ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pow

P AW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pow-, *pow*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
POW(abbr) เชลยศึก (คำย่อของ prisoner of war)
power(n) พลังงาน, See also: พลังงานกล, Syn. potential, dynamism
power(n) พลัง, See also: กำลัง, แรง, Syn. energy, vigor
power(n) อำนาจ, See also: อานุภาพ, อิทธิพล, Syn. authority, jurisdiction, Ant. powerlessness, subservience
power(n) ความสามารถ, See also: ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, Syn. capability, ability
power(n) ผู้มีอำนาจ, See also: ผู้มีอิทธิพล, ผู้ทรงอำนาจ, Syn. boss, the higher-ups
power(n) ประเทศมหาอำนาจ
power(n) เลขยกกำลัง, See also: เลขชี้กำลัง
power(vt) เติมพลัง, See also: เพิ่มพลัง, ทำให้ทำงาน, ให้พลังงาน
powder(n) แป้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
powabbr. prison of war
powder(เพา'เดอะ) n., vt., vi. (ทำให้เป็น, กลาย) ผง, ผงคุลี, ฝุ่น, แป้ง, ดินปืน, โรยผง, โรยแป้ง, See also: powderer n.
powder magazinen. รังเพลิง, โรงเก็บกระสุนดินปืน, ซองระเบิด
powder roomn. ห้องน้ำสำหรับแขกผู้หญิง, ห้องน้ำ, ห้องยาในเรือรบ
powdery(เพา'เดอะรี) adj. ประกอบด้วยผง, ่บดเป็นผงได้ง่าย, See also: powderiness n., Syn. friable
power(เพา'เออะ) n. อำนาจ, กำลัง, แรง, ความสามารถ, สมรรถภาพ, (ประเทศ) มหาอำนาจ, คนที่มีอำนาจ, เอกสารมอบอำนาจ, ผู้มีอำนาจ, ผู้มีอิทธพล, กำลังทางทหาร, สิ่งศักดิ์สิทธิ์,
power brake(เพา'เออะเบร็ค) n. ห้ามล้อพลังเครื่องยนต์
power diven. การบินดิ่งลงด้วยกำลังเต็มที่
power downปิดสวิตช์หมายถึง การปิดสวิตซ์ไฟไม่ให้กระแสไฟเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือบริภัณฑ์รอบข้าง (peripherals)
power driven(เพา'เออร์ ดริฟเวิน) adj. ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์

English-Thai: Nontri Dictionary
powder(n) แป้ง, ผง, ฝุ่น, ดินปืน
powder(vt) บดเป็นผง, ทาแป้ง, ผัดหน้า
powdery(adj) เป็นแป้ง, เป็นผง, เป็นดินปืน
power(n) กำลัง, อำนาจ, ความสามารถ, อานุภาพ, สมรรถภาพ, ประเทศมหาอำนาจ
powerful(adj) มีกำลัง, มีอำนาจ, แข็งแรง, มีอานุภาพ, มีสมรรถภาพสูง
powerless(adj) ไร้กำลัง, ไม่มีอำนาจ, ไม่สามารถ, สิ้นท่า, หมดหนทาง
candlepower(n) กำลังเทียน, แรงเทียน
empower(vt) มอบอำนาจ, ทำให้สามารถ, อนุญาต
gunpowder(n) ดินปืน
horsepower(n) พลังแรงม้า, กำลังแรงม้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
powder cuttingการตัดใช้ผงช่วย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
powder lanceแลนซ์ออกซิเจนไส้ผง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
powder washingการแต่งผิวใช้ผง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
powerอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
powerกำลัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
powerอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
power๑. กำลัง๒. เลขยกกำลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
power base๑. ฐานอำนาจ๒. ฐานกำลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
power boosterหม้อเสริมกำลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
power brakeเบรกเสริมกำลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Powder metallurgyโลหะผงวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Powder metallurgyโลหะผงวิทยา [TU Subject Heading]
Powdered rubberยางผงเป็นยางธรรมชาติที่ผลิตขึ้นให้อยู่ในรูปผง สามารถเตรียมได้ทั้งในรูปของน้ำยางและยางแห้ง จุดประสงค์เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ในกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง [เทคโนโลยียาง]
Powdersผง [TU Subject Heading]
power๑. กำลัง ๒. เลขยกกำลัง, ๑. กำลัง ๒. เลขยกกำลัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Powerพลังงาน, Example: ความสามารถในการทำงานซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่ง ที่อาจให้งานได้ ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และให้ความหมายความรวมถึงสิ่งที่อาจให้งานได้ เช่น เชื้อเพลิง ความร้อน และไฟฟ้า เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
powerเลขยกกำลัง, จำนวนจริงที่เขียนอยู่ในรูป xn โดยที่ x เป็นจำนวนจริงใด ๆ ที่ไม่เท่ากับศูนย์ และ n เป็นจำนวนนับใด ๆ ในบางครั้งใช้ในความหมายเดียวกับเลขชี้กำลัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
powerกำลัง, งานที่ทำได้ในหนึ่งหน่วยเวลา  มีหน่วยเป็นวัตต์ เช่น มอเตรอ์มีกำลัง 1 H.P. หรือ 746 วัตต์  สามารถทำงานได้ 746 จูลต่อวินาที(วัตต์) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Power (Mechanic)พลังงาน (กลศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Power (Mechanics)กำลัง (กลศาสตร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Power Hacksaw(n)
Powerhouse(n) มหาอำนาจ, Syn. superiority

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My Misha is a POW over there in his country.มิช่าของฉันอยู่ที- ่นั่นในประเทศของเขา Idemo dalje (1982)
The surviving POWs are herded into various camps at O'Donnell.เชลยศึกผู้รอดชีวิต.. ถูกกวาดต้อนไปยังค่ายกักกันหลายๆแห่ง The Great Raid (2005)
Five miles east of Cabanatuan City here, there's a Japanese POW camp holding about 500 survivors of the death march.เลยไปทางตะวันออก 5 ไมล์ จากเมืองคาบานาตวน.. เป็นที่ตั้งของค่ายกักกันเชลยศึกที่ญี่ปุ่นจับตัวไว้ เป็นทหารรอดชีวิตจากการเดินเท้ามรณะกว่า 500 นาย The Great Raid (2005)
150 American POWs were herded into air-raid shelters and burnt alive on the news that MacArthur had invaded.ที่เชลยศึกกว่า 150 คน ถูกต้อนให้เข้าไปอยู่.. ในหลุมหลบภัยทางอากาศ แล้วเผาทั้งเป็น เมื่อมีข่าวว่านายพลแมคอาเธอร์จะทำการบุก The Great Raid (2005)
We all knew the idealistic notion of rescuing POWs far outweighted its strategic value.เรารู้ว่าภารกิจการช่วยเหลือเชลยศึกในครั้งนี้.. มีคุณค่าทางใจมากกว่าอะไรทั้งนั้น The Great Raid (2005)
We only spotted POWs in the southeast quadrant here.เราเห็นเชลยศึกอยู่แค่ในโซนนี้เท่านั้น The Great Raid (2005)
- Most of your POWs can't walk.- เชลยศึกของพวกคุณบางคนเดินไม่ได้ The Great Raid (2005)
Hundreds of POWs owe you their lives. No.เชลยศึกนับร้อย มีชีวิตอยู่ได้เพราะเธอนะ The Great Raid (2005)
We'll need as much darkness as we can to get the POWs out of the camp, so we'll have to begin our approach during daylight and risk detection.เราต้องอาศัยความมืดพรางตัว.. เพื่อช่วยเหลือเหล่าเชลยศึกออกมาให้ได้ ดังนั้น เราจึงต้องเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ตอนหัววัน The Great Raid (2005)
This is the main service road, POW barracks - all enemy occupied.นี่คือถนนสายหลักในค่าย.. ที่พักเชลยศึก เหล่าข้าศึกอยู่ในนี้หมด The Great Raid (2005)
Lieutenant O'Grady, second platoon will make their way through the main gate and force entry into the POW area.ร้อยโทโอเกรดี้ ของหน่วยรบที่สอง จะเดินหน้าไปยังประตูหลัก.. และพาตัวเองให้เข้าไปในเขตเชลยศึก The Great Raid (2005)
Make sure the POW barracks are protected from enemy fire in all directions.พยายามให้เขตของเชลยศึกถูกป้องกัน จากข้าศึกในทุกๆด้านด้วยนะครับ The Great Raid (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
powA bloody contest for power.
powAbridge the king's power.
powAccepting the other's norms is submitting to the other's power.
powA high forehead is indicative of great mental power.
powA nation need not necessarily be powerful to be great.
powA power failure contributed to the confusion in the hall.
powAs long as there are sovereign nations possessing great power, war is inevitable.
powA steam engine transforms heat into power.
powAstonishment deprived me of my power of speech.
powBy the power of fancy, we can travel through space.
powCling to power.
powDo you like powder-snow skiing?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาติมหาอำนาจ(n) powerful country, See also: advanced country, developed country, Example: ญี่ปุ่นเจริญรุดหน้าไปไกลจนได้ชื่อว่าเป็นชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ, Thai Definition: ประเทศที่มีพลังทางด้านเศรษฐกิจหรือทางอาวุธสูง
สารดูดความชื้น(n) power dry, Example: ในการดูแลรักษากล้อง ให้นำกล้องออกจากซองหนัง แล้วนำไปใส่ไว้ในถุงพลาสติกใส ใส่สารดูดความชื้นไว้ในถุงด้วยเพื่อให้ดูดความชื้นที่ติดมากับกล้อง และเลนซ์, Thai Definition: สารเคมีใช้สำหรับสินค้า ใช้ดูดความชื้นเพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้า เช่น ป้องกันการเกิดเชื้อรา กลิ่นอับ เป็นต้น
โรงไฟฟ้า(n) power plant, Count Unit: โรง, แห่ง
ศักดา(n) power, See also: vigor, force, mightiness, Syn. อำนาจ, แรง, พลัง, ศักดิ์
ศักดิ์(n) prestige, See also: power
แหล่งพลังงาน(n) power resource
หนังสือมอบอำนาจ(n) power of attorney, See also: proxy, Syn. หนังสือมอบฉันทะ, ใบมอบฉันทะ, Example: รัฐที่จะเจรจาทำสนธิสัญญานั้นจะต้องมีการออกหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ที่จะทำการเจรจานั้นก่อน
ใบมอบฉันทะ(n) power of attorney, See also: proxy, Example: พ่อเซ็นมอบใบฉันทะให้ลูกชายไปโอนที่ดิน, Thai Definition: ใบที่แสดงความยินยอมให้บุคคลอื่นทำธุระแทนโดยมีหลักฐาน
มหาอำนาจ(n) great power, See also: powerful nation/country, Example: ก่อนการค้นพบน้ำมันเป็นตะวันออกกลาง ไม่มีมหาอำนาจตะวันตกใดให้ความสนใจเขตแดนนี้, Thai Definition: ประเทศที่มีพลังทางด้านเศรษฐกิจหรือทางอาวุธสูง
ศักดิ์(n) power, See also: mighty, authority, Syn. อำนาจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจ[amnāt] (n) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery  FR: pouvoir [ m ] ; autorité [ m ] ; influence [ f ]
อำนาจอธิปไตย[amnāt athippatai] (n, exp) EN: sovereign power
อำนาจบาตรใหญ่[amnātbātyai] (n) EN: might ; power
อำนาจบริหาร[amnāt børihān] (n, exp) EN: executive power ; administrative power ; executive authority  FR: pouvoir exécutif [ m ]
อำนาจชั่วร้าย[amnāt chūarāi] (n, exp) EN: evil power
อำนาจเด็ดขาด[amnāt detkhāt] (n, exp) EN: absolute power  FR: pouvoir absolu [ m ]
อำนาจฝ่ายต่ำ[amnāt fāi tam] (n, exp) EN: evil power ; power of darkness
อำนาจจิต[amnāt jit] (n, exp) EN: will power ; mental power
อำนาจการปกครอง[amnāt kān pokkhrøng] (n, exp) EN: administrative power
อำนาจการซื้อ[amnāt kān seū] (n, exp) EN: purchasing power  FR: pouvoir d'achat [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
POW P AW1
POWE P AW1
POWS P OW1 Z
POWIS P AW1 IH0 S
POWER P AW1 ER0
POWDER P AW1 D ER0
POWLES P AW1 AH0 L Z
POWLEY P AW1 L IY0
POWELL P AA1 W EH0 L
POWERS P AW1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
POW (n) pˌiːˌoudˈʌbljuː (p ii2 ou2 d uh1 b l y uu)
Powys (n) pˈauɪs (p au1 i s)
power (v) pˈauər (p au1 @ r)
Powell (n) pˈauwəl (p au1 w @ l)
powder (v) pˈaudər (p au1 d @ r)
powers (v) pˈauəz (p au1 @ z)
powwow (v) pˈauwau (p au1 w au)
powders (v) pˈaudəz (p au1 d @ z)
powdery (j) pˈaudəriː (p au1 d @ r ii)
powered (v) pˈauəd (p au1 @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lì, ㄌㄧˋ, ] power; force; strength, #447 [Add to Longdo]
力量[lì liang, ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙, ] power; force; strength, #839 [Add to Longdo]
[fěn, ㄈㄣˇ, ] powder; cosmetic face powder; food prepared from starch; noodles or pasta made from any kind of flour; whitewash; white; pink, #1,171 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, / ] power; influence; potential; momentum; tendency; trend; situation; conditions; outward appearance; sign; gesture; male genitals, #1,547 [Add to Longdo]
权利[quán lì, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] power; right; privilege, #2,028 [Add to Longdo]
动力[dòng lì, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] power; motion; propulsion; force, #2,041 [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] power; might; prestige, #3,351 [Add to Longdo]
有力[yǒu lì, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, ] powerful; forceful; vigorous, #3,502 [Add to Longdo]
势力[shì li, ㄕˋ ㄌㄧ˙, / ] power; (ability to) influence, #4,155 [Add to Longdo]
强劲[qiáng jìng, ㄑㄧㄤˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] powerful; with force, #4,218 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kriegsgefangene { m }POW : prisoner of war [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR [Add to Longdo]
NPS[エヌピーエス, enupi-esu] (n) nuclear power station; NPS [Add to Longdo]
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP [Add to Longdo]
USBバスパワー[ユーエスビーバスパワー, yu-esubi-basupawa-] (n) { comp } USB bus power [Add to Longdo]
うどんこ病;ウドンコ病;饂飩粉病[うどんこびょう(うどんこ病;饂飩粉病);ウドンコびょう(ウドンコ病), udonkobyou ( udonko byou ; udon kona byou ); udonko byou ( udonko byou )] (n) powdery mildew [Add to Longdo]
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
きゅん[kyun] (adv, adv-to) (on-mim) momentary tightening of one's chest caused by powerful feelings [Add to Longdo]
そっぽを向く;外方を向く[そっぽをむく, soppowomuku] (v5k, exp) (See 外方) to turn away; to face away [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エナジーセーブモード[えなじーせーぶもーど, enaji-se-bumo-do] energy save mode, low power mode [Add to Longdo]
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
バッテリ駆動[バッテリくどう, batteri kudou] battery-powered (a-no) [Add to Longdo]
パワーブック[ぱわーぶっく, pawa-bukku] Powerbook (type of computer) [Add to Longdo]
ポワッソン分布[ポワッソンぶんぷ, powasson bunpu] Poisson distribution [Add to Longdo]
マルチソケット[まるちそけっと, maruchisoketto] power strip [Add to Longdo]
交直両用式計算器[こうちょくりょうようしきけいさんき, kouchokuryouyoushikikeisanki] mains, battery powered calculator [Add to Longdo]
商用電源式計算器[しょうようでんげんしきけいさんき, shouyoudengenshikikeisanki] mains-powered calculator [Add to Longdo]
消費電力[しょうひでんりょく, shouhidenryoku] power consumption [Add to Longdo]
省電力機能[しょうでんりょくきのう, shoudenryokukinou] power saver (feature) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  POW
      n 1: a person who surrenders to (or is taken by) the enemy in
           time of war [syn: {prisoner of war}, {POW}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top