ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coat

K OW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coat-, *coat*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
sports coat(n) สูทลำลอง เช่น Most sport coats are run-of-the-mill with strips or no pattern at all. I'm looking for something a bit more interesting but stylish., See also: sport coat, Syn. sportcoat

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coat(n) ขนสัตว์, See also: หนังสัตว์, Syn. fur, hair, wool
coat(vt) ปกป้องผิวหน้าด้วยชั้นบางๆ, See also: เคลือบผิว, ฉาบ, หุ้ม, Syn. surface, glaze
coat(n) สิ่งที่ปกคลุมผิวหน้าไว้บางๆ, Syn. layer, sheet, film, glaze, priming, overlay
coat(n) สิ่งที่ห่อหุ้ม, See also: สิ่งปกคลุม, เปลือก, Syn. crust, bark, covering, blanket, overlay
coat(n) เสื้อนอก, See also: เสื้อคลุม, Syn. topcoat, overcoat, jacket, cloak, tuxedo, parka
coat(vt) ใส่เสื้อคลุม
coated(adj) ที่ปกคลุม
coating(n) ชั้นบางๆ ที่ใช้ปกคลุม, Syn. layer, film
coating(n) สิ่งทอที่ใช้ทำเสื้อคลุม
coattail(n) ส่วนหางของเสือโคร่งที่ต่อจากช่วงเอว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coat(โคท) { coated, coating, coats } n. เสื้อคลุม, เสื้อนอก, สิ่งปกคลุม, ขน, เปลือก, ชั้นผิวหนัง, แผ่นตราลวดลายบนโล่, กระโปรง. vt. ใส่เสื้อคลุม, ปกคลุม, ทา, ฉาบ, หุ้ม, เคลือบ, Syn. cover
coat of armsn. แผ่นตราลวดลายบนโล่, ตราเครื่องหมายของตระกูลขุนนาง, Syn. coat of armour
coat of mailn. เสื้อเกราะอ่อน
coati(โคอา'ที) n. สัตว์กินเนื้อจำพวก Nasua มีร่างที่ยาวหางยาวปากเรียวยาว
coatingn. ชั้นเหนือผิวหน้า, สิ่งทอที่ใช้ทำเสื้อคลุม
coatroomn. ห้องฝากเก็บเสื้อผ้า
black coatn. บาทหลวง
box coatn. เสื้อคลุมหนา
enteric coat tabletยาเม็ดที่ทำให้แตกตัวในลำไส้
overcoat(โอ'เวอะโคท) n .เสื้อคลุมใหญ่กันหนาว, เสื้อคลุมใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
coat(n) เสื้อคลุม, เสื้อนอก, สิ่งปกคลุม, ชั้นผิวหน้า
coat(vt) ใส่เสื้อ, ปกคลุม, เคลือบ, ชุบ, ฉาบ, หุ้ม, ทา
COAT OF coat of arms(n) ตราประจำครอบครัวขุนนาง
coating(n) สิ่งปกคลุม, เครื่องห่อหุ้ม
overcoat(n) เสื้อคลุมกันหนาว
petticoat(n) กระโปรงซับใน
raincoat(n) เสื้อฝน, เสื้อกันฝน
topcoat(n) เสื้อคลุม
waistcoat(n) เสื้อกั๊ก, เสื้อยืดรัดรูป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coated paperกระดาษเคลือบผิว [ มีความหมายเหมือนกับ art paper ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coated ringแหวนเคลือบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coated tongueลิ้นฝ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coattailsผู้อาศัยบารมีนักการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coatเคลือบ, เปลือก, ชั้นเคลือบ, ไปเกาะ [การแพทย์]
Coatingสารเคลือบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coatingการฉาบผิว [การแพทย์]
Coating Drumsหม้อเคลือบ [การแพทย์]
Coating processesการเคลือบ [TU Subject Heading]
Coating, Siliconeวิธีเคลือบผิวแก้วด้วยซิลิโคน [การแพทย์]
Coatingsสารเคลือบผิว [TU Subject Heading]
Coats, Laboratoryเสื้อกาวน์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
coatrack(n) เสาแขวนเสื้อหรือหมวก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Robert? Run and get a coat from the flower room for Mrs. De Winter, will you?โรเบิร์ต ไปเอาเสื้อโค้ทมาให้คุณผู้หญิงที Rebecca (1940)
If the men are lucky, rations, great coats and mail are brought to them after dark.ถ้าคนโชคดีปันส่วน, เสื้อที่ดี และอีเมลจะถูกนำไปยังพวกเขา หลังจากที่มืด How I Won the War (1967)
And I took her coat and hung it up.และผมเอาเสื้อคลุมของเธอแขวน Clue (1985)
Had 10 coats of hand-rubbed candy-apple-red lacquer.ลงขี้ผึ้งขัดรถไว้ตั้ง 10 ชั้นเชียวแกเอ๊ย Casualties of War (1989)
Hey, mister, has your coat got fleas?Hey, มิสเตอร์, มีเสื้อโค้ทของคุณได้รับหมัด? In the Name of the Father (1993)
Same coat peg, same wash basin.แยกเสื้อผ้าแบบเดิม อ่างล้างหน้าเดิม Junior (1994)
Like he had on an invisible coat that would shield him from this place.เหมือนอย่างที่เขามีในเสื้อโค้ทที่มองไม่เห็นที่จะปกป้องเขาจากสถานที่แห่งนี้ The Shawshank Redemption (1994)
I wished he could wear his red coat at the wedding, and have a guard of honour, but the officers could not be spared from duty.ฉันปรารถนาให้เขาสวมเครื่องแบบสีแดงในวันแต่งงาน และมีขบวนแถวเกียรติยศ แต่พวกทหารไม่สามารถละทิ้งหน้าที่ได้ Episode #1.6 (1995)
- I need a coat and tie. - Come on in.ผมต้องการเสื้อสูทกับเนคไท As Good as It Gets (1997)
- Take your coat off, son.- ถอดเสื้อออก Titanic (1997)
And I put the coat on her!แล้วเอาเสื้อสวมให้โรส Titanic (1997)
-With your coat on?-พร้อมโค้ทนี่นะ Dark Harbor (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coatA black coat is in fashion this winter.
coatA button came off my coat.
coatA button has come off my coat.
coatA button is off the coat.
coatA coat is an article of clothing.
coatA passing car splashed my coat with water.
coatApply two coats of the paint for a good finish.
coatA ragged coat may cover an honest man.
coatAs I do not have enough money, I will have to do without a new coat this winter.
coatBurglars broke into our apartment and stole my wife's fur coat.
coatCan you match this coat with something a little more colorful?
coatCould you put this coat somewhere?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้แขวนเสื้อ(n) coat hanger, See also: clothes-hanger, hanger, Example: คนขายปลดชุดจากไม้แขวนเสื้อให้ดูลูกค้าดู, Count Unit: อัน
เสื้อกันหนาว(n) coat, See also: overcoat, topcoat, Syn. เสื้อหนาว, Example: ผู้คนเตรียมหาซื้อเสื้อกันหนาวเพราะใกล้ฤดูหนาวแล้ว, Count Unit: ตัว
เสื้อหนาว(n) coat, See also: overcoat, topcoat, Syn. เสื้อกันหนาว, Example: พอย่างเข้าฤดูหนาว แม่ค้าต่างพานำเสื้อหนาวสีสันสดใสมาวางขาย, Count Unit: ตัว
เคลือบ(v) enamel, See also: coat, decorate, cover, Syn. ฉาบ, หุ้ม, ทา, พอก, Example: ช่างหล่อเคลือบส่วนที่เป็นโลหะไว้ด้วยขี้ผึ้ง, Thai Definition: พอกผิวเดิมด้วยของเหลวบางชนิด แล้วทิ้งไว้ให้เย็นจนแข็งตัว
เคลือบ(v) coat, See also: enamel, decorate, cover, Syn. ฉาบ, หุ้ม, ทา, พอก, Example: สารประเภทหล่อลื่นแผ่นพลาสติกที่ผ่านการเคลือบแล้วนั้นจะถูกทำให้แห้งสนิท, Thai Definition: ทาผิวนอกด้วยน้ำยาเคมีแล้วใช้ความร้อนอบให้น้ำยาเกาะแน่น
ป้าย(v) paint, See also: coat, smear, Syn. ทา, Example: เมื่อเกิดแผลให้ทำความสะอาดแผลด้วยน้ำและสบู่ จากนั้นป้ายด้วยขี้ผึ้งทาแผล, Thai Definition: ทาอย่างหยาบๆ ไม่ต้องการประณีตบรรจง, ทำให้เปรอะเปื้อนด้วยอาการคล้ายเช่นนั้น
เสื้อนอก(n) coat, See also: overcoat, Syn. เสื้อคลุม, Example: ทุกวันนี้ สูทหรือการใส่เสื้อนอกกลายเป็นชุดประจำชาติของชาวญี่ปุ่นไปเสียแล้ว, Count Unit: ตัว
ทา(v) paint, See also: coat, Syn. ฉาบ, ลูบ, ไล้, ป้าย, Example: ช่างไม้กำลังทาสีรั้วบ้าน, Thai Definition: กิริยาอาการที่เอาของเปียกหรือของเหลวเป็นต้น ฉาบ ลูบ ไล้ ป้าย หรือบ้าย
ชุบ(v) coat, See also: plate, harden, overlay, gild, Syn. เคลือบ, ทา, ฉาบ, หุ้ม, Example: ช้อนเหล่านี้ชุบเงิน, Thai Definition: เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจุ่มลงไปในสารละลายเพื่อให้โลหะในสารละลายติดสิ่งที่ชุบ
กระดาษอาร์ต(n) art paper, See also: coated paper, Example: กระดาษอาร์ตเป็นกระดาษอย่างดีที่ใช้พิมพ์หนังสือ, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: กระดาษหนาเนื้อดีและเป็นมัน สำหรับใช้พิมพ์ภาพสีได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาบ[chāp] (v) EN: glaze ; paint ; coat ; gloss ; varnish ; smear ; spread on  FR: enduire ; recouvrir
ชุบเงิน[chup ngoen] (v, exp) EN: silver-plate ; coat with silver  FR: argenter
หุ้ม[hum] (v) EN: cover ; clothe ; coat ; plate ; wrap up  FR: couvrir ; recouvrir ; enrober ; envelopper
หูปลาช่อน[hūplāchøn] (n) EN: Copper beef-steak ; Copper leaf ; Painted copperleaf ; Jacob's coat
กั๊ก[kak] (n) EN: waistcoat  FR: gilet [ m ]
การเคลือบ[kān khleūap] (n) EN: coating  FR: émaillure [ f ]
การทา[kān thā] (n) EN: coating
เคลือบ[khleūap] (v) EN: enamel ; coat ; cover ; plate ; glaze ; varnish ; gloss over  FR: émailler ; laquer ; vernir ; vernisser
กลับใจ[klapjai] (n, exp) EN: change one's mind ; change one's heart ; repent ; repent of wrong doing ; turn one's coat ; turn over a new leaf  FR: changer d'avis ; se raviser ; retourner sa veste (fam.) ; se convertir ; tourner la page
กระดาษอาร์ต[kradāt āt] (n, exp) EN: coated paper ; art paper  FR: papier couché [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COAT K OW1 T
COATS K OW1 T S
COATE K OW1 EY1 T
COATED K OW1 T AH0 D
COATED K OW1 T IH0 D
COAT'S K OW1 T S
COATES K OW1 EY1 T S
COATING K OW1 T IH0 NG
COATNEY K OW1 T N IY0
COATINGS K OW1 T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coat (v) kˈout (k ou1 t)
coats (v) kˈouts (k ou1 t s)
coated (v) kˈoutɪd (k ou1 t i d)
coatee (n) kˈoutˈiː (k ou1 t ii1)
coatees (n) kˈoutˈiːz (k ou1 t ii1 z)
coating (v) kˈoutɪŋ (k ou1 t i ng)
coatings (n) kˈoutɪŋz (k ou1 t i ng z)
Coatbridge (n) kˈoutbrɪʤ (k ou1 t b r i jh)
coat-tails (n) kˈout-tɛɪls (k ou1 t - t ei l s)
coat-hanger (n) kˈout-hæŋər (k ou1 t - h a ng @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外套[wài tào, ㄨㄞˋ ㄊㄠˋ, ] coat, #3,678 [Add to Longdo]
[guà, ㄍㄨㄚˋ, ] coat, #15,071 [Add to Longdo]
[tāi, ㄊㄞ, ] coating (of tongue), #17,117 [Add to Longdo]
[ǎo, ㄠˇ, / ] coat; jacket; short and lined coat or robe, #23,892 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] coat collar, #612,196 [Add to Longdo]
纹章[wén zhāng, ㄨㄣˊ ㄓㄤ, / ] coat of arms [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bügel { m }coat hanger [Add to Longdo]
Farbanstrich { m }coat of paint [Add to Longdo]
(Flur-) Garderobe { f }; Garderobenständer { m }coat rack [Add to Longdo]
Kleiderhaken { m }coat hook [Add to Longdo]
Mantel { m }; Jacke { f }; Jackett { n } | Mäntel { pl }; Jacken { pl }coat | coats [Add to Longdo]
Wappen { n }coat of arms [Add to Longdo]
Zungenbelag { m }coat (coating) of the tongue [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
お萩;御萩[おはぎ, ohagi] (n) rice ball coated with sweetened red beans, soybean flour or sesame [Add to Longdo]
ぼってり[botteri] (adj-f) (1) fleshy; plump; chubby; corpulent; (vs) (2) to apply thickly; to slap on; to coat with something thick [Add to Longdo]
ぽたぽた焼[ぽたぽたやき, potapotayaki] (n) pota pota yaki (var. of senbei (rice cracker) coated with a sweet soy-sauce glaze on top) [Add to Longdo]
アート紙[アートし, a-to shi] (n) coated paper; art paper [Add to Longdo]
アンコン[ankon] (n) (abbr) overcoat with very simple lines and no shoulder pads, etc. (from [Add to Longdo]
アンダーコート[anda-ko-to] (n) undercoat [Add to Longdo]
イブニングコート[ibuninguko-to] (n) evening coat [Add to Longdo]
インバネス[inbanesu] (n) Inverness (e.g. coat, cape) [Add to Longdo]
ウエストコート;ウェストコート[uesutoko-to ; uesutoko-to] (n) waistcoat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coat \Coat\ (k[=o]t; 110), n. [OF. cote, F. cotte, petticoat,
   cotte d'armes coat of arms, cotte de mailles coat of mail,
   LL. cota, cotta, tunic, prob. of German origin; cf. OHG.
   chozzo coarse mantle, G. klotze, D. kot, hut, E. cot. Cf.
   {Cot} a hut.]
   1. An outer garment fitting the upper part of the body;
    especially, such a garment worn by men.
    [1913 Webster]
 
       Let each
       His adamantine coat gird well.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A petticoat. [Obs.] "A child in coats." --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. The habit or vesture of an order of men, indicating the
    order or office; cloth.
    [1913 Webster]
 
       Men of his coat should be minding their prayers.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
       She was sought by spirits of richest coat. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. An external covering like a garment, as fur, skin, wool,
    husk, or bark; as, the horses coats were sleek.
    [1913 Webster]
 
       Fruit of all kinds, in coat
       Rough or smooth rined, or bearded husk, or shell.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. A layer of any substance covering another; a cover; a
    tegument; as, the coats of the eye; the coats of an onion;
    a coat of tar or varnish.
    [1913 Webster]
 
   6. Same as Coat of arms. See below.
    [1913 Webster]
 
       Hark, countrymen! either renew the fight,
       Or tear the lions out of England's coat. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. A coat card. See below. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Here's a trick of discarded cards of us! We were
       ranked with coats as long as old master lived.
                          --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   {Coat armor}. See under {Armor}.
 
   {Coat of arms} (Her.), a translation of the French cotte
    d'armes, a garment of light material worn over the armor
    in the 15th and 16th centuries. This was often charged
    with the heraldic bearings of the wearer. Hence, an
    heraldic achievement; the bearings of any person, taken
    together.
 
   {Coat card}, a card bearing a coated figure; the king, queen,
    or knave of playing cards. "`I am a coat card indeed.'
    `Then thou must needs be a knave, for thou art neither
    king nor queen.'" --Rowley.
 
   {Coat link}, a pair of buttons or studs joined by a link, to
    hold together the lappels of a double-breasted coat; or a
    button with a loop for a single-breasted coat.
 
   {Coat of mail}, a defensive garment of chain mail. See {Chain
    mail}, under {Chain}.
 
   {Mast coat} (Naut.), a piece of canvas nailed around a mast,
    where it passes through the deck, to prevent water from
    getting below.
 
   {Sail coat} (Naut.), a canvas cover laced over furled sails,
    and the like, to keep them dry and clean.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coat \Coat\ (k[=o]t), v. t. [imp. & p. p. {Coated}; p. pr. & vb.
   n. {Coating}.]
   1. To cover with a coat or outer garment.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover with a layer of any substance; as, to coat a jar
    with tin foil; to coat a ceiling.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coat
   n 1: an outer garment that has sleeves and covers the body from
      shoulder down; worn outdoors
   2: a thin layer covering something; "a second coat of paint"
     [syn: {coating}, {coat}]
   3: growth of hair or wool or fur covering the body of an animal
     [syn: {coat}, {pelage}]
   v 1: put a coat on; cover the surface of; furnish with a
      surface; "coat the cake with chocolate" [syn: {coat},
      {surface}]
   2: cover or provide with a coat
   3: form a coat over; "Dirt had coated her face" [syn: {coat},
     {cake}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top