ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตักบาตร

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตักบาตร-, *ตักบาตร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตักบาตร[V] give food offerings to a Buddhist monk, See also: put food offerings into a Buddhist monk's bowl, give alms to a Buddhist monk, put food in, Syn. ใส่บาตร, Example: คุณแม่ตักบาตรที่ตลาดใกล้บ้านเกือบทุกวัน, Thai definition: เอาของใส่บาตรพระ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตักบาตรก. เอาของใส่บาตรพระ.
ตักบาตรอย่าถามพระก. จะให้อะไรแก่ผู้ที่เต็มใจรับอยู่แล้ว ไม่ควรถาม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And my inspiration was to put a little piece of psalm inside each one.และแรงบันดาลใจของฉัน ในการตักบาตร ชิ้นเล็กๆ การอธิษฐานในแต่ละครั้ง Do It, Monkey (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตักบาตร[v.] (takbāt) EN: give food offerings to a Buddhist monk ; put food offerings into a Buddhist monk's bowl ; give alms to a Buddhist monk ; put food in the bowls of Buddhist priests in the morning   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top