ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scullers

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scullers-, *scullers*, sculler
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา scullers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *scullers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sculler[N] ผู้กรรเชียง
scullery[N] ห้องทำครัว, See also: ห้องครัว, Syn. galley, kitchen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scullery(สคัล'เลอรี) n. ห้อง (เก็บ) ล้างถ้วยชาม

English-Thai: Nontri Dictionary
scullery(n) ห้องครัว,โรงครัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The dishwasher and the scullery maid!เด็กล้างจาน กับแม่ครัว! Happily N'Ever After (2006)
In which year did a Harvard sculler outrow an Oxford man at Henley?ปีไหนที่ฝีพายฮาวาร์ดชนะอ๊อกฟอร์ด ที่เฮนลี่? The Da Vinci Code (2006)
You, scullery maid, what's your name?เจ้า สาวใช้ก้นครัว ชื่ออะไร Trolls (2016)
Scullery maid!แม่สาวใช้ก้นครัว! Trolls (2016)
His royal awesomeness would never talk to a scullery maid like me.พระราชาสูงเกียรติไม่คุยกับสาวใช้ก้นครัวอย่างฉัน Trolls (2016)
What if he didn't know you were a scullery maid?ถ้าเขาไม่รู้ว่าเธอเป็นสาวใช้ก้นครัว Trolls (2016)
What kind of total babe would be dressed like a scullery maid?สาวสวยแซ่บอะไรจะแต่งตัวเหมือนสาวใช้ Trolls (2016)
-He'll know that I'm just a scullery maid.- เขาจะรู้ว่าฉันเป็นสาวใช้ก้นครัว Trolls (2016)
I'll just get my worthless scullery maid to get...หม่อมฉันก็แค่ให้สาวใช้ก้นครัว Trolls (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sculler    (n) skˈʌlər (s k uh1 l @ r)
scullers    (n) skˈʌləz (s k uh1 l @ z)
scullery    (n) skˈʌləriː (s k uh1 l @ r ii)
sculleries    (n) skˈʌlərɪz (s k uh1 l @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ruderer {m} | Ruderer {pl}sculler | scullers [Add to Longdo]
Spülküche {f} | Spülküchen {pl}scullery | sculleries [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top