ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จิตรกรรมฝาผนัง

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จิตรกรรมฝาผนัง-, *จิตรกรรมฝาผนัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จิตรกรรมฝาผนัง[N] mural, Example: จิตรกรรมฝาผนังของไทยแต่ละยุค แต่ละสมัยมีรูปแบบและเนื้อหาที่แตกต่างกันไป, Thai definition: ภาพจิตรกรรมที่เขียนบนฝาผนังหรือเพดาน หรือวาดบนแผ่นผ้าใบหรือแผ่นไม้ แล้วติดให้สนิทกับผนังหรือเพดาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mural paintingจิตรกรรมฝาผนัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mural painting and decorationจิตรกรรมฝาผนัง [TU Subject Heading]
Mural painting and decoration, Thaiจิตรกรรมฝาผนังไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Devereaux, Dylan's art teacher, wanted you to see his wall mural.นาย Devereaux, ครูสอนศิลปะของ Dylan, อยากให้คุณมองเห็นจิตรกรรมฝาผนังของเขา We Bought a Zoo (2011)
It's a mural.จิตรกรรมฝาผนัง Prometheus (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตรกรรมฝาผนัง[n. exp.] (jittrakam fāphanang) EN: mural ; wall painting ; mural painting   FR: peinture murale [f] ; fresque murale [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mural[N] จิตรกรรมฝาผนัง, Syn. decoration, wall painting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mural(มู'เริล) adj. เกี่ยวกับกำแพงหรือผนังคล้ายกำแพงหรือผนัง n. ภาพหรือจิตรกรรมฝาผนัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top