ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

auscultate

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -auscultate-, *auscultate*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auscultate(ออส'คัลเทท) vt., vi. ใช้หูฟังตรวจโรค. -ausculatative adj.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Auscultate \Aus"cul*tate\, v. i. & t.
   To practice auscultation; to examine by auscultation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 auscultate
   v 1: examine by auscultation

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

auscultate

 


  

 
auscultate
 • (ออส'คัลเทท) vt., vi. ใช้หูฟังตรวจโรค. -ausculatative adj. [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top