Search result for

-ชาย

(76 entries)
(0.0514 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ชาย, -ชาย-, *ชาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาย[N] edge, See also: fringe, border, rim, Syn. ปลาย, ริม, ส่วนล่าง, เชิง, Example: ชุดที่ชายกระโปรงยาวลากพื้น ผู้สวมใส่ต้องระวังไม่ให้สะดุดหกล้ม, Thai definition: ส่วนริมหรือปลายของสิ่งของบางอย่าง, ส่วนที่สุดเขต
ชาย[N] man, See also: male, Syn. ผู้ชาย, บุรุษ, Ant. หญิง, ผู้หญิง, Example: หญิงหรือชายในโลกปัจจุบันต่างก็สามารถทำงานได้ทัดเทียมกัน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีลึงค์เป็นอวัยวะสืบพันธุ์
ชาย[V] glance, Syn. ชายตา, ชม้ายตา, เหลือบ, Example: เขาชายตามองอย่างเหยียดหยัน
ชาย[N] wife, See also: consort, Syn. มเหสี, เจ้าจอม, มาดาม, ภริยา, เมีย, ภรรยา, Ant. สวามี, Example: พระอภัยมณีได้นางเงือกเป็นชายา, Count unit: พระองค์,องค์
ชายคา[N] eaves, Example: ชาวบ้านนิยมใช้รางรองน้ำฝนติดไว้ที่ชายคาบ้านเพื่อรองรับฝนเอาไว้ใช้, Thai definition: ส่วนที่สุดของหลังคาที่ยื่นพ้นตัวเรือนออกมา
ชายตา[V] glance, See also: glimpse, Syn. ชำเลือง, เล่นหูเล่นตา, ชะม้ายตา, เล่นตา, มอง, ลอบมอง, Example: การที่ผู้หญิงชายตามองผู้ชายถือว่าเป็นกริยาที่ไม่เหมาะสม
ชายพก[N] two ends of the loin-cloth after having been twisted together and tucked up in the front, Example: เวลามีสุริยคราสหรือจันทรคราส ให้เอาเข็มเย็บผ้ากลัดชายพกไว้ เพื่อให้ลูกเกิดมามีอาการครอบ 32
ชายธง[N] pennant, See also: pennon, tapering end of a pennant, Thai definition: รูปที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
ชายธง[N] name of a poisonous snake, See also: Platurus colubrinus, Syn. งูชายธง, Example: เขาถูกงูชายธงกัด, Thai definition: ชื่องูทะเลมีพิษในวงศ์ Hydrophiidae ตลอดตัวมักมีลายคล้ายธงราวสีจางๆ หางแบนเป็นพาย พบในเขตพื้นท้องทะเลทั้งที่เป็นทรายและที่เป็นโคลน มีหลายชนิดและหลายสกุล เช่น ชายธงนวล (Aipysurus eydouxii) ชายธงท้องบาง (Praescutata viperina)
ชายขอบ[N] margin, See also: rim, edge, fringe, Syn. ขอบ, ริม, Example: น้ำท่าเป็นน้ำฝนที่ไหลจากชายขอบของพื้นที่ป่าพรุ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชายน. มนุษย์เพศผู้ซึ่งโดยกำเนิดมีลึงค์เป็นอวัยวะสืบพันธุ์, ผู้ชาย ก็ว่า.
ชายน. ส่วนริมหรือปลายของสิ่งของบางอย่าง เช่น ชายผ้า ชายจีวร, ส่วนที่สุดเขต, ริม, เช่น ชายป่า ชายแดน ชายทะเล.
ชายก. พัดอ่อน ๆ เช่น ลมชาย
ชายคล้อย, บ่าย, เช่น ตะวันชาย
ชายเดินเลียบเคียงไป เช่น ชายไปดู.
ชายว. เห็นจะ, ค่อนข้าง, เช่น ชายจะเบากว่าพ่อชาลี (ม. ร่ายยาว).
ชายกระเบนน. ชายผ้าที่เป็นส่วนกว้างของผ้านุ่งที่ประกบกันแล้วม้วนเฉียง สอดไปใต้หว่างขา ดึงขึ้นแล้วเอาชายไปเหน็บที่ขอบผ้านุ่งด้านหลังระดับบั้นเอว, หางกระเบน ก็เรียก.
ชายกระเบนคำเรียกผู้ชายที่อาศัยน้ำพักน้ำแรงผู้หญิงในการดำรงชีวิต.
ชายกระเบนเหน็บดู กระเบนเหน็บ.
ชายครุยน. ชายผ้าที่ทำให้รุ่ยเป็นเส้น ๆ, ครุย ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maleชาย, เพศชาย, ตัวผู้, เพศผู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
continental borderlandชายขอบทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fimbriaชายครุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
shoreชายทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
shoreชายทะเล, ชายตลิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreshoreชายทะเลส่วนนอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
backshoreชายทะเลส่วนใน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
nearshoreชายทะเลใกล้ฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
male minorชายผู้เยาว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
littoralชายฝั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atlantic Coat (N.S.)ชายฝั่งทะเลแอตแลนติก (โนวา สโกเชีย) [TU Subject Heading]
Male impersonatorsชายสวมบทบาทเป็นหญิง [TU Subject Heading]
Pimpsชายที่ดำรงชีพด้วยรายได้ของโสเภณี [TU Subject Heading]
Seashoreชายทะเล [TU Subject Heading]
Coast ชายฝั่งทะเล
แถบแผ่นดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไปบนบก จนถึงบริเวณที่มีลักษณะ ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด มีความกว้างกำหนดไม่แน่นอน [สิ่งแวดล้อม]
Shore Line ชายฝั่งหรือชายทะเล
เส้นแนวขอบติดหน้าดิน ณ ที่น้ำทะเลลงเต็มที่ ส่วนพื้นที่ที่อยู่นอกเส้น แนวฝั่งออกไปในทะเลเรียกว่า นอกฝั่ง (Off Shore) [สิ่งแวดล้อม]
flood fringeflood fringe, ชายเขตน้ำท่วม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
flood-plain fringeflood-plain fringe, ชายเขตน้ำท่วม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
floodway fringefloodway fringe, ชายเขตน้ำท่วม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Brother...น้องชาย... Pan's Labyrinth (2006)
Man.ผู้ชาย Bad Day at Black Rock (2007)
Sir.คุณชาย Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
MAN:ชายCaptain Phillips (2013)
Come on, hen... Men. Follow me.มาสิ ชายไก่ ติดตามฉัน. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Hurry, men. It's now or never!รีบผู้ชาย ก็ตอนนี้หรือไม่! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, why, you're little men!ทำไมทำไมคุณผู้ชายน้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Come on now, men.มาตอนนี้ผู้ชาย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Hey, steady, men.เฮย, มั่นคง, ผู้ชาย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Anyone could see that the Prince was charming.ทุกคนจะได้เห็น ว่าเจ้าชายที่มีเสน่ห์ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Some daу mу рrince will comeบางวันเจ้าชายของฉันจะมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hold on there, men!ยึดมั่นในมีผู้ชายSnow White and the Seven Dwarfs (1937)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาย[n.] (chāi) EN: edge ; end ; frindge ; rim   FR: bord [m] ; rive [f] ; bordure [f] ; lisière [f]
ชาย[n.] (chāi) EN: male ; man ; fellow   FR: homme [m] ; garçon [m] ; mâle [m]
ชาย[adj.] (chāi) EN: masculine   FR: masculin
ชายจีน[n. prop.] (chāi Jīn) EN: Chinese (m.)   FR: Chinois (m.) [m]
ชายชั่ว[n.] (chāi chūa) EN: evil man   FR: démon [m] ; monstre [m]
ชายชาว[n.] (chāichāo) FR: citoyen [m] ; habitant [m]
ชายชาวจีน[n. prop.] (chāichāo Jīn) EN: Chinese   FR: Chinois [m]
ชายชาวญี่ปุ่น[n. prop.] (chāichāo Yīpun ) EN: Japanese   FR: Japonais [m]
ชายชาวฝรั่งเศส[n. prop.] (chāichāo Farangsēt) EN: Frenchman   FR: Français [m]
ชายชาวสยาม[n. prop.] (chāichāo Sayām) EN: Siamese   FR: Siamois [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
shemale(n) ชายที่ทำศัลยกรรมเป็นผู้หญิง(กะเทย) แต่ยังคงอวัยวะเพศชายไว้อยู่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bachelor[N] ชายโสด, See also: คนโสด, Syn. unmarried man, single man
bank[N] ตลิ่ง, See also: ชายฝั่ง, เขื่อน, ฝั่ง, Syn. embankment, levee
barman[N] ชายเสิร์ฟเครื่องดื่มในบาร์, Syn. bartender
beach[N] ชายหาด, See also: ชายทะเล, หาดทราย, Syn. shore, coast
beefcake[N] ชายที่มีกล้ามใหญ่
blood[N] ชายหนุ่ม
bridegroom[N] เจ้าบ่าว, See also: ชายที่เพิ่งแต่งงาน, Ant. bride
bruiser[N] ชายร่างใหญ่แข็งแรง
chield[N] เด็กหนุ่ม, See also: ชายหนุ่ม, เจ้าหนุ่ม, Syn. fellow
coast[N] ชายฝั่ง, See also: ริมฝั่ง, ชายหาด, ฝั่งทะเล, Syn. seashore, seacoast, seaboard, shore, shoreline, beach, strand

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corbel tableชายคาที่ยื่นออก
bluebeard nชายที่มีเมียหลายคนไว้หลายแห่ง
grass widowerชายที่แยกอยู่กับภรรยา,ชายที่หย่ากับภรรยา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
男やもめ[おとこやもめ, otokoyamome] (n ) ชายโสด(ที่ไม่ต้องการแต่งงาน)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top