ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

power down

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -power down-, *power down*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
power downปิดสวิตช์หมายถึง การปิดสวิตซ์ไฟไม่ให้กระแสไฟเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือบริภัณฑ์รอบข้าง (peripherals)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Power down ปิดเครื่อง [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dodd. Dodd is the only one who can power down this quickly.ด็อด ด็อดเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถใช้พลังงานลงได้อย่างรวดเร็ว Cubeº: Cube Zero (2004)
I need to power down my gear, ok?ฉันต้องปิดเครื่องก่อน ตกลงมั้ย Live Free or Die Hard (2007)
MH-53 pilot, power down now.ถึงนักบิน MH - 53 โปรดดับเครื่องเดี๋ยวนี้ Transformers (2007)
It feels itself power down in that instant.มันจะรู้สึกว่าพลังงานของมันตกในทันที To the Lighthouse (2009)
Primary power down.ลดพลังงานหลัก Grievous Intrigue (2010)
Vi, power down the main screen and the workstations.ไว ปิดหน้าจอหลัก และคอมพิวเตอร์ด้วย TS-19 (2010)
Hey, Vicky, you got power down at the station?เฮ้ วิ้กกี้ คุณมีอำนาจลงไปที่สถานี? Super 8 (2011)
Shut the power down. Shut it down.ปิดมัน ปิดมันเด๊ยวนี้ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Do you want me to get a couple guys from gas and power down here?อยากให้ผมไปตามคนมาช่วย จากโรงจ่ายแก็สกับโรงไฟฟ้า ข้างล่างมั้ย Sparks and Recreation (2011)
Alisa, power down. Enter standby.อลิซ่า ปิดการทำงาน เข้าสู่โหมดแสตนด์บาย Tekken: Blood Vengeance (2011)
Okay, Randall, power down.แรนดัล เก็บอาการหน่อยสิ Advanced Gay (2011)
They need to power down and sever their link to the fracture.พวกเขาต้องหยุดเดินเครื่อง และตัดการเชื่อมต่อกับประตูเวลา Occupation (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top