ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

platz nehmen

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -platz nehmen-, *platz nehmen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา platz nehmen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *platz nehmen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't you want to sit down?Wollen sie nicht Platz nehmenMontparnasse 19 (1958)
Dear, dear won't you sit on the other side, it would be much more comfortable.Meine Liebe... meine Liebe, möchten Sie nicht auf der anderen Seite Platz nehmen? das wäre viel bequemer. Mon Oncle (1958)
Come in... Sit downBitte, wollen Sie nicht näher kommen und Platz nehmenMill of the Stone Women (1960)
Please, take a seat.Bitte, wollen Sie nicht Platz nehmenThe Haunted Castle (1960)
Don't you want to sit down?Wollen Sie nicht Platz nehmenThe Haunted Castle (1960)
Don't you want to sit down?Wollen Sie nicht Platz nehmenThe Haunted Castle (1960)
Have a sit down.Sollen alle Platz nehmenLover Come Back (1961)
- Any place you want me to sit?- Wo soll ich Platz nehmenWild in the Country (1961)
Um... there's immediate seating in the loging...Sie können direkt Platz nehmen, oben in der Loge im Balkon. Cavender Is Coming (1962)
Have a seat, sir.Der Herr kann Platz nehmenThe Dark Room of Damocles (1963)
Won't you sit down, Miss Doolittle?Wollen Sie nicht Platz nehmen, Fräulein Doolittle? My Fair Lady (1964)
- Won't you sit down? - Oh, thank you.- Möchten Sie nicht Platz nehmenSex and the Single Girl (1964)
- Please, be seated?- Bitte, wollen Sie nicht Platz nehmenThe Cybernauts (1965)
We're just in time for the first sitting for lunch.Ach sieh an, wir haben Glück, die ersten Gäste können sofort Platz nehmen zum Mittag essen. The Gravediggers (1965)
Do sit here. I like to have my back to the engine.Würden Sie hier bitte Platz nehmen? Ich sitze lieber mit dem Rücken zur Lokomotive. The Gravediggers (1965)
Usually, people were sat in the theatre and electrocuted in their seats during a performance.Normalerweise mussten die Leute im Saal Platz nehmen und wurden im Kinosessel während der Vorstellung getötet. Alphaville (1965)
Second round.Platz nehmen zum 2. Abendessen! Fantomas Unleashed (1965)
Second round.Platz nehmen zum 2. Abendessen! Fantomas Unleashed (1965)
Second round.Platz nehmen zum 2. Abendessen! Fantomas Unleashed (1965)
You said you didn't know much about being a genie and I thought you could use this book as kind of a textbook.- Wenn Sie kurz Platz nehmen. - Danke. Wir helfen Ihnen gerne, Madam. Jeannie Breaks the Bank (1966)
If you want to sit down...Wenn Sie Platz nehmen möchten... Thompson 1880 (1966)
Shall we sit down? Yes, sir.- Wollen wir Platz nehmenThe Tower (1967)
Won't you be seated?Möchten Sie Platz nehmenThe Astrologer (1967)
Mademoiselle, if you would care to sit here.Mademoiselle, wenn Sie bitte dort Platz nehmen würden. The Astrologer (1967)
May I sit down?Darf ich Platz nehmenHour of the Wolf (1968)
I shall sit on the throneIch werde auf dem Thron Platz nehmenCremator (1969)
Sir Hilary, if you would sit there, between Helen and Ruby.Wenn Sie da Platz nehmen wollen, zwischen Helen und Ruby. On Her Majesty's Secret Service (1969)
You can accompany her here and sit next door but I do need to see her alone.Sie können sie hierher begleiten und nebenan Platz nehmen... doch werde ich sie alleine sprechen müssen. The Rite (1969)
Please, won't you be seated?Äh, bitte... wollen Sie nicht Platz nehmenThe Mind of Stefan Miklos (1969)
There you have a chimney that works remarkably well.Und da können Sie dann abends vor dem Kamin Platz nehmenMississippi Mermaid (1969)
Won't you sit down?Wollen Sie nicht Platz nehmenLover's Knot (1970)
Uh, please be seated, Miss Williamson.- Wenn Sie bitte Platz nehmen wollen. My Friend, My Enemy (1970)
- Won"t you sit down?Wollen Sie nicht Platz nehmenScream and Scream Again (1970)
Won't you sit down?Wollen Sie nicht Platz nehmenBed & Board (1970)
- Sit down.Bitte Platz nehmenThe Troops on Vacation (1970)
Will you kindly return to your seats?Sie können wieder Platz nehmenAnd Now for Something Completely Different (1971)
Can I sit next to you, miss burns?- Darf ich neben Ihnen Platz nehmenWhat's Up, Doc? (1972)
I thought maybe I would just sit in the lobby.Ich denke, ich werde einfach in der Halle Platz nehmen und warten. What's Up, Doc? (1972)
Who are you to sit on that bench!Wer sind Sie, dass Sie da einfach Platz nehmenPapillon (1973)
- Won't you sit down?- Wollen Sie nicht Platz nehmenInferno (1974)
Do not you want to sit down?Wollen Sie nicht Platz nehmenOnly the Wind Knows the Answer (1974)
The table is ready.Wir können. Wenn Sie Platz nehmen wollen? Flic Story (1975)
- Are you going to sit down?Würdest du jetzt Platz nehmenBurnt Offerings (1976)
The congregation may be seated.Die Gemeinde kann nun Platz nehmenThe Rebellion (1976)
Would you care to sit down?Möchten Sie nicht Platz nehmenSherlock Holmes in New York (1976)
We're full. - Sit outside, sir?Willst du nicht draußen Platz nehmenTo Kill with Intrigue (1977)
- We all can take a seat again? - Yes.Dann können wir alle wieder Platz nehmenHalf a Loaf of Kung Fu (1978)
Now, would you care to take a seat right here? Please.Also, würden Sie bitte hier Platz nehmenBasil the Rat (1979)
If you'd care to sit over there.Wenn Sie dort bitte Platz nehmen würden. Waldorf Salad (1979)
- Would you like to sit down?Möchten Sie Platz nehmen10 (1979)

German-Thai: Longdo Dictionary
Platz nehmen(phrase) นั่งที่, See also: sich setzen, hinsitzen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Platz nehmento be seated [Add to Longdo]
Ich ließ sie Platz nehmen.I had her sit down. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top