ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scul

   
104 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scul-, *scul*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scull[N] กรรเชียงเดี่ยวที่หางเรือ, Syn. oar
scull[N] การกรรเชียงเรือ
scull[N] เรือกรรเชียง
scull[VI] กรรเชียง
scull[VT] กรรเชียง
sculpt[VI] แกะสลัก, See also: สลัก, ปั้น, Syn. carve
sculpt[VT] แกะสลัก, See also: สลัก, ปั้น, Syn. carve
sculler[N] ผู้กรรเชียง
scullery[N] ห้องทำครัว, See also: ห้องครัว, Syn. galley, kitchen
scullion[N] คนครัว, See also: คนทำครัว, Syn. drudge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scull(สคัล) n. กรรเชียงเดี่ยวที่หางเรือ,กรรเชียงเรือ,กรรเชียงเดี่ยว,เรือกรรเชียง,เรือแข่งด้วยกรรเชียง vt.,vi. กรรเชียงเรือ., See also: sculls n. การแข่งเรือกรรเชียง sculler n., Syn. oar
scullery(สคัล'เลอรี) n. ห้อง (เก็บ) ล้างถ้วยชาม
sculp(สคัลพฺ) vt. แกะสลัก,แกะ,สลัก,ปั้นรูป,หล่อรูป, Syn. sculpture
sculptor(สคัลพฺ'เทอะ) n. ช่างแกะสลัก,ช่างปั้นรูป,ช่างหล่อรูป
sculptress(สคัลพฺ'ทริส) n. sculptorที่เป็นหญิง
sculpture(สคัลพฺ'เชอะ) vt.,vi.,n. (การ) แกะ,สลัก,ปั้นรูป,หล่อรูป,ผลงานแกะสลัก,ผลงานการปั้นหรือหล่อรูป, See also: sculptural adj.
aesculapian(เอส' คิวเล' เพียน) adj., n. เกี่ยวกับ Aesculapius, เกี่ยวกับแพทยศาสตร์, หมอ., Syn. Esculapian
aesculapius(เอสคิวเล' เพียส) ชื่อเทพเจ้าแห่งแพทย์ของโรมัน (god of medicine)
auscultate(ออส'คัลเทท) vt., vi. ใช้หูฟังตรวจโรค. -ausculatative adj.
auscultation(ออสคัลเท'เชิน) n. การฟังตรวจโรค (ด้วยเครื่อง stethoscope หรือเครื่องมืออื่น ๆ) , การฟังเสียง (listening)

English-Thai: Nontri Dictionary
scull(n) เรือกรรเชียง
scull(vt) กรรเชียงเรือ
scullery(n) ห้องครัว,โรงครัว
scullion(n) คนครัว,บ่าว,คนรับใช้
sculptor(n) ช่างปั้น,ช่างแกะสลัก,ช่างหล่อ
corpuscule(n) เม็ดเลือด
emasculate(vt) ทำให้อ่อนแอ,ผอม,ทำให้ไม่กระฉับกระเฉง,ทำให้เหมือนผู้หญิง
masculine(adj) เพศชาย,เข้มแข็ง,แข็งแรง,เป็นชาย
muscular(adj) เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ,กำยำ,แข็งแรง,ล่ำสัน
osculate(vt) จูบ,จุมพิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sculptureประติมากรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sculptorsประติมากร [TU Subject Heading]
Sculptureประติมากรรม [TU Subject Heading]
Sculpture, Ancientประติมากรรมสมัยโบราณ [TU Subject Heading]
Sculpture, Buddhistประติมากรรมพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Sculpture, Chamประติมากรรมจาม [TU Subject Heading]
Sculpture, Chineseประติมากรรมจีน [TU Subject Heading]
Sculpture, Hinduประติมากรรมฮินดู [TU Subject Heading]
Sculpture, Indonesianประติมากรรมอินโดนีเซีย [TU Subject Heading]
Sculpture, Khmerประติมากรรมเขมร [TU Subject Heading]
Sculpture, Thaiประติมากรรมไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sculAsian religions inspire him to create splendid sculptures.
sculHe went to art school to study painting and sculpture.
sculI really can't understand modern sculpture.
sculThe completion of the bronze statue did credit to the sculptor.
sculThe sculptor belongs to the Renaissance school.
sculThe sculptor carved wood into an image of Buddha.
sculThe sculptures are of great value.
sculThey have taken the form of sculptures.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานประติมากรรม[N] sculpture, Example: พระประธานนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของโบสถ์ดังนั้นงานประติมากรรมซึ่งประกอบด้วยการปั้นและสร้างพระประธานในโบสถ์จึงถือเป็นงานที่สำคัญที่สุดในการสร้างโบสถ์, Thai definition: ศิลปะสาขาหนึ่งในจำพวกวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ หินอ่อน โลหะ เป็นต้น ให้เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ
ประติมากรรม[N] sculpture, Example: ชาวกรีกมีความชำนาญในการหล่อสร้างประติมากรรมรูปเทพเจ้าต่างๆ, Thai definition: ศิลปะสาขาหนึ่งในจำพวกวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ หินอ่อน โลหะ เป็นต้น ให้เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ
รูปปั้น[N] statue, See also: sculpture, molded figure, Example: รูปปั้นไม่มีทางเหมือนคนได้เลย เพราะมันเป็นซากไม่มีชีวิต, Count unit: รูป, Thai definition: รูปที่ปั้นขึ้น
สลัก[V] carve, See also: sculpture, chisel, engrave, etch, Syn. แกะ, แกะสลัก, Example: บางวันเขาสลักช้างเพลินจนลืมไปโรงสตัฟฟ์, Thai definition: ทำให้เป็นลวดลายหรือรูปภาพด้วยวิธีใช้สิ่วสกัด ตัด ตอก ดุน เป็นต้น หรือใช้สิ่งอื่นขูด ขีด ให้เป็นตัวหนังสือ เป็นต้น
ปั้นรูป[V] sculpt, See also: mold a figure, mould a statue, Syn. ปั้นรูป, Example: ผู้สูงอายุจะต้องเน้นกิจกรรมที่ทำให้สดชื่น มีสัมพันธ์กับคนอื่น จิตใจผ่องใส เช่น ทำงานอดิเรก วาดภาพ ทำสวน ปั้นรูป เล่นเกม แล้วแต่ความสนใจ
รูปแกะสลัก[N] sculpture, See also: statue, Example: เขาขับรถบรรทุกซากสตัฟฟ์ และรูปแกะสลักไม้ไปส่งที่ร้านในเมือง
ประติมากร[N] sculptor, See also: sculptress, Syn. นักปั้น, Example: ประติมากรคนนี้มีชื่อเสียงมากในยุโรป, Count unit: คน
ประติมากรรม[N] sculpture, See also: image, Syn. ปฏิมากรรม, การแกะสลัก, Example: ประติมากรรมชิ้นนี้ได้รับการยอมรับจากศิลปินทั่วโลก, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ศิลปะสาขาหนึ่งในจำพวกวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ หินอ่อน โลหะ เป็นต้น ให้เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ
ช่างแกะสลัก[N] sculptor, Example: ช่างแกะสลักหินที่หัดใหม่ นิยมหัดจากการทำลูกนิมิตก่อน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการแกะสลัก, ผู้มีอาชีพการแกะสลัก
ช่างสลัก[N] sculptor, See also: carver, Syn. ช่างแกะสลัก, Example: เขาเป็นช่างสลักที่มีชื่อเสียงเกินกว่าช่างสลักคนอื่นๆ, Thai definition: ผู้ชำนาญการแกะสลัก, ผู้มีอาชีพการแกะสลัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรตัวเล็ก[n. exp.] (aksøn tūa lek) EN: small letter   FR: lettre minuscule [f]
อักษรตัวใหญ่[n. exp.] (aksøn tūa yai) EN: capital letter   FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f] ; capitale [f]
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
เบียด[v.] (bīet) EN: jostle ; push through/into ; press into ; shove   FR: coudoyer ; bousculer ; pousser
ชาย[adj.] (chāi) EN: masculine   FR: masculin
-ชาย[suff. (adj.)] (-chāi) EN: masculine   FR: masculin ; -eur (suff.) ; -euse (suff.)
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold   FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ช่างแกะ[n.] (chang kae) EN: carver ; wood carver ; metal engraver ; sculptor   FR: graveur [m] ; ciseleur [m] ; graveur sur bois [m] ; graveur sur métal [m] ; sculpteur [m]
ช่างแกะสลัก[n.] (chang kaesalak) EN: sculptor   FR: sculpteur [m] ; graveur [m]
ช่างปั้น[n.] (chang pan) EN: sculptor ; potter ; modeler ; modeller   FR: sculpteur [m] ; potier [m] ; modeleur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCULL    S K AH1 L
SCULPT    S K AH1 L P T
SCULLY    S K AH1 L IY0
SCULLIN    S K AH1 L IH0 N
SCULPTS    S K AH1 L P T S
SCULLEY    S K AH1 L IY0
SCULLION    S K AH1 L Y AH0 N
SCULPTED    S K AH1 L P T IH0 D
SCULPTOR    S K AH1 L P T ER0
SCULPTORS    S K AH1 L P T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scull    (v) skˈʌl (s k uh1 l)
sculls    (v) skˈʌlz (s k uh1 l z)
sculpt    (v) skˈʌlpt (s k uh1 l p t)
sculled    (v) skˈʌld (s k uh1 l d)
sculler    (n) skˈʌlər (s k uh1 l @ r)
sculpts    (v) skˈʌlpts (s k uh1 l p t s)
scullers    (n) skˈʌləz (s k uh1 l @ z)
scullery    (n) skˈʌləriː (s k uh1 l @ r ii)
sculling    (v) skˈʌlɪŋ (s k uh1 l i ng)
scullion    (n) skˈʌlɪəʳn (s k uh1 l i@ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǔ, ㄌㄨˇ, / ] sculling oar, #21,479 [Add to Longdo]
雕刻家[diāo kè jiā, ㄉㄧㄠ ㄎㄜˋ ㄐㄧㄚ, / ] sculptor, #79,442 [Add to Longdo]
雕刻品[diāo kè pǐn, ㄉㄧㄠ ㄎㄜˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] sculpture, #133,850 [Add to Longdo]
玉夫座[yù fū zuò, ㄩˋ ㄈㄨ ㄗㄨㄛˋ, ] Sculptor (constellation) [Add to Longdo]
[lǔ, ㄌㄨˇ, ] sculling oar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こりこり[, korikori] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (like a pickle); crunchy; (2) (on-mim) firm (musculature); (3) (on-mim) stiff (shoulders, neck, etc.) [Add to Longdo]
もやもや病[もやもやびょう, moyamoyabyou] (n) moyamoya disease (rare, progressive cerebrovascular disorder caused by blocked arteries in the basal ganglia) [Add to Longdo]
アークティックスタッグホーンスカルピン;シベリアツマグロカジカ[, a-kuteikkusutagguho-nsukarupin ; shiberiatsumagurokajika] (n) Arctic staghorn sculpin (Gymnocanthus tricuspis) [Add to Longdo]
オクラ[, okura] (n) okra (herb) (Abelmoschus esculentus); (P) [Add to Longdo]
キャッサバ[, kyassaba] (n) cassava (Manihot esculenta); manioc; tapioca [Add to Longdo]
ギリシャ彫刻;ギリシア彫刻[ギリシャちょうこく(ギリシャ彫刻);ギリシアちょうこく(ギリシア彫刻), girisha choukoku ( girisha choukoku ); girishia choukoku ( girishia choukoku )] (n) Greek sculpture [Add to Longdo]
クォドルプル[, kuodorupuru] (n) quad scull (rowing) [Add to Longdo]
コケ植物;苔植物[コケしょくぶつ(コケ植物);こけしょくぶつ(苔植物), koke shokubutsu ( koke shokubutsu ); kokeshokubutsu ( koke shokubutsu )] (n) bryophyte (any of three groups of non-vascular land plants, inc. mosses, hornworts and liverworts) [Add to Longdo]
サウンドスカルプチャー[, saundosukarupucha-] (n) sound sculpture [Add to Longdo]
スカル[, sukaru] (n) scull; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top