ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ส่งให้

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่งให้-, *ส่งให้*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประเคนส่งให้ถึงมือ (ใช้ในความแดกดัน) เช่น ต้องเอาไปประเคนให้จนถึงที่
สูด ๑ส่งให้สูง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When you've finished your letters, Robert will take them to the post.ถ้าเขียนจดหมายเสร็จแล้ว โรเบิร์ตจะเอาไปส่งให้ที่ไปรษณีย์ Rebecca (1940)
Mr. Frith thought you might like to have some lunch from the house, and sent me with it.คุณฟริธให้ผมเอาอาหารกลางวัน จากที่บ้านมาส่งให้ครับ Rebecca (1940)
My mother knew him well. She used to send to his birthday.เธอใช้เพื่อส่งให้วันเกิดของเขา How I Won the War (1967)
Why don't we give him to Mongo?ทำไมไม่ส่งให้มองโก เล่นงานมันล่ะ Blazing Saddles (1974)
- Shit, Doc, I'll give you the lift. No problem.แม่ง, หมอ, ผมไปส่งให้เอง ไม่มีปัญหา The Thing (1982)
Why would he have sent this to me?ทำไม เขาต้งส่งให้ผมด้วย? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I was gonna be busy all day.ผมงานยุ่งทั้งวัน และต้องเอาปืนไปส่งให้จิมมี่ Goodfellas (1990)
We can have it delivered then, and who knows, you may still be alive.จะส่งให้พรุ่งนี้นะครับ ใครจะรู้ คุณอาจยังมีชีวิตอยู่ก็ได้นะ Mannequin: On the Move (1991)
[ Others ] Shh.! My client sold it to his client, who sold it to the German Army.ลูกค้าฉันส่งให้กองทัพเยอรมัน Schindler's List (1993)
[ Man ] The SS will manage... certain industries itself inside Plaszow-- a metalworks, brush factory, another for reprocessing Jewish clothing... from the ghettos for use by bombed-out families back home.เอสเอสจะตั้งโรงงานในค่ายพลาสโชว์ ผลิตโลหะ แปรง ซ่อมเสื้อผ้ายิว... ...ส่งให้แนวหลังที่โดนระเบิด Schindler's List (1993)
Send them over to Schindler.ส่งให้ชินด์เลอร์... Schindler's List (1993)
[ Man ] Alle in eine Einzelreihe aufstellen !คุณจะพอใจกับแรงงานที่ผมส่งให้ Schindler's List (1993)

English-Thai: Longdo Dictionary
withholding tax(n) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย; เป็นภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักไว้จากยอดเงินที่เรียกเก็บ แล้วนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยต้องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน; ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assign[VT] ส่งให้, See also: แจกจ่าย, แบ่งปัน, Syn. allot, distribute
deliver over[PHRV] ส่งให้, See also: มอบให้, Syn. give up, deliver over
deliver to[PHRV] ส่งให้
deliver up[PHRV] ส่งให้, See also: มอบให้, Syn. deliver over, give up
give to[PHRV] ส่งให้กับ, See also: ส่งให้, มอบให้
hand down[PHRV] ส่งไปให้, See also: ส่งให้, Syn. hand up, pass down, pass up
hand round[PHRV] ส่งให้ทุกคนด้วยมือ, See also: ยื่นให้ทุกคน, Syn. pass round
hand to[PHRV] มอบให้, See also: ส่งให้
give[VT] ให้, See also: ส่งให้, ยอมยกให้, มอบให้, Syn. bestow, confer, grant, Ant. take
hand[VT] ส่ง (ด้วยมือ), See also: ส่งให้, ยื่นให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
recommit(รีคะมิท') vt. มอบหมายอีก,ส่งให้พิจารณาอีก,ผูกมัดอีก,กระทำผิดอีก, See also: recommitment n. recommittal n.
valentine(แวล'เลินไทน์) n. การ์ดหรือจดหมายแสดงความรักหรือของขวัญที่ส่งให้กันในวันSt. Valentine,คนรักที่ส่งการ์ดหรือจดหมายหรือของขวัญในวันSt. Valentine, Syn. sweetheart

English-Thai: Nontri Dictionary
consign(vt) ส่งให้,ส่งของ,ส่งมอบ
deliverer(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้ส่งให้,ผู้มอบอิสรภาพ
hand(vt) จับ,จูง,ถือ,หิ้ว,พยุง,ส่งให้,มอบ,ยื่น

German-Thai: Longdo Dictionary
durch(Präp.) ด้วย (เป็นบุพบทที่ใช้บ่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่งให้เกิดผล) เช่น Durch diese Behandlung ist er gerettet. เขารอดชีวิตมาได้ด้วยวิธีการรักษานี้
reichen(vt) |reichte, hat gereicht| ส่งให้, มอบให้, ยื่น เช่น Kannst du bitte ein Buch meinem Freund in Thailand reichen? เธอช่วยมอบหนังสือเล่มหนึ่งให้แฟนฉันที่เมืองไทยได้ไหม, See also: Related: geben

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top