ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aesculapian

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aesculapian-, *aesculapian*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aesculapian(เอส' คิวเล' เพียน) adj., n. เกี่ยวกับ Aesculapius, เกี่ยวกับแพทยศาสตร์, หมอ., Syn. Esculapian

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 AEsculapian \[AE]s`cu*la"pi*an\, a.
   Pertaining to [AE]sculapius or to the healing art; medical;
   medicinal.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aesculapian
   adj 1: of or belonging to Aesculapius or the healing art [syn:
       {aesculapian}, {medical}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

aesculapian

 


  

 
aesculapian
 • (เอส' คิวเล' เพียน) adj., n. เกี่ยวกับ Aesculapius, เกี่ยวกับแพทยศาสตร์, หมอ. ###S. Esculapian [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top