ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carryall

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carryall-, *carryall*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carryall(n) กระเป๋าเป้, Syn. holdall, tote, tote bag

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Youcarryall the risk and overhead.นายดำเนินการทั้งหมด ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่าย Albification (2009)
The carryall will come and lift off the spice harvester.Ein Carryall wird kommen und die Fabrik vom Boden aufnehmen Dune (1984)
Spotter control, there's no sign of the carryall.Sieht jemand von euch den Carryall? Dune (1984)
I think they've got our carryall.Ich glaube, unser Carryall wurde zerstört. Dune (1984)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Personenauto { n }carryall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carryall \Car"ry*all`\, n. [Corrupted fr. cariole.]
   A light covered carriage, having four wheels and seats for
   four or more persons, usually drawn by one horse.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carryall
   n 1: a capacious bag or basket [syn: {carryall}, {holdall},
      {tote}, {tote bag}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top