Search result for

โซเซ

(42 entries)
(0.0418 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โซเซ-, *โซเซ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โซเซ[ADV] staggeringly, See also: hobblingly, totteringly, Syn. กระโซกระเซ, เอียง, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน, Example: เขาเดินโซเซกลับบ้าน, Thai definition: เซไปมา, ทรงตัวไม่ใคร่อยู่
โซเซ[V] stagger, See also: hobble, totter, Syn. กระโซกระเซ, เอียง, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน, Example: เขาโซเซลงบันไดในตอนเช้า, Thai definition: เซไปมา, ทรงตัวไม่ใคร่อยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โซเซว. กิริยาที่เดินเป๋ไปเป๋มา ทรงตัวไม่อยู่เพราะอ่อนแรงหรือเมาเหล้าเป็นต้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You were drunk and staggering at the subway station.คุณเมาโซซัดโซเซอยู่ที่สถานีรถไฟ My Sassy Girl (2008)
Death just staggered out into the street, and he raised his hands, and he made her run into that light pole.ยมฑูตเดินโซเซออกไปบนถนน แล้วเขาก็ยกมือขึ้น แล้วเขาทำให้เธอขับรถวิ่งไปชนเสาไฟ Rose's Turn (2009)
Let's see, the most important points about Natsume Soseki's novel "Kokoro" are...เห็นมั้ยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในวรรณกรรมของนัตสึเมะ โซเซกิเรื่อง"โคะโคโร"คือ... Ohitori sama (2009)
Your teeth is wobbling.คุณเดินโซเซจัง I Smell a Rat (2010)
You're gonna end up walking crippled wobbling on one sideคุณอาจจะต้องเดินเหมือนคนพิการ โซเซไปมา Love in Disguise (2010)
He was reeling from the wine.เขาเดินโซเซเพราะว่าไวน์ You Win or You Die (2011)
Victim stumbled to the car and fell here.เหยื่อเดินโซเซมาที่รถ... และล้มลงตรงนี้ Just Let Go (2011)
Looks like you're going to fall over.-ก็เจ้าดูเหมือนจะโซเซ The Darkest Hour: Part Two (2011)
Then you cursed at me for not making you pancakes before you stumbled back to your house.แล้วคุณก็สาปแช่งผม ว่าไม่ยอมทำแพนเค้กให้คุณกิน ก่อนจะเดินโซเซกลับบ้าน Putting It Together (2011)
Yeah, my patient here stumbled in, complaining he cracked a rib.ใช่ คนไข้ของฉันโซเซเข้ามา บ่นว่าเขาซี่โครงหัก Proof (2011)
You were a little bit wobbly.ผมเห็นคุณเดินโซเซ The Wake-Up Bomb (2011)
-Major financial institutions have teetered on the edge of collapse... and some failed.สิทธิทั้งหมดทำมัน สถาบันการเงินรายใหญ่ ได้โซเซอยู่บนขอบของการล่มสลาย ... และบางส่วนล้มเหลว Killing Them Softly (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โซเซ[v.] (sōsē) EN: stagger ; hobble ; totter   FR: chanceler ; tituber
โซเซ[adv.] (sōsē) EN: staggeringly ; hobblingly ; totteringly   FR: en chancelant ; en titubant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reel[VI] โซเซ, See also: โคลงเคลง, เอียง, Syn. stagger, sway, totter
reel back[PHRV] โซเซ, See also: เอนไปเอนมา
reel in[PHRV] โซเซเข้ามา, Syn. reel out
reel out[PHRV] โงนเงนออกไป, See also: โซเซออกไป, Syn. reel in
sway[VI] แกว่งไปมา, See also: โซเซ, ส่าย, แกว่งไกว, โคลงเคลง, Syn. swing, wave, oscillate
sway[VT] แกว่งไปมา, See also: โซเซ, ส่าย, แกว่งไกว, โคลงเคลง, Syn. swing, wave, oscillate
tottering[ADJ] โซเซ, See also: โอนเอน
tottery[ADJ] โซเซ, Syn. weak, rattletrap
waver[VI] โซเซ, See also: ตุปัดตุเป๋, แอ่นไปแอ่นมา
weave[VI] โซเซ, See also: แกว่งไปแกว่งมา, แกว่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ataxia(อะแทค'เซีย, -ซี) n. ภาวะกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน (โดยเฉพาะกล้ามเนื้อแขนขา) . -ataxic adj. เดินโซเซ
bumble(บัม'เบิล) {bumbled,bumbling,bumbles} vt. กระทำผิดอย่างมาก,เดินโซเซ,พูดตะกุกตะกัก vi. ทำเสียงคล้ายผึ้ง n. การกระทำที่ผิด
falter(ฟอล'เทอะ) {faltered,faltering,falters} v.,n. (การ) เดินสะดุด,เดินโซเซ,เดินตัวสั่น,พูดตะกุกตะกัก,ลังเล,รีรอ,วอกแวก,แกว่งไปแกว่งมา,อ้ำ ๆ อึ้ง ๆ, See also: falterer n. faltering adj. falteringly adv., Syn. doubt,hesitate
groggy(กรอก'กี) adj. ซวนเซ,โซซัดโซเซ,เมาเหล้า,วิงเวียนศีรษะ, See also: groggoly adv. grogginess n.
reel(รีล) n. หลอด,หลอดด้าย,หลอดไม้รวก,รอกม้วน,เครื่องม้วน,จานม้วน,เครื่องปั่นด้าย,ปริมาณด้ายหรือเทปหรือฟิล์มต่อม้วน,อาการหมุน (เคว้ง,โซเซ...) vt. ม้วน,ปั่นด้าย,ทำให้หมุน vi. หมุน,เคว้ง,โซเซ,วกเวียน,หมุนเวียน,รู้สึกเวียนศีรษะ -Phr. (reel of พูดหรือเขียนหรือผลิตออกมาอย่างรวดเร็วและง่ายดาย)
rickety(ริค'คิที) adj. ล้มได้ง่าย,โคลงเคลง,ง่อนแง่น,ขี้โรค,มีข้อต่อที่อ่อนแอ,โซเซ,ไม่มั่นคง,ไม่ปกติ,เกี่ยวกับโรคกระดูกอ่อน, See also: ricketiness n., Syn. infirm
stagger(สแทก'เกอะ) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) เดินโซเซ,ยืนโซเซ,โงนเงน,เซ,ส่าย,ลังเลใจ,ตะกุกตะกัก,สับหลีก,จัดหลีก. adj. สับหลีก,จัดหลีก, Syn. totter,stun
stumble(สทัม'เบิล) vi.,n. (การ) สะดุด,สะดุดเท้า,พลาดเท้า,เตะเอาตอ,ผิดพลาด,เดินโซเซ,ทำผิดพลาด,ลังเล,พูดติดอ่าง,พบโดยบังเอิญ,มาถึงโดยบังเอิญ. vt.,n. (การ) ทำให้สะดุด,เกี่ยวขา,ทำให้สงสัย,ทำให้ฉงนสนเท่ห์., See also: stumblingly adv. คำที่มีความหมายเหมือนกัน
surge(เซิร์จฺ) n. คลื่นแรง,คลื่นยักษ์,ลักษณะขึ้น ๆ ลง ๆ ,กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง,คลื่นรบกวนมาก,การวน vi. ขึ้น ๆ ลง ๆ ,กระเพื่อม,พล่าน,ซัดไปมา,โซเซ,เป็นระลอก,เพิ่ม,ขึ้นอย่างฉับพลัน,แกว่งไปมาอย่างรุนแรง,รวน
swash(สวอช) vi.,vt. (การ,เสียง) สาด,ซัด,ปะทะ,กระทบ,โซเซ,เดินวางท่าวางทาง,พื้นที่ถูกน้ำ ซัดสาด,ทางน้ำไหลพุ่ง,สันดอนน้ำซัดสาด., See also: swashingly adv., Syn. splash

English-Thai: Nontri Dictionary
lumber(vi) อุ้ยอ้าย,โซเซ,งุ่มง่าม
reel(vi) โซเซ,เซ,โคลงเคลง,หมุนเวียน
stumble(vi) เดินโซเซ,สะดุด,ทำผิด,พูดติดอ่าง,ลังเล
tipsy(adj) โซเซ,มึนเมา,ขี้เมา
toddle(vi) เดินเตาะแตะ,เดินโซเซ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top