ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plat

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plat-, *plat*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
plate[เพลท] (n) แผ่นธรณีภาค, แผ่นเปลือกโลก
platelet(n) เกล็ดเลือด
platonic(adj) สัมพันธ์ฉันท์เพื่อน เช่น a wholly platonic friendship

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plate(n) จาน, See also: จานใส่อาหาร, Syn. dish
plate(n) อาหารในจาน, See also: อาหารและการบริการมื้อหนึ่ง, Syn. course, helping, serving
plate(n) จานสำหรับเรี่ยไรเงินบริจาค (ในโบสถ์คริสต์)
plate(n) แผ่นโลหะที่จารึกไว้เป็นป้ายชื่อ
plate(n) แผ่นกระจก
plate(n) โล่รางวัล
plate(n) แม่พิมพ์โลหะ, See also: แผ่นพิมพ์
plate(n) เครื่องใช้ที่เป็นโลหะ
plate(n) แผ่นเหล็กต่อเรือ
plate(n) การแข่งขันเพื่อโล่รางวัล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plate(เพลท) n. จานอาหาร, อาหารในจาน, อาหารและการบริการมื้อหนึ่ง, แผ่นโลหะ, ป้ายโลหะ (โดยเฉพาะป้ายชื่อ) , แผ่นเหล็กต่อเรือ, แผ่นกระจก, แผ่นพิมพ์, เครื่องใช้ที่เป็นโลหะ, โล่รางวัล, การแข่งขันเพื่อโล่รางวัล, จานเรี่ยไรหรือรับเงินบริจาค, ภาชนะท้องเรียบ, ขั้วบวกไฟสูงของหลอดวิทยุ vi. ชุบ, ชุบด้วยไฟฟ้า, ตอกแผ่นโลหะ, พิมพ์ด้วยแผ่นพิมพ์
plateau(แพลท'โท) n. ที่ราบสูง, ช่วงระยะที่มีการเจริญเล็กน้อยหรือไม่มีการเจริญ. vi. ถึงระยะที่มีการเจริญเล็กน้อยหรือไม่มีการเจริญ pl. plateaus, plateaux, Syn. tableland
plateful(เพลท'ฟูล) n. จำนวนเต็มจาน pl. platefuls
platelet(เพลท'ลิท) n. เกล็ดเลือด มีบทบาทเกี่ยวกับจับตัวเป็นลิ่ม หรือก้อนของเลือด
platen(แพลท'เทิน) n. ลูกกลิ้งแท่นพิมพ์กดเรียบ, ลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์ดีด
plater(เพล'เทอะ) n. ผู้พิมพ์, สิ่งที่พิมพ์, ม้าแข่งขันชั้นเลว
platform(แพลท'ฟอร์ม) n. แท่น, ชานชลาสถานี, เวทีสำหรับกล่าวคำปราศัย, ยกพื้น, ดาดฟ้า, แท่นยิง, แท่นปืนใหญ่, นโยบายของพรรคการเมือง, คำแถลงการณ์, การปราศรัยต่อมวลชน, การแสดงปาฐกถา
plating(เพล'ทิง) n. การชุบทอง, เงินหรือโลหะอื่น ๆ , ชั้นนอกของแผ่นโลหะ, เทคนิคการชุบ
platinum(แพลท'ทะนัม) n. ธาตุทองคำขาว
platitude(แพลท'ทิทูด) n. คำพูดที่ซ้ำซาก, ความซ้ำซาก, ความจำเจ

English-Thai: Nontri Dictionary
plate(n) จาน, แผ่นพิมพ์, ป้ายชื่อ, โล่รางวัล
plate(vt) ชุบ, พิมพ์, ตอก
plateau(n) ที่ราบสูง
platen(n) ลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์, แคร่พิมพ์ดีด
platform(n) ชานชาลา, เวที, ยกพื้น, แท่น, ดาดฟ้า
platinum(n) ทองคำขาว
platitude(n) คำพูดซ้ำซาก
platoon(n) กองทหาร, หมวดทหาร, กลุ่มคน
platter(n) จานยาว, แผ่นเสียง
breastplate(n) เกราะหุ้มหน้าอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plat mapแผนที่โฉนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plate๑. แผ่น๒. ชั้น๓. รูปแบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plateแผ่นธาตุ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plateแผ่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plate heat exchangerเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
plate meristemเนื้อเยื่อเจริญแผ่นใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plate, cribriform๑. แผ่นกระดูกพรุน๒. ผิวกระดูกเบ้าฟัน [ มีความหมายเหมือนกับ alveolar bone proper; lamina dura ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plate-finned coilคอยล์ครีบแผ่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
plateauที่ราบสูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plateau pulseชีพจรสูงราบ, ชีพจรไต่ค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
plateเพลต, โลหะที่ทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าซึ่งเป็นตัวรับอิเล็กตรอน โดยทั่วไปเรียกว่าแอโนด สำหรับในหลอดสุญญากาศเรียกว่า เพลต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Plate Countการนับจากจาน, เพลทเคานท์, Example: การหาปริมาณแบคทีเรียในน้ำตัวอย่างด้วยการเพาะ เชื้อบนจานอาหารเพาะเชื้อ [สิ่งแวดล้อม]
Plate girdersคานแผ่นเหล็ก [TU Subject Heading]
Plate-printingการพิมพ์ด้วยแผ่นแม่พิมพ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
plateletเพลตเลต, เกล็ดเลือด, ชิ้นส่วนของไซโทพลาซึมของเซลล์ชนิดหนึ่งในไขกระดูกและเข้าสู่เส้นเลือด มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 - 2 ไมโครเมตร ทำหน้าที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวเมื่อเกิดบาดแผล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Platelet aggregationการจับกลุ่มของเกล็ดเลือด [TU Subject Heading]
Platelet aggregation inhibitorsสารยับยั้งการจับกลุ่มของเกล็ดเลือด [TU Subject Heading]
Platelet membrane glycoproteinsไกลโคโปรตีนเมมเบรนของเกล็ดเลือด [TU Subject Heading]
Plates (Engineering)เพลต (วิศวกรรมศาสตร์) [TU Subject Heading]
Plates, Aluminumแผ่นอะลูมิเนียม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
plate brush(n) มะเขือพวง
plateaux[พและโทส] (n) ที่ราบสูง, Syn. plateau

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And today's plat du jour?อาหารประจำวันคืออะไรน่ะเหรอ Gone with the Will (2009)
I want to see that plat empty, all right, buddy?พ่ออยากเห็นจานนั้นว่า ตกลงไหม คู่หู? The Bittersweet Science (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
platBring me a clean plate and take the dirty one away.
platDavid remained on the platform while the train was in sight.
platDivorce rates might reach a plateau soon.
platEat everything on your plate, or you won't get any dessert.
platFold the napkins at put one by each plate.
platHe sits upright, not crouched over his plate like an animal at a feeding trough.
platHe walked back and forth on the platform while waiting for the train.
platHe was so hungry that he didn't hesitate to eat everything on the plate.
platHe was walking up and down the station platform.
platI almost dropped the plates.
platI am to meet her on Platform 8.
platI could hear someone calling my name on the noisy platform.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชานชลา(n) platform, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณอาคารสถานีและชานชาลาหลังวันเกิดเหตุ, Count Unit: ชาน, Thai Definition: บริเวณสถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งที่ผู้โดยสารมารอขึ้นรถ
แม่พิมพ์(n) plate, See also: mould, mold, block, Syn. แบบหล่อ, แบบพิมพ์, แท่นพิมพ์, Example: แม่พิมพ์ตัวใหม่เกิดร้าวขึ้นจึงได้มีการแกะแม่พิมพ์ตัวใหม่มาทดแทน, Count Unit: ชิ้น, อัน, Thai Definition: เบ้าหล่อที่ใช้เป็นแบบในงานพิมพ์
แผ่น(clas) sheet, See also: plate, Example: ผู้ชนะจะได้เปิดแผ่นป้ายทั้งหมด 7 แผ่น, Thai Definition: ลักษณนามใช้เรียกของแบนๆ อย่างกระดาษ กระดาน เช่น กระดาษแผ่นหนึ่ง
ป้าย(n) plate, See also: signboard, poster, notice board, Syn. แผ่นป้าย, Example: เมื่อเดินผ่านหัวรถจักรไปทางขวามือเล็กน้อยผมแลเห็นป้ายภาษาอังกฤษเขียนว่า JAPAN ห้อยแขวนแตะตาลงมาจากชั้น 2, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: แผ่นหนังสือหรือแผ่นเครื่องหมายที่บอกให้รู้
พื้นเวที(n) stage, See also: platform, Example: ถ้านั่งอยู่ชั้นบนจะเห็นพื้นเวทีทั้งหมดอย่างชัดเจน, Thai Definition: พื้นของสิ่งที่ยกพื้นขึ้นสูงเพื่อการแสดงต่างๆ เป็นต้น
แพลทินัม(n) platinum, Syn. ทองคำขาว, Thai Definition: ชื่อธาตุโลหะสีเงินเป็นเงางาม, Notes: (อังกฤษ)
ไพรที(n) altar, See also: platform, stage, Syn. เวที, ที่รอง, แท่น, ฐาน, ไพที
ลงทอง(v) plate, See also: apply gold leaf, cover with gold leaf, Syn. ปิดทอง, Example: พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์มักจะมีการลงรักปิดทอง หรือลงทองล่องชาดในกรุ, Thai Definition: ปิดทองตามลวดลาย
อาสน์สงฆ์(n) platform seat for monk, Example: หญิงชาวบ้านจัดหาเสื่อสาดไปลาดปูไว้สำหรับอาสน์สงฆ์, Count Unit: ที่, Thai Definition: ที่ยกพื้นสำหรับพระสงฆ์นั่ง
ทองวิทยาศาสตร์(n) plated gold, Syn. ทองชุบ, Example: เขาสาธิตการทำทองวิทยาศาสตร์, Thai Definition: โลหะชุบทอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหาร[āhān] (n) EN: food ; meal ; dish ; nutrition  FR: nourriture [ f ] ; alimentation [ f ] ; aliment [ m ] ; repas [ m ] ; plat [ m ] ; cuisine [ f ]
อาหารสำเร็จ[āhān samret] (n, exp) EN: prepared food  FR: plat préparé [ m ]
อาหารท้องถิ่น[āhān thøngthin] (n, exp) EN: local dishes  FR: plat du terroir [ m ] ; cuisine du terroir [ f ]
แบน[baēn] (adj) EN: flat ; level ; even  FR: plat ; aplati ; régulier ; uniforme
บาน[bān] (n) EN: [ classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things ]  FR: [ classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats ]
บรรทัด[banthat] (n) EN: ruler  FR: règle [ f ] ; règle plate [ f ] ; latte [ f ] (Belg.)
ชาม[chām] (n) EN: bowl ; deep dish ; plate ; soup plate  FR: bol [ m ] ; coupe [ f ] ; écuelle [ f ]
ชาน[chān] (n) EN: porch ; terrace ; balcony ; loggia ; veranda = verandah ; deck  FR: plate-forme [ f ] ; terrasse [ f ]
ฌาน[chān] (x) EN: meditative absorption ; meditation ; state of serenity attained by meditation ; one-pointed meditation ; contemplation  FR: contemplation [ f ], extase [ f ] ; méditation [ f ]
ชานชาลา[chānchālā] (n) EN: platform ; railroad station platform  FR: quai (de gare) [ m ] ; quai d'embarquement [ m ] ; plateforme = plate-forme [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PLATA P L AA1 T AH0
PLATY P L EY1 T IY0
PLATO P L EY1 T OW0
PLATZ P L AE1 T S
PLATH P L AE1 TH
PLATT P L AE1 T
PLATE P L EY1 T
PLATEN P L AE1 T AH0 N
PLATED P L EY1 T IH0 D
PLATED P L EY1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plate (v) plˈɛɪt (p l ei1 t)
plated (v) plˈɛɪtɪd (p l ei1 t i d)
plates (v) plˈɛɪts (p l ei1 t s)
plateau (n) plˈætou (p l a1 t ou)
plating (v) plˈɛɪtɪŋ (p l ei1 t i ng)
platoon (n) plˈətˈuːn (p l @1 t uu1 n)
platter (n) plˈætər (p l a1 t @ r)
Platonic (j) plˈətˈɒnɪk (p l @1 t o1 n i k)
plateaus (n) plˈætouz (p l a1 t ou z)
plateaux (n) plˈætouz (p l a1 t ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tái, ㄊㄞˊ, / ] platform; stage; terrace; stand; support; desk; station; broadcasting station; classifier for vehicles or machines; Taiwan (abbr.), #530 [Add to Longdo]
平台[píng tái, ㄆㄧㄥˊ ㄊㄞˊ, / ] platform; terrace; flat-roofed building, #1,667 [Add to Longdo]
高原[gāo yuán, ㄍㄠ ㄩㄢˊ, ] plateau, #8,295 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] Platycodon grandiflorus, #8,480 [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, / ] platinum Pt, transition metal, atomic number 78, #12,350 [Add to Longdo]
白金[bái jīn, ㄅㄞˊ ㄐㄧㄣ, ] platinum, #15,493 [Add to Longdo]
排长[pái zhǎng, ㄆㄞˊ ㄓㄤˇ, / ] platoon leader; sergeant, #26,304 [Add to Longdo]
柏拉图[Bó lā tú, ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄊㄨˊ, / ] Plato (c. 427-c. 347 BC), Greek philosopher, #30,336 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] plateau, esp. loess plateau of northwest China; same as 黃土高原|黄土高原, #58,810 [Add to Longdo]
鸭嘴兽[yā zuǐ shòu, ㄧㄚ ㄗㄨㄟˇ ㄕㄡˋ, / ] platypus, #113,665 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Platz(n) |der, pl. Plätze| ที่นั่ง, สถานที่, ที่ว่างเปล่า
Platz nehmen(phrase) นั่งที่, See also: sich setzen, hinsitzen
Arbeitsplatz(n) |der, pl. Arbeitsplätze| ตำแหน่งงาน
Bitte nehmen Sie Platz!(phrase) เชิญนั่ง
Studienplatz(n) |der, pl. Studienplätze| จำนวนที่นั่งที่สถาบันศึกษาหนึ่งมีให้, จำนวนนักศึกษาที่สามารถรับเข้ามาได้
kontemplativ(adj) ที่คิดลึกซึ้ง, ที่คิดไตร่ตรองอย่างแน่วแน่, ที่ตั้งใจพิจารณาอย่างรอบคอบ
Kontemplation, -en(n) การคิดอย่างมีสติ, การพิจารณาอย่างรอบคอบ, การไตร่ตรองอย่างแน่วแน่ (เป็นภาษาเขียน), See also: kontemplativ
Parkplatz(n) |der, pl. Parkplätze| ที่จอดรถ เช่น bewachter Parkplatz ที่จอดรถที่มียามเฝ้า
Festplatte(n) |die, pl. Festplatten| จานแม่เหล็กเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์, ฮาร์ดดิสก์ เช่น Jede Festplatte beinhaltet Gigabytes von persönlichen Daten.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Platane { f } [ bot. ]plane; plane-tree [Add to Longdo]
Plateau { n }plateau [Add to Longdo]
Platine { f } | bestückte Platineboard | equipped board [Add to Longdo]
Platt { n }; Plattdeutsch { n }Low German [Add to Longdo]
Platte { f }; Steinplatte { f }; Fliese { f } | mit Steinplatten belegen; fliesenflag; flagstone | to flag [Add to Longdo]
Platte { f }; Tafel { f }; Fliese { f } | geschlitzte Platteslab | slotted slab [Add to Longdo]
Platte { f } (Holz)board [Add to Longdo]
Platte { f }; Tafel { f } (Wand; Fußboden)panel [Add to Longdo]
Platte { f }; Scheibe { f } (Glas; Blech)sheet [Add to Longdo]
Platte { f } (Felsplatte)ledge [Add to Longdo]
Platte { f } [ comp. ] | Platten { pl }disk | disks [Add to Longdo]
Platte { f }; Glatze { f }bald head; bald pate [Add to Longdo]
Plattendatei { f }disk file [Add to Longdo]
Platteneinheit { f }disk drive [Add to Longdo]
Plattenelement { n }plate element [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お皿[おさら, osara] (n) (See 皿) plate; dish [Add to Longdo]
ぐちゃ[gucha] (n) splat! [Add to Longdo]
そば飯;蕎麦飯[そばめし, sobameshi] (n) (uk) soba and rice cooked together along with meat, vegetables, etc. on a metal plate [Add to Longdo]
にいにい蝉[にいにいぜみ, niiniizemi] (n) (uk) Kaempfer cicada (Platypleura kaempferi) [Add to Longdo]
ひな壇;雛壇;ひな段;雛段[ひなだん, hinadan] (n) tiered doll stand; tiered platform or gallery [Add to Longdo]
ぴしゃっと[pishatto] (adv) (on-mim) slapping; splatting [Add to Longdo]
ぴしゃり;ピシャリ[pishari ; pishari] (adv, adv-to) slapping; splashing; splatting; banging shut; flat (refusal, denial, etc.) [Add to Longdo]
ぼたり;ぼったり[botari ; bottari] (adv, adv-to) (ぼったり is more emphatic) falling with a splat; oozing; dripping [Add to Longdo]
アーマープレート[a-ma-pure-to] (n) armor plate [Add to Longdo]
アカククリ[akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーサリングプラットフォーム[おーさりんぐぷらっとふぉーむ, o-saringupurattofo-mu] authoring platform [Add to Longdo]
オープンプラットフォーム[おーぷんぷらっとふぉーむ, o-punpurattofo-mu] open platform [Add to Longdo]
クロスプラットホーム[くろすぷらっとほーむ, kurosupurattoho-mu] cross-platform [Add to Longdo]
テンプレート[てんぷれーと, tenpure-to] template [Add to Longdo]
ハードウェアプラットフォーム[はーどうえあぷらっとふぉーむ, ha-doueapurattofo-mu] hardware platform [Add to Longdo]
プラッタ[ぷらった, puratta] platter [Add to Longdo]
プラットフォーム[ぷらっとふぉーむ, purattofo-mu] platform [Add to Longdo]
プラットフォーム特有[プラットフォームとくゆう, purattofo-mu tokuyuu] platform specific [Add to Longdo]
プラテン[ぷらてん, puraten] platen [Add to Longdo]
ボイラプレート[ぼいらぷれーと, boirapure-to] boilerplate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ば, ba] Platz, Stelle, Ort [Add to Longdo]
場所[ばしょ, basho] Platz, Stelle, Ort [Add to Longdo]
[ざ, za] PLATZ, SITZ, THEATER [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plat \Plat\, n. [Cf. {Plat} flat, which perh. caused this
   spelling, and {Plot} a piece of ground.]
   A small piece or plot of ground laid out with some design, or
   for a special use; usually, a portion of flat, even ground.
   [1913 Webster]
 
      This flowery plat, the sweet recess of Eve. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      I keep smooth plat of fruitful ground.  --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plat \Plat\, v. t.
   To lay out in plats or plots, as ground.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plat \Plat\, a. [F. plat. See {Plate}, n.]
   Plain; flat; level. [Obs.] --Gower.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plat \Plat\, adv.
   1. Plainly; flatly; downright. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       But, sir, ye lie, I tell you plat.  --Rom. of R.
    [1913 Webster]
 
   2. Flatly; smoothly; evenly. [Obs.] --Drant.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plat \Plat\, n.
   1. The flat or broad side of a sword. [Obs. or Prov. Eng.]
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A plot; a plan; a design; a diagram; a map; a chart. [Obs.
    or Prov. Eng.] "To note all the islands, and to set them
    down in plat." --Hakluyt.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plat \Plat\, v. t. [imp. & p. p. {Platted}; p. pr. & vb. n.
   {Platting}.] [See {Plait}.]
   To form by interlaying interweaving; to braid; to plait.
   "They had platted a crown of thorns." --Matt. xxvii. 29.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plat \Plat\, n.
   Work done by platting or braiding; a plait.
   [1913 Webster]
 
      Her hair, nor loose, nor tied in formal plat. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plat
   n 1: a map showing planned or actual features of an area
      (streets and building lots etc.)
   v 1: make a plat of; "Plat the town" [syn: {plat}, {plot}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 plat /pla/ 
  even; flat; level; smooth

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 plat /pla/ 
  dish; meal; course

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 plat /plɑt/
  1. commonplace; dismal; trite
  2. flat
  3. plateau
  4. commonplace; course; vulgar
  5. common; everyday; vulgar

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top