ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

odium

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -odium-, *odium*
Possible hiragana form: おぢうん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
odium(n) ความเกลียดชัง, Syn. hatred, dislike, Ant. like

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
odium(โอ'เดียม) n. ความเกลียดชังมาก, ความขยะแขยง, ความอัปลักษณ์, ความอัปยศอดสู, Syn. opprobrium
allodium(อะโล' เดียม) n., (pl. -dia) ที่ดินของตนเอง., Syn. allod
anthodium(แอนโธ' เดียม) n., (pl. -dia) หัวดอก, ช่อดอก (flower head, capitulum)
podium(โพ'เดียม) n. เท้า, Syn. foot pl. podiums, dia
sodium(โซเดียม) n. ธาตุโลหะชนิดหนึ่ง
sodium bicarbonaten. โซเดียมคาร์โบเนต
sodium chloriden. เกลือ (salt)

English-Thai: Nontri Dictionary
odium(n) ความรังเกียจ, ความน่าเกลียด, ความอัปลักษณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกลือ[kleūa] (n) EN: salt; sodium chloride  FR: sel [ m ] ; chlorure de sodium [ m ]
เกลือแกง[kleūa kaēng] (n, exp) EN: salt ; sodium chloride ; table salt  FR: sel de cuisine [ m ]
ผงชูรส[phongchūrot] (n) EN: monosodium glutamate (MSG) ; seasoning powder ; gourmet powder  FR: glutamate de sodium [ m ]
โรเดียม[rōdīem] (n) EN: rhodium  FR: rhodium [ m ]
โซดาไฟ[sōdāfai] (n) EN: sodium hydroxide ; caustic soda  FR: hydroxyde de sodium [ m ] ; soude caustique [ f ]
โซดาแผดเผา[sōdā phaētphao] (n, exp) EN: sodium hydroxide ; caustic soda  FR: hydroxyde de sodium [ m ] ; soude caustique [ f ]
โซเดียม[sōdīem] (n) EN: sodium ; natrium  FR: sodium [ m ]
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต[sōdīem haidrōjēn khābønēt] (n, exp) EN: sodium hydrogen carbonate
โซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมต[sōdīem haidrōjēn klūthāmēt] (n, exp) EN: sodium hydrogen glutamate
โซเดียมไฮโดรเจนซัลเฟต[sōdīem haidrōjēn salfēt] (n, exp) EN: sodium hydrogen sulphate

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
odium

WordNet (3.0)
odium(n) state of disgrace resulting from detestable behavior
abhorrence(n) hate coupled with disgust, Syn. abomination, detestation, execration, odium, loathing

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Odium

n. [ L., fr. odi I hate. Cf. Annoy, Noisome. ] 1. Intense hatred or dislike; loathing; abhorrence. [ 1913 Webster +PJC ]

2. The quality that provokes hatred; offensiveness. [ 1913 Webster ]

She threw the odium of the fact on me. Dryden. [ 1913 Webster ]

3. The state of being intensely hated as the result of some despicable action; opprobrium; disrepute; discredit; reproach mingled with contempt; as, his conduct brought him into odium, or, brought odium upon him. [ 1913 Webster +PJC ]


Odium theologicum ety>[ L. ], the enmity peculiar to contending theologians.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Hatred; abhorrence; detestation; antipathy. -- Odium, Hatred. We exercise hatred; we endure odium. The former has an active sense, the latter a passive one. We speak of having a hatred for a man, but not of having an odium toward him. A tyrant incurs odium. The odium of an offense may sometimes fall unjustly upon one who is innocent. [ 1913 Webster ]

I wish I had a cause to seek him there,
To oppose his hatred fully. Shak. [ 1913 Webster ]

You have . . . dexterously thrown some of the odium of your polity upon that middle class which you despise. Beaconsfield. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しお(P);えん, shio (P); en] (n) (1) (esp. しお) salt (i.e. sodium chloride); common salt; table salt; (2) (esp. えん) salt (e.g. sodium chloride, calcium sulfate, etc.); (P) #3,805 [Add to Longdo]
ナトリウム(P);ソジウム[natoriumu (P); sojiumu] (n) sodium (Na) (ger #9,509 [Add to Longdo]
表彰台[ひょうしょうだい, hyoushoudai] (n) victory stand; winners' podium #13,336 [Add to Longdo]
[だん, dan] (n) (1) platform; podium; rostrum; (2) (arch) mandala; (P) #16,710 [Add to Longdo]
味の素[あじのもと, ajinomoto] (n) (1) { food } monosodium glutamate (brand name); MSG; (2) Ajinomoto (Japanese food additive company); (P) #17,990 [Add to Longdo]
NaK[ナック;ナク, nakku ; naku] (n) NaK (sodium-potassium alloy) [Add to Longdo]
グルタミン酸ソーダ[グルタミンさんソーダ, gurutamin san so-da] (n) monosodium glutamate; MSG [Add to Longdo]
グルタミン酸ナトリウム[グルタミンさんナトリウム, gurutamin san natoriumu] (n) (See グルタミン酸ソーダ) monosodium glutamate; MSG; sodium glutamate [Add to Longdo]
ケイ酸ナトリウム;珪酸ナトリウム[ケイさんナトリウム(ケイ酸ナトリウム);けいさんナトリウム(珪酸ナトリウム), kei san natoriumu ( kei san natoriumu ); keisan natoriumu ( keisan natoriumu )] (n) sodium silicate (Na2SiO3) [Add to Longdo]
サリチル酸ナトリウム[サリチルさんナトリウム, sarichiru san natoriumu] (n) sodium salicylate [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top