ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เล็ก

   
113 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เล็ก-, *เล็ก*
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
หิดๆหุ้ยๆเล็กๆน้อยๆ
ฮี้ด (adj ) เล็กน้อย, ปริมาณเล็กน้อย

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เล็กซานเดอร์ (name ) Alexander
เล็กซานเดอร์มหาราช (uniq ) Alexander the Great
เล็กน้อยslightly

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล็กน้อย[ADV] a little, See also: a bit, Syn. นิดหน่อย, น้อย, Ant. มาก, Example: เขาเติมน้ำผึ้งลงในชาเล็กน้อยเพื่อให้ชามีกลิ่นหอมขึ้น, Thai definition: อย่างที่มีปริมาณหรือจำนวนน้อย
เล็กน้อย[ADJ] trifling, See also: trivial, petty, unimportant, insignificant, paltry, minor, Syn. นิดหน่อย, เล็ก, Ant. สำคัญ, Example: เขาไม่น่าทำเรื่องเล็กน้อยให้เป็นเรื่องใหญ่เลย, Thai definition: ที่ไม่มีความสำคัญ
เล็กๆน้อยๆ[ADJ] small, See also: little, tiny, slight, Syn. นิดๆ หน่อยๆ, Example: เขาทำงานประณีตมาก ให้ความสนใจแม้แต่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ, Thai definition: ที่ไม่มีความสำคัญ
เล็กกระจิดริด[V] be tiny, See also: be small, be miniature, be petite, be little, be diminutive, Syn. เล็ก, กระจ้อยร่อย, จิ๋ว, กระจิ๋ว, Ant. ใหญ่โต, Example: ชิปอันนี้เล็กกระจิดริดแต่เก็บข้อมูลได้มากมายจริงๆ, Thai definition: มีขนาดเล็ก
เล็กกระจิดริด[ADJ] tiny, See also: small, miniature, petite, little, diminutive, Syn. เล็ก, กระจ้อยร่อย, จิ๋ว, กระจิ๋ว, Ant. ใหญ่โต, Example: เธอไม่น่าใช้เด็กตัวเล็กกระจิดริดแค่นั้นทำงานหนักๆ เลย, Thai definition: ที่มีขนาดเล็ก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เล็กว. มีขนาดย่อมกว่าเมื่อเทียบกัน เช่น ละมุดเล็กกว่าส้มโอ กล้วยไข่เล็กกว่ากล้วยหอม, มีขนาดไม่โต เช่น บ้านหลังนี้เล็ก, โดยปริยายหมายความว่า ไม่สำคัญ, สำคัญน้อยกว่า, เช่น เรื่องเล็ก.
เล็กดาว. น้อย.
เล็กน้อยว. นิดหน่อย เช่น เสียหายเล็กน้อย, ไม่สำคัญ เช่น เรื่องเล็กน้อย.
เล็กพริกขี้หนูว. เล็กแต่เก่งกล้าสามารถมาก, เล็กแต่มีพิษสง.
จุกจิกเล็ก ๆ น้อย ๆ, เบ็ดเตล็ดคละกัน, เช่น ในกระเป๋าถือมีแต่ของจุกจิก, กระจุกกระจิก ก็ว่า.
นุ้ยเล็ก.
เส้นผมผ่าแปดเล็กมาก, ละเอียดมาก, เช่น เรื่องนี้ไม่ต้องอธิบายถี่ถ้วนอย่างเส้นผมผ่าแปด, เส้นยาแดงผ่าแปด ก็ว่า.
เส้นยาแดงผ่าแปดเล็กมาก, ละเอียดมาก, เช่น เรื่องนี้ไม่ต้องอธิบายถี่ถ้วนอย่างเส้นยาแดงผ่าแปด, เส้นผมผ่าแปด ก็ว่า.
หรัสว-เล็ก, น้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
micro-เล็ก, เล็กเกิน, ฝอย, จุล- [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Microfineเล็กมาก [การแพทย์]
Miniatureเล็ก [การแพทย์]
Minimusเล็กที่สุด [การแพทย์]
Minorเล็กกว่า, กลุ่มเล็ก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was Lex.ฝีมือเล็กซ์ Odyssey (2008)
Alex.เล็กต์ Game Change (2011)
Alex.เล็กซ์ Game Change (2011)
Alex.เล็กซ์ The Silencer (2012)
What a cute little chair!อะไรเก้าอี้เล็ก ๆ น้อย ๆ น่ารัก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Must be seven little children.จะต้องเป็นเด็กเล็ก ๆ เจ็ด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And from the look of this table, seven untidy little children.และจากรูปลักษณ์ของตารางนี้ เจ็ดเด็กเล็ก ๆ ไม่เป็นระเบียบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We're bad as cornets...เราไม่ดีเท่าทองเหลืองขนาดเล็ก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The little men will be away and she'll be all alone with a harmless old peddler woman.คนเล็ก ๆ น้อย ๆ จะออกไป และเธอจะเป็นคนเดียวทั้งหมด กับผู้หญิงคนเร่ขายที่ไม่เป็น อันตรายเก่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A parachute. The most compact in the world.ร่มชูชีพ ที่ขนาดเล็กที่สุดในโลก The Great Dictator (1940)
There are minor details to be cleaned up...มีเรื่องเล็กน้อย ที่จะชี้แจง... The Great Dictator (1940)
And cute little music boxes, each one a work of art.และน่ารักกล่องเพลงเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ละคนเป็นงานศิลปะ Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล็ก[adj.] (lek) EN: little, small   FR: petit ; menu
เล็ก[adj.] (lek-lek) FR: minuscule ; tout petit
เล็ก ๆ น้อย ๆ[adj.] (lek-lek nøi-nøi) EN: small ; little ; tiny ; slight ; trivial   FR: insignifiant ; menu
เล็กกระจิดริด[v.] (lekkrajitrit) EN: be tiny ; be small ; be miniature ; be petite ; be little ; be diminutive   
เล็กกระจิดริด[adj.] (lekkrajitrit) EN: tiny ; small ; miniature ; petite ; little ; diminutive   
เล็กน้อย[adj.] (leknøi) EN: trifling ; trivial ; petty ; unimportant ; insignificant ; paltry ; minor ; measly   FR: insignifiant ; sans importance ; dérisoire ; misérable ; mesquin
เล็กน้อย[adv.] (leknøi) EN: a little ; a bit   FR: un peu ; légèrement
เล็กพริกขี้หนู[xp] (lek phrik khīnū) EN: small like a chilli pepper   
เล็กมาก[adj.] (lek māk) EN: tiny ; wee   FR: minuscule

English-Thai: Longdo Dictionary
MMC(abbrev uniq) ย่อมาจาก Multimedia Card อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย SD (Secure Digital) แต่บางกว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player , flash memory, SD, CF, SM, MS, Digital Film
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
PDA(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Palm, Visor, Handheld, PocketPC
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
SD(abbrev uniq) ย่อมาจาก Secure Digital อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย MMC (Multimedia Card) แต่หนากว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player, flash memory, MMC, CF, SM, MS, digital film
wet cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้สารอิเล็กโตรไลท์ที่เป็นของเหลว เช่น แบตเตอรี่รถยนต์, dry cell
bonobo(n) ลิงในสปีชีส์ Pan paniscus คล้ายชิมแปนซีแต่ตัวเล็กกว่า พบในป่าประเทศซาอีร์, S. pygmy chimpanzee,
nectec(org) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ National Electronics and Computer Technology Center
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atomic[ADJ] เล็กมาก, See also: น้อยมาก, Syn. minute, tiny, microscopic
attenuate[VI] ผอมลง, See also: เล็กลง
bantam[ADJ] เล็กพริกขี้หนู, Syn. tiny
bijou[ADJ] เล็กแต่ตกแต่งดีจนดึงดูดใจ (ใช้กับสถานที่ก่อสร้าง)
bite-size[ADJ] เล็กพอที่จะกินได้
bite-sized[ADJ] เล็กพอที่จะกินได้
capsule[ADJ] เล็กมาก
cocktail[ADJ] เล็กๆ, Syn. small
diminutive[ADJ] เล็กมาก, See also: จิ๋ว, กระจิริด, Syn. tiny, teeny-weeny, Ant. huge, vast, enormous
elfin[ADJ] เล็กและบอบบาง, Syn. delicate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
achene(เอคีน') n. ผลไม้ชนิดที่มีเม็ดเล็ก ๆ และแข็ง
acnitisผื่นนูนแบบอักเสบ แล้วเป็นแผลเล็กน้อย
actinomorphic(แอคทิโนมอร์' ฟิค) fadj. ซึ่งเกี่ยวกับรัศมีสมมาตรหรือสัดส่วน, แบ่งออกได้ในแนวตั้งตรงเป็นครึ่งเล็ก ๆ ที่เหมือนกัน. -actinomorpous adj. actinomorphy n.
affenpinscher(แอฟ' เฟนพิน' เซอะ) n. สุนัขพันธุ์หนึ่ง มีขนาดเล็ก (monkey pinscher)
ageratum(แอจเจอเร' ทัม, -เจอ' ระทัม) พืชไม้ดอกชนิดหนึ่งมีดอกเล็กสีน้ำเงินหรือสีขาว
agnail(แอก' เนท) n., adj. ภาวะด้านข้างของเล็กแทงเพข้าไปในเนื้อ (hangnail, whitlow)
air taxiเครื่องบินขนาดเล็กสำหรับโดยสาร, ขนสินค้าและไปรษณีย์อากาศ
ait(เอท) n. เกาะเล็ก ๆ (โดยเฉพาะในแม่น้ำ)

English-Thai: Nontri Dictionary
alcove(n) ซอก,เวิ้งผา,ห้องเล็ก,ซุ้มไม้
anecdote(n) เกร็ด(พงศาวดาร),เรื่องเล็กๆน้อยๆ
annulet(n) แหวนเล็ก
atomic(adj) เล็กมาก,เกี่ยวกับปรมาณู
bistro(n) ร้านเหล้าเล็กๆ,ร้านอาหารเล็ก
bit(n) ของเล็กน้อย,เหรียญเล็กๆ,ชิ้นอาหาร,เศษ,การกัด
booklet(n) หนังสือเล่มเล็ก
bourn(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
bourne(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
brochure(n) แผ่นพับ,หนังสือเล่มเล็ก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
itti-bittiเล็กๆน้อยๆ
See also: S. a little,
slightlyเล็กน้อย, นิดหน่อย, ค่อนข้าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ちょっぴり[ちょっぴり, choppiri] (adj slang) เล็กน้อย, เล็ก
小さい[ちいさい, chiisai] (adj) เล็ก
小さな[ちいさな, chiisana] (adj) เล็ก, See also: S. 小さい,
少々[しょうしょう, shoushou] (adj adv) เล็กๆ น้อยๆ
細かい[こまかい, komakai] (adj) เล็กๆ, ย่อย, ปลีกย่อย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
微小[びしょう, bishou] เล็กมาก
小っちゃい[ちっちゃい, chitchai] (adj) เล็ก

German-Thai: Longdo Dictionary
dies(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น Wir haben eine Wanderung 7 Tage im Wald gemacht. Dies war für uns ein kleines Abendteuer. พวกเราไปเดินป่ามาเจ็ดวัน นี่เป็นการผจญภัยเล็กๆ เชียวนะ , See also: S. dieses, R. dieser, diese
kleinเล็ก, น้อย
perโดยวิธี เช่น per Telex ส่งด้วยเทเล็กซ์
klein(adj) เล็ก(ขนาด), ยังเด็ก
Kochnische(n) |die, pl. Kochnischen| มุมทำครัวเล็กๆ ภายในแฟลตหรือห้องเช่า, See also: Küche
treten(vi) |tritt, trat, hat/ist getreten| ก้าวเท้าไป(เล็กน้อยไม่กี่ก้าว)เช่น Sie ist zur Seite getreten. เธอก้าวหรือเขยิบไปข้างๆ
Das ist mir Wurst!(phrase) ช่างหัวมัน ไม่เห็นน่าสนใจ |หยาบเล็กน้อย|
Weg(n) |der, pl. Wege| ถนนเส้นเล็กๆ, ซอย, See also: die Gasse
Lavendel(n) |der, nur Sg.| ต้นลาเวนเดอร์ที่ขึ้นมากโดยเฉพาะแถบริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีดอกเล็กๆ สีม่วงและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์
Image:
Johannisbeere(n) |die, pl. Johannisbeeren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่ง ขนาดเล็กจิ๋วมีสีแดง, ดำ, หรือใส ทานได้มีรสเปรี้ยว
Image:

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Harz {n} (n) เล็กน้อย
See also: S. little, A. huge,

French-Thai: Longdo Dictionary
petit(adj) |-e| เล็ก, See also: A. grand
mamie(n) |f| ย่า, ยาย (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)
papi(n) |m| ปู่, ตา (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)
ne pas avoir de monnaie(phrase) ไม่มีเหรียญ(เหรียญ)เล็ก,ย่อย ( เวลาไปจ่ายตลาด เป็นต้น )
particule(n) อนุภาคเล็กๆ , ส่วนเล็กๆของเนื้อสารหรือของร่าง ex: Particule élémentaire : ส่วนประกอบพื้นฐานของสสาร เช่น อิเล็คตรอน, quark, See also: S. petit part,
derrière(prep) ข้างหลัง (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Derrière l'hôtel se trouve un petit jardin. ข้างหลังโรงแรมมีสวนเล็กๆ หนึ่งสวน
De rien!(phrase) ไม่เป็นไร, เป็นเรื่องเล็กน้อย (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณ), See also: S. Je t'en prie!, Il n'y pas de quoi!, Je vous en prie.
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top