ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hinsitzen

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hinsitzen-, *hinsitzen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hinsitzen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hinsitzen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sit up straight, hang on with your legs.Gerade hinsitzen, Beine andrücken. Will Penny (1967)
Get down.Hinsitzen! Halt! Co-Pilot (2003)
Warren Zevon could sit down and talk 12-tone theory with, Stravinsky.Warren Zevon könnte sich hinsitzen und sich mit, ähm, Stravinsky über die 12-Ton-Theorie unterhalten. No Way to Treat a Lady (2008)
The judge probably won't even let me sit down.Der Richter wird mich nicht mal hinsitzen lassen. L'omm 'e casa (2014)
- Don't you ever just wanna sit?- Willst du nicht auch mal hinsitzenLand Ho! (2014)
Oops. They want us back in our seats.Wir sollen uns wieder hinsitzenFight or Flight (2015)
Well, Useless... You're going someplace you won't want to sit down.So, Nutzlos, jetzt kommen wir an einen Platz wo du dich nicht hinsitzen magst. The Big Trail (1930)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top