ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประติมากรรม

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประติมากรรม-, *ประติมากรรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประติมากรรม[N] sculpture, Example: ชาวกรีกมีความชำนาญในการหล่อสร้างประติมากรรมรูปเทพเจ้าต่างๆ, Thai definition: ศิลปะสาขาหนึ่งในจำพวกวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ หินอ่อน โลหะ เป็นต้น ให้เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ
ประติมากรรม[N] sculpture, See also: image, Syn. ปฏิมากรรม, การแกะสลัก, Example: ประติมากรรมชิ้นนี้ได้รับการยอมรับจากศิลปินทั่วโลก, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ศิลปะสาขาหนึ่งในจำพวกวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ หินอ่อน โลหะ เป็นต้น ให้เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประติมากรรมน. ศิลปะสาขาหนึ่งในจำพวกวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ หินอ่อน โลหะ เป็นต้น ให้เป็นรูปหรือลวดลายต่าง ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sculptureประติมากรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wax sculptureประติมากรรมขี้ผึ้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mobileประติมากรรมจลดุล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
neon sculptureประติมากรรมนีออน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
soft sculptureประติมากรรมนุ่ม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct sculptureประติมากรรมวิธีตรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabileประติมากรรมสถิต [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct metal sculptureประติมากรรมโลหะวิธีตรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bas-reliefประติมากรรมนูนต่ำ [TU Subject Heading]
Cement sculptureประติมากรรมปูนซีเมนต์ [TU Subject Heading]
Ceramic sculptureประติมากรรมเซรามิก [TU Subject Heading]
Plaster sculptureqประติมากรรมปูนพลาสเตอร์ [TU Subject Heading]
Relief (Sculpture)ประติมากรรมนูน [TU Subject Heading]
Sculptureประติมากรรม [TU Subject Heading]
Sculpture, Ancientประติมากรรมสมัยโบราณ [TU Subject Heading]
Sculpture, Buddhistประติมากรรมพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Sculpture, Chamประติมากรรมจาม [TU Subject Heading]
Sculpture, Chineseประติมากรรมจีน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is this your sculpture?ประติมากรรมของคุณหรือครับ Bicentennial Man (1999)
Has anybody seen An Introduction to Contract Tort and Restitution Statutes from 1865-1923?มีใครเห็น ปริทัศน์แห่งสัญญาและการบูรณะประติมากรรมตั้งแต่ปี 1865-1923 บ้างมั้ย Purple Giraffe (2005)
An Introduction to Contract Tort and Restitution Statutes from 1865-1923 is not a coaster!ปริทัศน์แห่งสัญญาและการบูรณะประติมากรรมตั้งแต่ปี 1865-1923 ไม่ใช่ถาดรองแก้วนะเว้ย Purple Giraffe (2005)
Maybe put you in one of my new sculptures.บางทีอาจเอาแก ไปไว้ในงานประติมากรรมของฉัน Out of the Past (2007)
The statue has been lost for centuries. I've been trying to find it for decades.ประติมากรรมได้หายสาบสูญไปเป็นศตวรรษ ผมพยามที่จะหามันมาเป็นสิบปีแล้ว Return to House on Haunted Hill (2007)
It's a statue of incredible archaeological value.มันเป็นประติมากรรมสมัยยุคกลาง ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีราคาสูง Return to House on Haunted Hill (2007)
According to Dr. Vannacutt's journal, the statue is here in Los Angeles inside the hill house.ฉะนั้นบันทึกของดร.แวนนาคัต และประติมากรรมนั่นจะต้องอยู่ใน ลอสแองเจอลิส อยู่ในบ้านผีสิงนั่น Return to House on Haunted Hill (2007)
Bob hunter found part of his fountain in the middle of the street.บ๊อบ ฮันเตอร์ พบชิ้นส่วนของประติมากรรมของเขา กลางถนน Welcome to Kanagawa (2008)
It's like a piece of sculpture. Wonderful span of wood varnish.มันเป็นเหมือนงานประติมากรรม แผ่นไม้ที่เคลือบเงาแวววาว It Might Get Loud (2008)
graphic design, sculpture and the techniques used by the old masters.ออกแบบกราฟิก ประติมากรรม แล้วก็เทคนิคที่เหล่าปรมาจารย์ใช้กัน It Might Get Loud (2008)
From the first moment, she rocked the art world in the mid 90's with her massive steel sculptures.From the first moment, เธอได้เขย่าวงการศิลปะ ช่วงทศวรรษที่ 90 ด้วยผลงานประติมากรรมโลหะ Loyal and True (2008)
In the chain of species, trees are a pinnacle, a perfect, living sculpture.ในบรรดาสายพันธ์ทั้งหมด ต้นไม้คือจุดสูงสุด เป็นประติมากรรมชีวิตที่สมบูรณ์แบบ Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประติมากรรม[n.] (pratimākam) EN: sculpture   FR: sculpture [f]

English-Thai: Nontri Dictionary
statuary(n) รูปปั้น,รูปหล่อ,รูปแกะสลัก,งานประติมากรรม
statue(n) รูปปั้น,รูปหล่อ,รูปแกะสลัก,งานประติมากรรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top