ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sculls

S K AH1 L   
112 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sculls-, *sculls*, scull
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sculls มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sculls*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scull[N] กรรเชียงเดี่ยวที่หางเรือ, Syn. oar
scull[N] การกรรเชียงเรือ
scull[N] เรือกรรเชียง
scull[VI] กรรเชียง
scull[VT] กรรเชียง
sculler[N] ผู้กรรเชียง
scullery[N] ห้องทำครัว, See also: ห้องครัว, Syn. galley, kitchen
scullion[N] คนครัว, See also: คนทำครัว, Syn. drudge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scull(สคัล) n. กรรเชียงเดี่ยวที่หางเรือ,กรรเชียงเรือ,กรรเชียงเดี่ยว,เรือกรรเชียง,เรือแข่งด้วยกรรเชียง vt.,vi. กรรเชียงเรือ., See also: sculls n. การแข่งเรือกรรเชียง sculler n., Syn. oar
scullery(สคัล'เลอรี) n. ห้อง (เก็บ) ล้างถ้วยชาม

English-Thai: Nontri Dictionary
scull(n) เรือกรรเชียง
scull(vt) กรรเชียงเรือ
scullery(n) ห้องครัว,โรงครัว
scullion(n) คนครัว,บ่าว,คนรับใช้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Scully!Scully! Terma (1996)
Scully?Scully? Unruhe (1996)
Scull it out of here.- พายมันออกไป Jaws (1975)
Mr. Sculli, I left my Egyptian archeology book inside.คุณ สโคลลี่ ผมลืมหนังสือ สถาปัตยกรรมอิยิปห์ไว้ที่นี่ครับ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Thanks, Mr. Sculli.ขอบคุณ คุณ สโคลลี่ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Agent Dana Scully.มันเกิดขึ้นอีกแล้ว ใช่ไหมเนี่ย Deep Throat (1993)
Agent Scully, thank you for coming on such short notice. Please.# เสียงผู้ชาย # เข้ามาได้ Deep Throat (1993)
Agent Mulder. I'm Dana Scully. I've been assigned to work with you.(เสียงผู้ชาย) เสียใจ ไม่มีใครลงมาที่นี้หรอก ยกเว้นแต่คนที่ FBI ไม่ต้องการมากที่สุด Deep Throat (1993)
Dana Scully."ผลงานคุณ Deep Throat (1993)
Dr Scully, can you ID these marks?อย่างไรก็ตาม เราพบเพียงรอยสองรอยนี้ บนแผ่นหลังช่วงล่างของเธอเท่านั้น Deep Throat (1993)
See you tomorrow morning, Scully. Bright and early.นี่เป็นเหตุผลว่า ทำไม พวกเขาใส่อักษร "I" ไว้ในคำว่า F.B.I. Deep Throat (1993)
That's good, Scully.แต่รายงานนั้น กลับลงนามโดยหมอชันสูตร คนละคนกลับ เหยื่อรายสุดท้าย Deep Throat (1993)
Yeah, hi. This is Agent Scully. How soon can we get started?คุณ Mulder ผม John Truitt เจ้าพนักงานท้องที่ Deep Throat (1993)
How does a 20-year-old boy die of exposure on a warm, summer night in Oregon, Dr Scully?ร่างของเขาถูกพบในป่า หลังจากที่หนีออกมาจากโรงพยาบาล หายไปเพียง 7 ชั่วโมงในเดือน กรกฎาคม ทำไม ชายอายุ 20 ปี "ตากแห้งตาย" Deep Throat (1993)
I'm not crazy, Scully.งั้นเราทำตอนนี้เลยไหม ? Deep Throat (1993)
Special Agent Dana Scully, FBI. Drop your weapon.Mulder ? Deep Throat (1993)
I'm telling you this, Scully, because you need to know.คุณต้องเชื่อใจฉัน ฉันมาที่นี่เหมือนคุณ คือแก้ปัญหา Deep Throat (1993)
Listen to me, Scully! This thing exists....ไม่สามารถช่วยน้องที่ เรียกให้ช่วยได้เลย Deep Throat (1993)
- Scully... - It's crazy!เด็กคนนั้นอาจเป็นคนฆ่า Peggy O'Dell ! Deep Throat (1993)
Scully!โอ... พระเจ้า ! Deep Throat (1993)
- Scully! - Mulder, what happened?Scully ! Deep Throat (1993)
What exactly can you substantiate, Agent Scully?ฉันไม่สามารถพิสูจน์ได้ ไม่ค่ะ Deep Throat (1993)
Thank you, Agent Scully. That'll be all.Agent Mulder มีความเชื่อว่า พวกเราไม่ได้อยู่เดียวดาย Deep Throat (1993)
Scully, it's me. I haven't been able to sleep.ฮัลโหล ? Deep Throat (1993)
We need to talk, Scully.รายงานการลงพื้นที่ของเรา หายไป Deep Throat (1993)
You are exposing yourself and Agent Scully to unnecessary risk.คุณนำตัวของคุณ และ Agent Scully ไปเผชิญกับอันตราย ที่ไม่จำเป็น Squeeze (1993)
That's the $64,000 question, Scully.คำถามนั่นมีค่า $64,000 นะ Scully. Squeeze (1993)
Scully, wake up!Scully ตื่นเร็ว ! Squeeze (1993)
I think there's a huge conspiracy here, Scully.ผมคิดว่า มีการรวมหัวคิดร้ายที่นี่ Scully. Squeeze (1993)
Scully, I...Scully ผม... Squeeze (1993)
They got to her, Scully. They were here.พวกเขาได้เธอไปแล้ว Scully พวกเขาอยู่ที่นี่ Squeeze (1993)
Agent Mulder, agent Scully.เจ้าหน้าที่มอลเดอร์ เจ้าหน้าที่ซแคลลี่ Pilot (2005)
The dishwasher and the scullery maid!เด็กล้างจาน กับแม่ครัว! Happily N'Ever After (2006)
In which year did a Harvard sculler outrow an Oxford man at Henley?ปีไหนที่ฝีพายฮาวาร์ดชนะอ๊อกฟอร์ด ที่เฮนลี่? The Da Vinci Code (2006)
What do you think, scully?ว่าไง สคัลลี่ อยากดูมั๊ย? The Usual Suspects (2006)
I'm not scully. You're scully.ไม่ใช่ฉัน, พี่ต่างหาก The Usual Suspects (2006)
THE ONLY THING I COULDN'T FIND WAS THE SCULLY FOODS 100% ORGANIC, ALL-NATURAL SOY RICE CAKES.อย่างเดียวที่ฉันหาไม่ได้คืออาหารอะไรก็ไม่รู้ เค้กถั่วเหลืองเกาหลีแบบออแกนิก 100% Family/Affair (2007)
In the late afternoon, you can see the sculling crews of Harvard...ในช่วงบ่ายที่คุณสามารถ ดูลูกเรือกรรเชียงของฮาร์วาร์ Sex Trek: Charly XXX (2007)
So, you guys are like Mulder and Scully or something, and The X-files are real?งั้น พวกคุณก็เป็นเหมือน โมลเดอร์กับสกัลลี่ ดิ เอ็กซ์ไฟล์ เป็นเรื่องจริงเหรอ Monster Movie (2008)
But I had Father Scully then.แต่ตอนนั้นฉันมีหลวงพ่อสกัลลี่อยู่ Doubt (2008)
Glad to see I got Scully. Who?ดีใจจังผมมีสกัลลี่แล้ว ใครนะคะ? The Apology Insufficiency (2010)
Mulder and Scully.โมลเดอร์กะสกัลลี่ไงครับ The Apology Insufficiency (2010)
There was a killing today. Fisherman Sculley, by the docks.เกิดคดีฆาตกรรม ชาวประมงถูกฆ่าใกล้ๆทะเลสาบ Vampires Suck (2010)
Shit! Well, I think we all know whatever killed Fisherman Sculley was no animal.โอ้ ตายละ ไม่เหมือนร่องรอยจากสัตว์เลย Vampires Suck (2010)
Mr. Scully sold?คุณสกัลลี่ขายแล้ว ? Pleasant Little Kingdom (2010)
With the acquisition of Mr. Scully's place,จากการครอบครองบ้านของคุณสกูลลี่ Pleasant Little Kingdom (2010)
You'd pose as a scullion.เจ้าจะแฝงตัว เข้าไปเป็นคนครัว What Is Dead May Never Die (2012)
Scullion? What is a scullion?คนครัวหรือ คนครัวคืออะไร What Is Dead May Never Die (2012)
So, we have Paul Scully, Terence Hill, Luis Salazar. And we can't find any of them.มี พอล สคัลลี่ เทอร์เร็นท์ ฮิล ลูอิล ซาราซ่าร์ แต่เราหาตัวไมพบแม้แต่คนเดียว Pa Make Loa (2012)
Right, well, Scully, Hill, and Salazar could still be alive.ใช่ สกัลลี่ ฮิลกับซาราซ่า อาจจะยังมีชีวิตอยู่ Pa Make Loa (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือแจว[N] paddling boat, See also: boat propelled by oar, sculling boat, Example: ทั้งชั่วชีวิตของเขาสร้างแต่เรือ เริ่มจากเรือแจวธรรมดาจนเป็นเรือขนาดใหญ่, Count unit: ลำ
เรือพาย[N] row boat, See also: paddle boat, dinghy, sculling boat, boat propelled by oar, Example: บริเวณศาลาท่าน้ำหน้าวัดในวันพระ จะมีเรือพายจอดเต็ม เพราะญาติโยมพากันพายเรือมาฟังเทศน์, Count unit: ลำ
พาย[V] row, See also: paddle, scull, propel, Syn. แจว, Example: เราพายเรือจากบ้านเลาะไปตามคลองอย่างตื่นเต้น, Thai definition: เอาพายพุ้ยน้ำให้เรือเดิน
กรรเชียง[N] oar, See also: scull, paddle, Syn. กระเชียง, Thai definition: เครื่องพุ้ยน้ำให้เรือเดิน รูปคล้ายแจว มีหลักสำหรับพาด ใช้เหนี่ยว
แจว[N] oar, See also: long oar, paddle, scull, Example: เมื่อจวนถึงโค้งพวกเขาจะวิ่งพล่านโดดเข้าเหนี่ยวด้ามแจวพุ้ยน้ำอุตลุตเพื่อให้แพออกจากร่อง, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องพุ้ยน้ำให้เรือเดิน ขนาดยาวกว่าพาย ใช้หูแจวคล้องเข้ากับหลักแจว
แจว[V] row, See also: scull, Example: เขาแจวเรือมาจากอยุธยาค่ำไหนก็นอนนั่น, Thai definition: เอาแจวพุ้ยน้ำให้เรือเดิน
แจวเรือ[V] row, See also: scull, Example: เขาต้องแจวเรือรับส่งคนทั้งสองฝั่งแม่น้ำตั้งแต่ออกเรียนใหม่ๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจว[n.] (jaēo) EN: oar ; long oar ; paddle ; scull   FR: aviron [m] ; rame [f]
แจว[v.] (jaēo) EN: row ; scull   FR: ramer
กรรเชียง[n.] (kanchīeng) EN: oar ; scull ; paddle   FR: rame [f] ; aviron [m]
เรือแจว[n. exp.] (reūa jaēo) EN: paddling boat ; boat propelled by oar ; sculling boat   FR: bateau à rame [m]
ตีกรรเชียง[v.] (tīkanchīeng) EN: row a boat ; scull   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCULL    S K AH1 L
SCULLY    S K AH1 L IY0
SCULLEY    S K AH1 L IY0
SCULLIN    S K AH1 L IH0 N
SCULLION    S K AH1 L Y AH0 N
SCULLEY'S    S K AH1 L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scull    (v) skˈʌl (s k uh1 l)
sculls    (v) skˈʌlz (s k uh1 l z)
sculled    (v) skˈʌld (s k uh1 l d)
sculler    (n) skˈʌlər (s k uh1 l @ r)
scullers    (n) skˈʌləz (s k uh1 l @ z)
scullery    (n) skˈʌləriː (s k uh1 l @ r ii)
sculling    (v) skˈʌlɪŋ (s k uh1 l i ng)
scullion    (n) skˈʌlɪəʳn (s k uh1 l i@ n)
scullions    (n) skˈʌlɪəʳnz (s k uh1 l i@ n z)
sculleries    (n) skˈʌlərɪz (s k uh1 l @ r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǔ, ㄌㄨˇ, / ] sculling oar, #21,479 [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] oar, scull, paddle; row, #231,370 [Add to Longdo]
[lǔ, ㄌㄨˇ, ] sculling oar [Add to Longdo]
顶骨[dǐng gǔ, ㄉㄧㄥˇ ㄍㄨˇ, / ] parietal bone (top of the scull) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Küchenjunge {m} | Küchenjungen {pl}scullion | scullions [Add to Longdo]
Ruderer {m} | Ruderer {pl}sculler | scullers [Add to Longdo]
Skull {n} [naut.] [sport]scull [Add to Longdo]
Spülküche {f} | Spülküchen {pl}scullery | sculleries [Add to Longdo]
rudern | rudernd | gerudert | rudertto scull | sculling | sculled | sculls [Add to Longdo]
wricken; wriggelnto scull [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クォドルプル[, kuodorupuru] (n) quad scull (rowing) [Add to Longdo]
スカル[, sukaru] (n) scull; (P) [Add to Longdo]
ダブルスカル[, daburusukaru] (n) double scull [Add to Longdo]
漕ぐ[こぐ, kogu] (v5g,vt) (1) (See 舟を漕ぐ) to row; to scull; to paddle; (2) to pedal (e.g. bicycle); (3) to swing (on a swing); (4) to operate a hand pump; (5) to push through (deep snow, the jungle, etc.); (P) [Add to Longdo]
伝馬船[てんません, tenmasen] (n) large sculling boat [Add to Longdo]
櫓;艪[ろ, ro] (n) Japanese scull (oar attached to the rear of the boat by a traditional peg-in-hole oarlock) [Add to Longdo]
櫓櫂;艪櫂[ろかい, rokai] (n) (obsc) sculls and paddles [Add to Longdo]
[かい, kai] (n) paddle; oar; scull [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top