Search result for

ฝักบัว

(34 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝักบัว-, *ฝักบัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝักบัว[N] carbuncle, Syn. ฝีฝักบัว, Example: เขาเป็นฝีฝักบัวที่ต้นคอ, Count unit: หัว, Thai definition: ชื่อฝีชนิดหนึ่งที่ขึ้นตามหลังและต้นคอ มีลักษณะเหมือนฝักบัว มีหัวหลายหัว
ฝักบัว[N] shower, See also: ceiling shower, Example: สุขภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำมักประกอบด้วยอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ ฝักบัวและชักโครก, Count unit: อัน, Thai definition: ที่สำหรับโปรยน้ำให้เป็นฝอย มีลักษณะเหมือนฝักบัว
ฝักบัว[N] Thai pancake, Syn. ขนมฝักบัว, Example: เด็กๆ สมัยนี้ไม่รู้จักขนมฝักบัวกันแล้ว, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งผสมเชื้อ มีลักษณะเหมือนฝักบัว
ฝักบัว[N] painted stork, Syn. นกฝักบัว, Example: ฉันเคยอ่านสารคดีเรื่อง นกฝักบัว รู้สึกว่าเป็นนกที่น่าสนใจทีเดียว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อพันธุ์นกกระสา สีขาว ริมปีกดำ หางสีชมพู

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝักบัวน. ชื่อฝีชนิดหนึ่ง ขึ้นตามหลังและต้นคอ มีลักษณะเหมือนฝักบัว มีหัวหลายหัว
ฝักบัวชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งผสมเชื้อ มีลักษณะเหมือนฝักบัว
ฝักบัวที่สำหรับโปรยนํ้าให้เป็นฝอย มีลักษณะเหมือนฝักบัว ติดอยู่ที่ท่อประปาสำหรับอาบน้ำหรือติดที่กระป๋องรดน้ำต้นไม้.
ฝักบัวดูใน ฝัก.
ฝักบัวน. ชื่อนกชนิดหนึ่ง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was summer camp. We had to share a shower.ตอนเข้าค่ายฤดูร้อย เราใช้ฝักบัวร่วมกัน Superhero Movie (2008)
It's a shower.มันเป็นฝักบัว Leap Year (2010)
You can sleep in the shower.งั้นก็นอนใต้ฝักบัวหล่ะกัน Leap Year (2010)
It's got this amazing shower, and it sprays water on you in all directions.ก็มันมีห้องอาบน้ำ น่าตื่นตาตื่นใจ - ฝักบัวน้ำสาดมา รอบทุกทิศทางเลย Revelation Zero: Part 1 (2010)
And he's using my shower.และ เขาใช้ฝักบัวของฉันอาบน้ำ Remember Paul? (2010)
See if the hardware store has sheds on sale.ช่วยดูเผื่อให้ด้วย พวกอุปกรณ์เครื่องมือ มีฝักบัวลดราคาไหม? Dream Hoarders (2010)
When I come back, I must repair the shower head.เมื่อผมกลับมา ผมจะซ่อมฝักบัว Dae Mul (2010)
Douche.ห้องอาบน้ำฝักบัว The Beaver (2011)
Oh shit, I ain't shitting' either man, i strip down for a shower and icicles has formed, on my nuts.ไม่ได้อำนะเพื่อน ฉันเพิ่งวิ่งผ่านน้ำฝักบัว_BAR_ เหมือนมันเป็นน้ำแข้งขึ้นมาจับไข่ฉันเลย The Grey (2011)
Annie, you are aware that baby showers can be race neutral.แอนนี่ เธอรู้ใช่มั้ยว่า ฝักบัวเด็กเป็นกลางกับทุกเชื้อชาติ? Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
I'm in the shower!ผมอยู่ในห้องฝักบัวอาบน้ำ! The Badass Seed (2011)
You know, if you guys cleaned this showerhead,รู้ไหม ถ้าพวกคุณทำความสะอาดฝักบัวนี่ The Badass Seed (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝักบัว[n.] (fakbūa) EN: shower ; ceiling shower   FR: pommeau de douche [m]
ฝักบัว[n.] (fakbūa) EN: carbuncle   
ฝักบัว[n.] (fakbūa) EN: Thai pancake   
ฝักบัว[n.] (fakbūa) EN: painted stork   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shower[N] สถานที่หรืออุปกรณ์สำหรับอาบน้ำแบบฝักบัว, See also: ฝักบัว, Syn. showerstall, bath

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anthrax(แอน' แธรค') n., (pl. -thraces) โรคติดต่อร้ายแรงในสัตว์เลี้ยง (วัวควาย และอื่น ๆ) เนื่องจากเชื้อ Bacillus anthracis, โรคฝีฝักบัวร้ายแรงในคน, โรคกาลีในสัตว์
carbuncle(คาร์'บังเคิล) n. โรคฝีฝักบัว,สิวหัวใหญ่,พลอยแดง,โกเมน, See also: carbuncled adj. ดู carbuncle, carbuncular adj. ดู carbuncle
shower(เชา'เออะ) n. ฝนหรือลูกเห็บหรือหิมะที่ตกลงมาปรอย ๆ ,การตกลงมาเป็นจำนวนมาก,การอาบน้ำโดยการใช้ฝักบัว ,ฝักบัว,ผู้แสดง,สิ่งที่แสดง vt. อาบน้ำด้วยฝักบัว,สาด,ราด,ให้อย่างมากมาย. vi. ฝนตกปรอย ๆ ,หิมะตกปรอย ๆ ,อาบน้ำฝัก-บัว., See also: showery n.

English-Thai: Nontri Dictionary
carbuncle(n) ฝีฝักบัว,ตุ่มตามผิวหนัง,โกเมน,พลอยสีแดง
shower(n) ฝักบัว,ห่าฝน,จำนวนมากมาย,การโปรย
shower(vi) ตกปรอยๆ,โปรยปราย,อาบน้ำฝักบัว

German-Thai: Longdo Dictionary
Dusche(n) |die, pl. Duschen| ห้องอาบน้ำหรือตู้อาบน้ำที่มีฝักบัวอยู่ , See also: S. Duschraum,
Dusche(n) |die, pl. Duschen| ฝักบัวอาบน้ำ , See also: S. Brause,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top