ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

petty

P EH1 T IY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -petty-, *petty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
petty(adj) เล็กน้อย, See also: ไม่สำคัญ, ไม่ค่าที่จะสนใจ, หยุมหยิม, Syn. paltry, insignificant, trivial, unimportant, Ant. crucial, significant
petty(adj) ที่ใจแคบ, See also: เห็นแก่ตัว, Syn. close-minded, narrow-minded, insular, Ant. bighearted
petty(adj) (ชนชั้น) ต่ำ, See also: ระดับ ซึ่งไม่สำคัญ
petty cash(n) เงินสดย่อย, Syn. running account, cash account, deposit account
petty larceny(n) การลักขโมยเล็กๆ น้อยๆ
petty officer(n) นายทหารเรือ (สัญลักษณ์ย่อคือ PO หรือ P.O.)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
petty(เพท'ที) adj. เล็กน้อย,ใจแคบ,ต่ำช้า, See also: pettily adv. pettiness n., Syn. small
petty cashn. เงินสดย่อย,เงินสดสำหรับการใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
petty crimesn. ความผิดลหุโทษ,ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ -Phr. (petty jury คณะลูกขุน (มักประกอบด้วย12คน), See also: petty juror n., Syn. petit jury
petty larcenyn. การลักทรัพย์เล็ก ๆ น้อย ๆ (มีค่าต่ำกว่าหนึ่งชิลลิงตามกฎหมายอังกฤษ)
petty offensesn. ความผิดลหุโทษ,ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ -Phr. (petty jury คณะลูกขุน (มักประกอบด้วย12คน), See also: petty juror n., Syn. petit jury
petty officern. นายจ่าทหารเรือ (p.o. 1st class จ่าเอก,p.o. 2nd class จ่าโท,p.o. 3rd class จ่าตรี), Syn. small

English-Thai: Nontri Dictionary
petty(adj) เล็กน้อย,นิดๆหน่อยๆ,ไม่สำคัญ,ใจแคบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
petty bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นนายทุนน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
petty caseคดีมโนสาเร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
petty offenceความผิดลหุโทษ [ดู contravention ความหมายที่ ๒ และ minor offence] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Petty cashเงินสดย่อย [การบัญชี]
Petty cash bookสมุดเงินสดย่อย [การบัญชี]
Petty Patentอนุสิทธิบัตร, หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll stop this petty thieving.และ กริปวีด, สิ่งที่เพิ่มเติม How I Won the War (1967)
I'll stop this petty thieving.ฉันจะหยุดนี้ลักขโมยจิ๊บจ๊อย How I Won the War (1967)
Petty thieving!ลักขโมยจิ๊บจ๊อย! How I Won the War (1967)
I was just a petty thief... stealing scrap metal.ผมก็แค่ขโมยอนุ ... ขโมยเศษโลหะ In the Name of the Father (1993)
Now, they may be foolish... petty thieves, even drug abusers... but they are not the ruthless bombers who have terrorized Britain for months.ตอนนี้พวกเขาอาจจะโง่ ... ขโมยอนุ ... แม้กระทั่งติดยาเสพติด แต่พวกเขาจะไม่ทิ้งระเบิดหิน ที่มี terrorized สหราชอาณาจักร? In the Name of the Father (1993)
This petty crap you're pulling.คุณกำลังทำเรื่องเหลวไหล American History X (1998)
Wait, Green, how do you go from petty thug to contract killer?เดี๋ยว กรีน นายรู้ได้ไงว่า พวกใจเหี้ยมนี่เป็นมือปืนรับจ้าง Four Brothers (2005)
The violent nature of the crime suggests a previous criminal record-- petty crimes.จากรูปแบบการก่ออาชญากรรมที่รุนแรง อาจบอกได้ว่าเขามีประวัติ Extreme Aggressor (2005)
I only said it out of courtesy. You petty jerk!ฉันแค่พูดไปงั้นๆ เธอนี่โง่เหมือนกันนะเนี่ย Episode #1.3 (2006)
A tad more than petty cash. Wouldn't you say, bishop?อย่างน้อยก็ใช้เงินสดเล็กน้อย งั้นใช่ไหม ท่านบิชอป? The Da Vinci Code (2006)
Chief Petty Officer Darren McAndrews.Do me a favor. When you finish, turn off the Iights. Deja Vu (2006)
It's a simple homicide of a petty mobster.มันแค่ฆาตกรรมของนักเลงกระจอกเท่านั้น The City of Violence (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pettyIn this harsh petty world where money does the talking his way of life is (like) a breath of fresh air.
pettyI was Involved in a petty argument.
pettyWe were involved in a petty argument.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้หมูราขี้หมาแห้ง(adj) trivial, See also: petty, trifling, insignificant, Example: แค่เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งแค่นี้ คุณก็คิดจะลาออกจากพรรคเลยหรือ, Thai Definition: ไม่เป็นสาระ, เล็กๆ น้อยๆ ทั่วไป
คดีมโนสาเร่(n) petty case, Ant. คดีอุกฉกรรจ์, Example: คดีนี้เป็นเพียงคดีมโนสาเร่, Count Unit: คดี, Thai Definition: คดีเล็กน้อย
ขี้ประติ๋ว(adj) trifling, See also: petty, trivial, insignificant, negligible, unimportant, paltry, Syn. กระจอก, ขี้ผง, เล็กน้อย, Example: ตำรวจทหารถูกลากเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องขี้ประติ๋วทำให้เสียสถาบันหมด, Thai Definition: ไม่สำคัญ
ลักเล็กขโมยน้อย(adj) petty, Syn. ขโมย, Example: เขาเป็นคนมีนิสัยลักเล็กขโมยน้อยจึงไม่มีใครอยากคบด้วย
มโนสาเร่(n) trifles, See also: petty offenses, trivial matter, Syn. เรื่องเบ็ดเตล็ด, เรื่องหยุมหยิม, เรื่องเล็กน้อย, Example: เขาเบื่อที่จะฟังเรื่องมโนสาเร่ของเธอ
กระจ้อย(adj) tiny, See also: petty, paltry, small, little, slight, Syn. เล็ก, กระจ้อยร่อย, จ้อย, เล็กน้อย, Ant. ใหญ่
กระจ้อยร่อย(adj) tiny, See also: petty, paltry, small, little, slight, Syn. นิดหน่อย, จ้อย, น้อย, Ant. ใหญ่โต, มาก, Example: ตัวกะจ้อยร่อยแค่นี้ริอ่านจะไปสู้กับนักเลงหน้าซอย, Thai Definition: จ้อย, น้อยๆ ,เล็กนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ่า[jā] (n) EN: sergeant ; sergeant major ; petty officer in the navy ; non-commissionned military  FR: sous-officier [m]
จ่าโท[jā thō] (n, exp) EN: second petty officer
จ่าตรี[jā trī] (n, exp) EN: third petty officer
คดีมโนสาเร่[khadī manōsārē] (n, exp) EN: petty case
คดีมโนสาเร่[khadī manōsārē] (n, exp) EN: petty case
ข้าราชการชั้นกระจอก[khārātchakān chan krajøk] (n, exp) EN: petty official  FR: fonctionnaire subalterne [m]
ขี้หมู[khī mū] (adj) EN: trivial ; petty ; trfling ; insignificant  FR: trivial ; insignifiant
ขี้ประติ๋ว = ขี้ปะติ๋ว[khīpratiū = khīpatiū] (adj) EN: trifling ; petty ; trivial ; insignificant ; negligible ; unimportant ; paltry ; slight  FR: insignifiant ; sans importance
ความผิดลหุโทษ[khwāmphit lahuthōt] (n, exp) EN: petty offence ; petty offense (Am.) ; minor offence ; minor offense (Am.) ; misdemeanor
กินกำไร[kin kamrai] (v, exp) EN: seek additional profits ; charge an excessive price ; gain petty advantage  FR: rechercher un profit exagéré

CMU English Pronouncing Dictionary
PETTY P EH1 T IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
petty (j) pˈɛtiː (p e1 t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卑微[bēi wēi, ㄅㄟ ㄨㄟ, ] petty and low, #11,633 [Add to Longdo]
小资产阶级[xiǎo zī chǎn jiē jí, ㄒㄧㄠˇ ㄗ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ, / ] petty bourgeois, #31,627 [Add to Longdo]
小家子气[xiǎo jiā zi qì, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄚ ㄗ˙ ㄑㄧˋ, / ] petty; small-minded, #59,368 [Add to Longdo]
零用金[líng yòng jīn, ㄌㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄣ, ] petty cash, #347,723 [Add to Longdo]
[cǐ, ㄘˇ, ] petty; wretched [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bagatelldelikt {n}petty crime [Add to Longdo]
Fähnrich {m} zur See; Maat {m}; Marineunteroffizier {m} [mil.]petty officer [Add to Longdo]
Gebrauchsrecht {n}petty patent [Add to Longdo]
Gelegenheitsdieb {m} | Gelegenheitsdiebe {pl}petty criminal | petty criminals [Add to Longdo]
Kleinbürger {m}petty bourgeois [Add to Longdo]
Kleinkriminalität {f}petty crime [Add to Longdo]
Portokasse {f}petty cash [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
こそこそ泥棒[こそこそどろぼう, kosokosodorobou] (n) (obsc) (See こそ泥) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
こそ泥[こそどろ, kosodoro] (n) (abbr) (See こそこそ泥棒) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
せこい[sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.) [Add to Longdo]
一寸した[ちょっとした, chottoshita] (adj-pn) (1) (uk) (See 一寸・ちょっと・1) trifling; petty; (2) (See 一寸・ちょっと・2) quite a bit; somewhat; quite [Add to Longdo]
燕雀鴻鵠[えんじゃくこうこく, enjakukoukoku] (exp) How can a small bird (a sparrow, a petty person) understand the aspirations of a great bird (a phoenix); Only a hero can understand a hero [Add to Longdo]
下種;下衆;下司[げす, gesu] (adj-na,n,adj-no) (1) low-life; sleazebag; boor; (2) person of humble rank; humble person; peasant; menial; churl; petty official [Add to Longdo]
下僚[かりょう, karyou] (n) subordinates; petty officials [Add to Longdo]
海曹[かいそう, kaisou] (n) petty officer (navy) [Add to Longdo]
区々;区区[くく, kuku] (adj-t,adv-to) petty; trivial; insignificant; trifling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Petty \Pet"ty\ (p[e^]t"t[y^]), a. [Compar. {Pettier}
   (p[e^]t"t[i^]*[~e]r); superl. {Pettiest}.] [OE. petit, F.
   petit; probably of Celtic origin, and akin to E. piece. Cf.
   {Petit}.]
   Little; trifling; inconsiderable; unimportant; also,
   inferior; subordinate; as, a petty fault; petty complaints; a
   petty prince. --Denham.
   [1913 Webster]
 
      Like a petty god
      I walked about, admired of all.     --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {Petty averages}. See under {Average}.
 
   {Petty cash}, money expended or received in small items or
    amounts.
 
   {Petty officer}, a subofficer in the navy, as a gunner, etc.,
    corresponding to a noncommissionned officer in the army.
    [1913 Webster]
 
   Note: For petty constable, petty jury, petty larceny, petty
      treason, See {Petit}.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Little; diminutive; inconsiderable; inferior; trifling;
     trivial; unimportant; frivolous.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 petty
   adj 1: inferior in rank or status; "the junior faculty"; "a
       lowly corporal"; "petty officialdom"; "a subordinate
       functionary" [syn: {junior-grade}, {lower-ranking},
       {lowly}, {petty(a)}, {secondary}, {subaltern}]
   2: (informal) small and of little importance; "a fiddling sum of
     money"; "a footling gesture"; "our worries are lilliputian
     compared with those of countries that are at war"; "a little
     (or small) matter"; "a dispute over niggling details";
     "limited to petty enterprises"; "piffling efforts"; "giving a
     police officer a free meal may be against the law, but it
     seems to be a picayune infraction" [syn: {fiddling},
     {footling}, {lilliputian}, {little}, {niggling}, {piddling},
     {piffling}, {petty}, {picayune}, {trivial}]
   3: contemptibly narrow in outlook; "petty little comments";
     "disgusted with their small-minded pettiness" [syn: {petty},
     {small-minded}]
   n 1: larceny of property having a value less than some amount
      (the amount varies by locale) [syn: {petit larceny}, {petty
      larceny}, {petty}] [ant: {grand larceny}, {grand theft}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top