ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plating

P L EY1 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plating-, *plating*, plat
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plating(n) การชุบทอง เงินหรือโลหะอื่นๆ
plating(n) โลหะที่เคลือบอยู่ชั้นนอก
plating(n) เทคนิคการชุบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plating(เพล'ทิง) n. การชุบทอง, เงินหรือโลหะอื่น ๆ , ชั้นนอกของแผ่นโลหะ, เทคนิคการชุบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Platingการชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Platingการชุบเคลือบผิวโลหะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Third foundation has suffered a direct hit! Final armor plating has been melted!เกราะป้องกันชั้นสุดท้ายถูกทำลาย! Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Moving there could end my days of plating salad with dressing on the side and save you from using your mysterious emergency fund.ผมจะได้ไม่ต้องมาคอยเสิร์ฟสลัด กับยืนแต่งตัวหรู ๆ และจะได้ช่วยคุณประหยัด งบปริศนาฉุกเฉินของคุณด้วยไง Beauty and the Feast (2011)
And the steel and chrome plating matches an AK?และเหล็กเคลือบโครเมียมนั่น ตรงกับปืนAKมั้ย The Survivor in the Soap (2013)
The plating flakes off.ไม่งั้นที่เคลือบลอกหมด Logan (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PLATING P L EY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plating (v) plˈɛɪtɪŋ (p l ei1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oberflächenart { f }plating option [Add to Longdo]
Vergolden { n }; Vergoldung { f }plating (with gold) [Add to Longdo]
Vernickeln { n }; Vernickelung { f }plating (with nickel) [Add to Longdo]
Versilbern { n }; Versilberung { f }plating (with silver) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニッケル鍍金[ニッケルめっき;ニッケルメッキ, nikkeru mekki ; nikkerumekki] (n, adj-no, vs) (uk) nickel plate; nickel plating [Add to Longdo]
外板[がいはん, gaihan] (n) panels, planks or plating on the hull of a ship or aircraft [Add to Longdo]
観仏[かんぶつ, kanbutsu] (n) { Buddh } contemplating Buddha [Add to Longdo]
金めっき;金鍍金;金メッキ[きんめっき(金めっき;金鍍金);きんメッキ(金メッキ), kinmekki ( kin mekki ; kin mekki ); kin mekki ( kin mekki )] (n, adj-no) (1) gilding; plating (usu. in gold); (vs) (2) to gild; to plate [Add to Longdo]
銀めっき;銀鍍金[ぎんめっき, ginmekki] (n, vs, adj-no) silvering; silver-plating [Add to Longdo]
心念口称[しんねんくしょう, shinnenkushou] (n) { Buddh } contemplating Buddha while chanting his name [Add to Longdo]
鍍金;滅金[めっき;ときん(鍍金);メッキ, mekki ; tokin ( mekki ); mekki] (n, vs) (1) (uk) gilt; plating; (2) (uk) pretense; pretence [Add to Longdo]
銅箔[どうはく, douhaku] (n) (1) copper foil (used in copper plating); (2) copper layer (of printed circuits) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plate \Plate\, v. t. [imp. & p. p. {Plated}; p. pr. & vb. n.
   {Plating}.]
   1. To cover or overlay with gold, silver, or other metals,
    either by a mechanical process, as hammering, or by a
    chemical process, as electrotyping.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover or overlay with plates of metal; to arm with
    metal for defense.
    [1913 Webster]
 
       Thus plated in habiliments of war.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To adorn with plated metal; as, a plated harness.
    [1913 Webster]
 
   4. To beat into thin, flat pieces, or lamin[ae].
    [1913 Webster]
 
   5. To calender; as, to plate paper.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plating \Plat"ing\, n.
   1. The art or process of covering anything with a plate or
    plates, or with metal, particularly of overlaying a base
    or dull metal with a thin plate of precious or bright
    metal, as by mechanical means or by electro-magnetic
    deposition.
    [1913 Webster]
 
   2. A thin coating of metal laid upon another metal.
    [1913 Webster]
 
   3. A coating or defensive armor of metal (usually steel)
    plates.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plating
   n 1: a thin coating of metal deposited on a surface [syn:
      {plating}, {metal plating}]
   2: the application of a thin coat of metal (as by electrolysis)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top