ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -櫓-, *櫓*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[櫓, lǔ, ㄌㄨˇ] oar, scull; to row, to scull
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  魯 (lǔ ㄌㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] wood

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǔ, ㄌㄨˇ, / ] sculling oar, #21,479 [Add to Longdo]
楼橹[lóu lǔ, ㄌㄡˊ ㄌㄨˇ, / ] watch tower; movable battlefield turret [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;矢倉[やぐら, yagura] (n) (1) turret; watchtower; (2) high wooden stage; scaffolding; (3) (See 炬燵) wooden frame (of a kotatsu); (4) (arch) weapons storehouse [Add to Longdo]
;艪[ろ, ro] (n) Japanese scull (oar attached to the rear of the boat by a traditional peg-in-hole oarlock) [Add to Longdo]
杭;艪杭[ろぐい, rogui] (n) (See 入れ子) fulcrum peg (fitted into the cavity in an oar as part of a traditional oarlock) [Add to Longdo]
太鼓[やぐらだいこ, yaguradaiko] (n) drums which announce the opening of a stage performance or commencement of sumo bouts; the sound produced by such drums [Add to Longdo]
投げ[やぐらなげ, yaguranage] (n) inner thigh throw (sumo) [Add to Longdo]
櫂;艪櫂[ろかい, rokai] (n) (obsc) sculls and paddles [Add to Longdo]
臍;艪臍[ろべそ, robeso] (n) (obsc) (See 杭) fulcrum peg (fitted into the cavity in an oar as part of a traditional oarlock) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why would the guards spend all this time cutting bamboo and wood to build a watchtower if we weren't meant to be here for a while?[JA] 竹や木を切り倒しては 物見を作ってるんだろうか 俺らはずっとここにいる訳では 無いんじゃないのか? Rescue Dawn (2006)
If you're impressed by a windmill, you'd be swooning if you saw the Great Keep at Winterfell.[JA] 風車に驚くなら ウィンターフェルの大を見たら卒倒するぞ The Bear and the Maiden Fair (2013)
Where's the tower?[JA] はどこだ? Rescue Dawn (2006)
Where the hell is the tower?[JA] の忌々しきは何処ぞ? Rescue Dawn (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top