ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tiny

T AY1 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tiny-, *tiny*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tiny(adj) เล็กมาก, Syn. diminutive, teeny, Ant. huge, enormous
tiny(n) เด็กเล็กๆ (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
destiny(เดส'ทินี) n. ชะตากรรม, โชคชะตา, เคราะห์กรรม, พรหมลิขิต, Syn. fate
mutiny(มิว'ทะนี) n. การกบฏ, การขัดขืน vi. ก่อการกบฏ, ขัดขืน, Syn. rebellion
scrutiny(สครู'ทินี) n. การตรวจสอบอย่างละเอียด, การพิจารณาอย่างละเอียดและใกล้ชิด, Syn. survey, inspection, examination, probing

English-Thai: Nontri Dictionary
tiny(adj) เล็กน้อย, จ้อย, จิ๋ว, กระจิริด
destiny(n) โชคชะตา, ชะตากรรม, เคราะห์กรรม, พรหมลิขิต
mutiny(n) การกบฏ, การก่อการจลาจล, การแข็งข้อ
scrutiny(n) การพินิจพิเคราะห์, การพิจารณา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But seriously, put down that man and women-persons their existence means exactly and precisely not more, not one tiny bit less, just what they think it means.พูดจริง ๆ นะ คุณเขียนคำว่าผู้ชาย และผู้หญิงด้วย การมีตัวตนของเขามีความหมายตรงตัว Oh, God! (1977)
When somebody's been out of practise, violent movement could cause tiny tears in internal ligaments.บางคนไม่ได้ออกกำลังมานาน, เมื่อได้เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงทำให้เป็นลมได้ Suspiria (1977)
It's a tiny factor in South Africa.มันแค่เรื่องเล็กๆ ในแอฟริกาใต้ Gandhi (1982)
Yes. Tiny fishes, not so tiny fishes, fishes as big as this boat.ใช่ ทั้งปลาตัวเล็กๆ แล้วบางตัวก็ไม่เล็กเท่าไหร่ An American Tail (1986)
I have friends, lots of little tiny friends.ฉันมีเพื่อนตัวเล็กๆ เต็มไปหมด An American Tail (1986)
There's a tiny one and a little one and a huge one like thisมีตั้งแต่ตัวเล็ก ตัวขนาดนี้ จนใหญ่เบ้อเริ่มเลย My Neighbor Totoro (1988)
He was pissed that there were seven of us living in such a tiny house.เขาอารมณ์เสียที่เราทั้งเจ็ดคน อัดกันอยู่ในบ้านที่เล็กยังกับรูหนู Goodfellas (1990)
Yes, it certainly seems strange that surrounded by the ice and snow of Calgary, we are about to watch a team from the tiny island of Jamaica.ใช่ครับ มันค่อนข้างแปลกนะ ที่ ๆ ล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งและหิมะในคาลการี่ เราจะได้เห็นทีมจากเกาะเล็ก ๆ จาไมก้า Cool Runnings (1993)
They're covering it with tiny little thingsมีของกระจุกกระจิกอยู่เต็มไปหมด The Nightmare Before Christmas (1993)
Dose it with Expectane. Tiny thing, grain of rice.ทานยาเอ็กซ์เพกเทน ขนาดเท่าเมล็ดข้าวเอง Junior (1994)
Think of it like you swallowed a piece of gum. A tiny piece. Dentyne.เหมือนนายกลืนหมากฝรั่งเข้าไป ชิ้นนิดเดียว Junior (1994)
To you, a tiny wren is burden"'ให้เจ้าตัวกระจ้อยร่อย Wild Reeds (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tinyA spider can produce a silky substance from tiny openings on its underside.
tinyA tiny object moved in the dark.
tinyA tiny voice inside your heart.
tinyFiber-optic cables are made up of tiny glass fibers which are as thin as human hairs.
tinyGerms are too tiny for our eyes to see.
tinyHe came from a tiny mountain town.
tinyIn spite of their tiny restaurant they managed to pull through the recession.
tinyIt's a tiny country that most people have never heard of.
tinyJapanese women tend to look tiny and delicate.
tinyShe got me a tiny toy.
tinySince he can read such tiny print, he is far from near - sighted.
tinyThe baby held out his tiny hand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล็กกระจิดริด(adj) tiny, See also: small, miniature, petite, little, diminutive, Syn. เล็ก, กระจ้อยร่อย, จิ๋ว, กระจิ๋ว, Ant. ใหญ่โต, Example: เธอไม่น่าใช้เด็กตัวเล็กกระจิดริดแค่นั้นทำงานหนักๆ เลย, Thai Definition: ที่มีขนาดเล็ก
พินทุ(n) tiny circle, Thai Definition: รูปวงเล็กๆ
เพ็จ(adj) small, See also: tiny, little, Syn. เล็ก, ย่อม, น้อย
เปี๊ยก(adj) tiny, See also: small, little, midget, Syn. จิ๋ว, จ้อย, เล็ก, Ant. ใหญ่, โค่ง, Example: ฉันเห็นเด็กตัวเปี๊ยกเดินมาซื้อขนม, Thai Definition: เล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือสิ่งอื่น
เปี๊ยก(adj) tiny, See also: small, little, Syn. จิ๋ว, จ้อย, เล็ก, Ant. ใหญ่, โค่ง, Example: ฉันเห็นเด็กตัวเปี๊ยกเดินมาซื้อขนม, Thai Definition: เล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือสิ่งอื่น
ตามด(n) tiny hole, See also: minute hole, small leak (as in the bottom of a rice pot or any utensil), Syn. รูรั่ว, ปากรังมด, Example: ช่างเอาอลูมิเนียมมาบัดกรีอุดตามดก้นหม้อ, Count Unit: รู, Thai Definition: รูเล็กๆ ที่น้ำซึมออกได้อย่างรูรั่วตามก้นหม้อเป็นต้น
ตะกรุด(n) tiny rolled metal amulet inscribed with magic words, See also: magic jewely, a charm or amulets of rolled brass, Syn. กะตรุด, Example: เขาแขวนตะกรุดไว้ที่คอมาตั้งแต่เด็ก, Count Unit: ดอก, Thai Definition: เครื่องรางอย่างหนึ่งทำด้วยโลหะหรือใบลาน มีลักษณะเป็นรูปกลมยาวและกลวง
ย่อม(adj) small, See also: tiny, little, undersized, pygmy, diminutive, mini, Syn. เล็ก, Example: โซเวียตยังส่งทหารไปประจำการและสร้างฐานทัพขนาดย่อมขึ้นบนเกาะที่เป็นเขตพิพาท, Thai Definition: มีขนาดค่อนข้างเล็ก
ย่อม(adj) small, See also: tiny, little, undersized, pygmy, diminutive, mini, Syn. เล็ก, Example: โซเวียตยังส่งทหารไปประจำการและสร้างฐานทัพขนาดย่อมขึ้นบนเกาะที่เป็นเขตพิพาท, Thai Definition: มีขนาดค่อนข้างเล็ก
กระจ้อย(adj) tiny, See also: petty, paltry, small, little, slight, Syn. เล็ก, กระจ้อยร่อย, จ้อย, เล็กน้อย, Ant. ใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจวาสนา[amnāt wātsanā] (n, exp) EN: destiny ; fate
อณู[anū] (adj) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine  FR: minuscule
โฉลก[chalōk] (n) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope  FR: chance [ f ] ; fortune [ f ]
ชะตา[chatā] (n) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot  FR: destin [ m ] ; sort [ m ] ; horoscope [ m ]
ชาตา[chātā] (n) EN: destiny ; fate ; lot ; fortune  FR: destin [ m ] ; sort [ m ]
โชคชะตา[chōkchatā] (n) EN: destiny  FR: destinée [ f ]
ดวงชะตา[dūang chatā] (n) EN: fate ; luck ; horoscope ; fortune ; destiny  FR: chance [ f ] ; destin [ m ] ; fortune [ f ] ; horoscope [ m ]
หุ่นยนต์จิ๋ว[hunyon jiu] (n, exp) EN: tiny robot
จิ๋ว[jiu] (adj) EN: midget ; miniature ; small-sized ; small-scale ; pygmy = pigmy ; tiny ; diminutive ; wee  FR: miniature ; minuscule ; nain ; pygmée
จุกจิก[jukjik] (adj) EN: small ; tiny ; trifling ; worthless  FR: insignifiant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TINY T AY1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tiny (j) tˈaɪniː (t ai1 n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微型[wēi xíng, ㄨㄟ ㄒㄧㄥˊ,  ] tiny; miniature #12,577 [Add to Longdo]
细小[xì xiǎo, ㄒㄧˋ ㄒㄧㄠˇ,   /  ] tiny; fine; minute #13,738 [Add to Longdo]
细微[xì wēi, ㄒㄧˋ ㄨㄟ,   /  ] tiny; minute; fine; subtle; sensitive (instruments) #13,959 [Add to Longdo]
微末[wēi mò, ㄨㄟ ㄇㄛˋ,  ] tiny; negligible #92,249 [Add to Longdo]
纹丝[wén sī, ㄨㄣˊ ㄙ,   /  ] tiny bit; a jot; whisker #122,371 [Add to Longdo]
细微末节[xì wēi mò jié, ㄒㄧˋ ㄨㄟ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ,     /    ] tiny insignificant details; niceties #130,340 [Add to Longdo]
涓滴[juān dī, ㄐㄩㄢ ㄉㄧ,  ] tiny stream; trickle; drops; tiny trickle of funds #138,281 [Add to Longdo]
丁点[dīng diǎn, ㄉㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ,   /  ] tiny bit [Add to Longdo]
系小[xì xiǎo, ㄒㄧˋ ㄒㄧㄠˇ,   /  ] tiny [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hosenmatz { m }; kleiner Matztiny tot [Add to Longdo]
klitzeklein { adj }tiny (little); teeny weeny; itty bitty [ Am. ]; itsi bitsi [Add to Longdo]
winzig; klein { adj } | winziger; kleiner | am winzigsten; am kleinsten | ein winziges Lochtiny | tinier | tiniest | a tiny hole [Add to Longdo]
Däumlingssperber { m } [ ornith. ]Tiny Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Zwergpipra [ ornith. ]Tiny Tyrant [Add to Longdo]
Schlankbülbül { m } [ ornith. ]Tiny Greenbul [Add to Longdo]
Dornbusch-Cistensänger { m } [ ornith. ]Tiny Cisticola [Add to Longdo]
Zwergnektarvogel { m } [ ornith. ]Tiny Sunbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
性;相[さが;なりくせ(性)(ok), saga ; narikuse ( sei )(ok)] (n) (1) one's nature; one's destiny; (2) custom; tradition; habit #103 [Add to Longdo]
[すう, suu] (pref) (1) several; a number of; (n) (2) number; numeral; figure; (3) destiny; fate; (4) law; (P) #162 [Add to Longdo]
由来[ゆらい, yurai] (adv, n, vs) origin; source; history; derivation; reason; destiny; (P) #1,328 [Add to Longdo]
検討[けんとう, kentou] (n, vs) consideration; examination; investigation; study; scrutiny; discussion; (P) #1,434 [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) (1) (sometimes written as 生命) (See 生命) life; life force; (2) lifetime; lifespan; (3) most important thing; foundation; core; (4) (arch) paired tattoos of the "life" kanji on the upper arms of a man and woman (indicating unwavering love); (5) (arch) fate; destiny; karma; (P) #1,561 [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) (1) command; decree; (2) life; (3) destiny #1,561 [Add to Longdo]
定め[さだめ, sadame] (n) (1) law; rule; regulation; provision; decision; appointment; arrangement; agreement; (2) destiny; fate; karma #2,291 [Add to Longdo]
小さな[ちいさな, chiisana] (adj-pn) (See 大きな) small; little; tiny #2,607 [Add to Longdo]
小型(P);小形[こがた, kogata] (adj-na, n, adj-no) (See 大型) small size; tiny; (P) #2,885 [Add to Longdo]
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) { Buddh } (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda #3,129 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tiny \Ti"ny\, a. [Compar. {Tinier}; superl. {Tiniest}.]
   [Probably fr. tine, teen, trouble, distress, vexation.]
   Very small; little; puny.
   [1913 Webster]
 
      When that I was and a little tiny boy.  --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tiny
   adj 1: very small; "diminutive in stature"; "a lilliputian chest
       of drawers"; "her petite figure"; "tiny feet"; "the
       flyspeck nation of Bahrain moved toward democracy" [syn:
       {bantam}, {diminutive}, {lilliputian}, {midget},
       {petite}, {tiny}, {flyspeck}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top