ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ช่างวาดภาพ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ช่างวาดภาพ-, *ช่างวาดภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างวาดภาพ[N] painter, Syn. ช่างเขียนภาพ, Example: ร้านนี้เปิดรับสมัครช่างวาดภาพที่ต้องมาทำประจำทุกวัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความชำนาญในการวาดลวดลายหรือรูปภาพ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- and when you're with the artist-- - Isaac, yeah.และตอนที่คุณอยู่กับช่างวาดภาพ / ใช่ ไอแซค Chapter Four 'Collision' (2006)
Titian was a 16th century Renaissance painter from the Italian school, Booth.ไทเธี่ยนคือสมัยศตวรรษที่ 16 ยุคสมัยเรอเนสซองส์ ช่างวาดภาพสถาบันอิตาเลี่ยน A Night at the Bones Museum (2009)
We're gonna have a sketch artist meet with the family, and get a composite of him.เราจะให้ช่างวาดภาพ ไปคุยกับครอบครัว แล้ววาดภาพเขา Hello, Bandit (2010)
The WPA employed craftsmen to paint this during the Depression.มีการจ้างช่างวาดภาพนี้ ในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ American Hustle (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drawer[N] ช่างวาดภาพ, See also: จิตรกร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top