Search result for

ชะตา

(52 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชะตา-, *ชะตา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชะตา[N] destiny, See also: fortune, horoscope, fate, lot, luck, Syn. โชค, เคราะห์, ดวง, Example: ชะตาชีวิตของคนแต่ละคนแตกต่างกันไปตามวันเวลาที่ตกฟาก
ชะตาขาด[V] be destined to die, Example: หนุ่มจยย.ชะตาขาด ขี่รถอยู่ดีๆ ตายคาที่ด้วยกระสุนปริศนา, Thai definition: เกิดเหตุร้ายแรงถึงชีวิต
ชะตากรรม[N] fate, See also: destiny, lot, Syn. โชคชะตา, เคราะห์กรรม, Example: ครอบครัวของเขาประสบกับชะตากรรมที่ไม่มีใครคาดคิด, Thai definition: เหตุการณ์หรือเรื่องราวร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับบุคคลเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชะตาน. ลักษณะหรืออัธยาศัยบางอย่างที่ทำให้รู้สึกชอบหรือไม่ชอบตั้งแต่แรกพบกัน เช่น ถูกชะตากัน ไม่ถูกชะตากัน, ลักษณะที่บังเกิดสำแดงเหตุดีและร้าย เช่น ชะตาดีชะตาร้าย, ชาตา ก็ว่า.
ชะตากรรมน. ผลของกรรมที่ทำมาแล้ว ทำให้ต้องพบเหตุการณ์ในชีวิตตามผลของกรรมนั้น เช่น ทุกคนต้องรับทุกข์และสุขไปตามชะตากรรม
ชะตากรรมความเป็นไป, ความเป็นตายร้ายดี, มักใช้ในทางไม่ดี เช่น เขาหายไปนาน ไม่มีใครรู้ชะตากรรม.
ชะตาขาดก. ถึงที่ตาย เช่น เขาคงชะตาขาด เดินอยู่ดี ๆ รถก็พุ่งเข้ามาชนตาย.
ชะตาชีวิตน. ความเป็นไปในชีวิตที่เชื่อว่าถูกกำหนดไว้แล้ว เช่น ชะตาชีวิตเขาลุ่ม ๆ ดอน ๆ มาตลอด, ความเป็นไปในชีวิต เช่น พ่อแม่บางคนชอบกำหนดชะตาชีวิตลูก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fatalismชะตานิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reversalชะตาผกผัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She will learn her fate in the spring.เธอจะได้เรียนรู้ชะตากรรมของเธอเองในช่วงฤดูใบไม้ผลิ New Haven Can Wait (2008)
She's determined to become a woman on my watch,หล่อนทำตัวว่าเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตฉัน There Might be Blood (2008)
Is it too weird to think that maybe fate brought usมันแปลกเกินไปไหมที่จะคิดว่าโชคชะตาพาเรา There Might be Blood (2008)
Kal-El, you must save yourself, or your destiny will fall into the hands of another man.คาลเอล นายต้องช่วยตัวเอง ไม่งั้นชะตากรรมของนายจะไปตกที่มือของคนอื่น Odyssey (2008)
And we both know... that yours is a greater destiny.และเราทั้งคู่รู้ว่า นั้นเป็นชะตากรรมที่ยิ่งใหญ่ Odyssey (2008)
Unfortunately, we can't know when shortly before death isไม่ใช่โชคชะตาเราไม่รู้ว่า ใช้เวลาสั้นมากเท่าไหร่ก่อนตาย Not Cancer (2008)
Was causing the problem.อะไรทำให้เกิดปัญหา โชคชะตา.. Adverse Events (2008)
So he saves a fortune on karaoke machines and deodorant.ดังนั้นเค้าก็จะรักษาโชคชะตา/\ ไม่มีเครื่องคาราโอเกะและยาดับกลิ่น Adverse Events (2008)
Unfortunately, none of our other choices are any better.พวกเราไม่ทำตามโชคชะตา ตัวเลือกอื่นดีกว่า Lucky Thirteen (2008)
What's this density on his hip?เกิดอะไรในชะตากรรมนี้ บนสะโพกเขา The Itch (2008)
huh?นี่ๆ มันเป็นโชคชะตาที่เรามาพบกันใช่มั้ยล่ะ ฮ๊ะ? Akai ito (2008)
In a land of mith and a time of magic the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ในดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง The Labyrinth of Gedref (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะตา[n.] (chatā) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot   FR: destin [m] ; sort [m] ; horoscope [m]
ชะตาดี[n. exp.] (chatā dī) EN: good luck   FR: chance [f]
ชะตาตก[X] (chatā tok) EN: be down on one's luck   FR: la chance a tourné
ชะตาร้าย[n. exp.] (chatā rāi) EN: bad luck   FR: malheur [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
give so. the creeps(colloq) ไม่ถูกชะตา, ให้ความรู้สึกที่ไม่ชอบ เช่น He really gives me the creeps.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
destiny[N] ชะตากรรม, See also: เคราะห์กรรม, Syn. fortune, karma, doom
fate[N] โชคชะตา, See also: ชะตา, ชะตากรรม, พรหมลิขิต, Syn. destiny, destination, fortune
karma[N] ชะตากรรม, Syn. fate, destiny
portion[N] ชะตา, See also: เคราะห์, Syn. fate, destiny

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arbiter(อาร์'บิเทอะ) n. ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,คนชี้ขาด,ผู้กำชะตาชีวิต,อนุญาโตตุลาการ (judge)
destiny(เดส'ทินี) n. ชะตากรรม,โชคชะตา,เคราะห์กรรม,พรหมลิขิต, Syn. fate
dole(โดล) n. ทาน,สิ่งเล็กน้อยที่ให้เป็นทาน,เงินสงเคราะห์สำหรับผู้ว่างงาน,โชคชะตา,เคราะห์กรรม vt. ให้ทาน,ให้เล็กให้น้อย (share) ,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
doom(ดูม) n. เคราะห์ร้าย,ชะตาขาด,ความตาย,ความหายนะ,คำพิพากษา,วาระสุดท้าย,วาระที่โลกาวินาศ vi. กำหนด,ถึงวาระ,ประณาม,พิพากษา,ชี้ชะตากรรม, Syn. fate,adverse fate
fatal(เฟ'เทิล) adj. ซึ่งทำให้ตายได้,ถึงตาย,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,เคราะห์ร้าย,สำคัญมาก,เป็นเรื่องโชคชะตา, See also: fatalness n., Syn. deadly,lethal
fatality(ฟะแทล'ลิที) n. คนตายโดยอุบัติเหตุ,ความหายนะถึงตาย,อุบัติเหตุถึงตาย,โชคชะตา,พรหมลิขิต,ดวงจู๋, Syn. death,mortality
fatally(เฟ'เทิลลี) adv. ในลักษณะที่ทำให้ถึงแก่ความตาย,ตามโชคชะตา,ตามพรหมลิขิต
fate(เฟท) {fated,fating,fates} n. โชคชะตา,พรหมลิขิต,เคราะห์กรรม,เวร,ความหายนะ,ความตาย,จุดจบ. vt. โชคชะตากำหนด, Syn. fortune
fortune(ฟอร์'เชิน) n. โชค,โชคชะตา,โชคลาภ,ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก,ความสำเร็จ,ความรุ่งเรือง,ผู้รับมรดก,หญิงมั่งคั่ง. Phr. (tell a person's fortune ทำนายโชคชะตา) . vi. มอบทรัพย์สมบัติจำนวนมากให้., Syn. fate,
fortuneteller(ฟอร์'เชินเทลเลอะ) n. ผู้ทำนายโชคชะตา,หมอดู,โหร, Syn. seer,prophet

English-Thai: Nontri Dictionary
destiny(n) โชคชะตา,ชะตากรรม,เคราะห์กรรม,พรหมลิขิต
doom(n) คำพิพากษา,คำตัดสิน,เคราะห์กรรม,ความหายนะ,ความตาย,ชะตาขาด
doom(vt) พิพากษา,ตัดสิน,ลงโทษ,ชี้ชะตา
fatality(n) เคราะห์กรรม,อุบัติเหตุ,โชคชะตา,อุปัทวเหตุ
fatally(adv) อย่างเป็นอันตรายถึงชีวิต,ตามโชคชะตา,ตามพรหมลิขิต
fate(n) โชคชะตา,พรหมลิขิต,เคราะห์กรรม,เวรกรรม
foredoom(vt) ชี้ชะตา,ลิขิตไว้ล่วงหน้า
fortune(n) ความมั่งคั่ง,โชคชะตา,เคราะห์,โชคลาภ,ชะตากรรม
luck(n) โชค,เคราะห์,ความเฮง,โชคชะตา
plight(n) สภาพ,อาการ,สถานการณ์,ชะตา

German-Thai: Longdo Dictionary
Schicksal(n) |das, pl. Schicksale| โชคชะตา, โชค, ชะตากรรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top