Search result for

nixes

(184 entries)
(0.0278 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nixes-, *nixes*, nixe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nixes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nixes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nix[VT] ปฎิเสธ, Syn. no
nix[INT] หยุด, Syn. halt, stop
phenix[N] นกขนาดใหญ่ที่สวยงามในเทพนิยายซึ่งมีอายุถึง 500 ปี, See also: นกฟินิกซ์, Syn. phoenix
phoenix[N] นกฟินิกซ์, See also: นกอมตะ, นกเทพนิยายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความตายและการฟื้นคืนชีพมาใหม่, Syn. phenix
phoenix[N] คนที่ดีเลิศ, See also: สิ่งดีเลิศ, Syn. paragon
phoenix[N] คนหรือสิ่งที่ฟื้นจากการทนทุกข์ทรมานจากภัยพิบัติหรือความเลวร้ายต่างๆ
phoenix[N] กลุ่มดวงดาวฟีนิกซ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nix(นิคซฺ) n. ความไม่มีอะไร. -adv. ไม่. interj. คำอุทานแสดงความไม่เห็น vt. คัดค้าน,ไม่เห็นด้วย,ห้าม
phenix(ฟิ'นิคซฺ) n. =phoenix (ดู)
phoenix(ฟิ'นิคซฺ) n. นกนิยายขนาดใหญ่ที่สวยงาม มีอายุถึง500-600ปีมันสามารถเผาตัวมันเองให้ตายและจากเถ้าถ่านนั้นมันจะกลายเป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนนานต่อไป,บุคคลหรือสิ่งที่เป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนนานต่อไป บุคคลหรือสิ่งที่สวยงามหาที่เปรียบไม่ได้,บุคคลหรือสิ่งที่ดีเลิศ,ต้นปาล์มชนิดหนึ่ง,ชื่อดวงดาว
unixยูนิกซ์เป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ของคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งใช้กันมากในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้งานร่วมกันหลายราย (multiusers) โปรแกรมระบบนี้เขียนด้วยภาษาซี (ซี) พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยเบลล์ ของบริษัท TT&T เริ่มใช้กันมาตั้งแต่ราวปลายทศวรรษ 1960 ใช้ได้ทั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (ชนิด 32 บิต) มินิคอมพิวเตอร์ และเมนเฟรมโปรแกรมระบบยูนิกซ์นั้น กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกที มี่โปรแกรมสำเร็จจำนวนมากที่เขียนภายใต้ระบบนี้ ระบบนี้มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างระบบดอส (DOS) และระบบกุย (GUI) ดู DOS และGUI ประกอบ
xenixซีนิกซ์เป็นชื่อระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX) รุ่นหนึ่ง ซึ่งบริษัทไมโครซอฟต์ (Microsoft) นำมาพัฒนาเพื่อให้ใช้ได้กับไมโครคอมพิวเตอร์ แล้วตั้งชื่อว่า ซีนิกซ์

English-Thai: Nontri Dictionary
nixie(n) แม่คงคา
phenix(n) นกในเทพนิยาย
phoenix(n) นกในเทพนิยาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fornixส่วนทบโค้ง, ส่วนโค้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vernixไขหุ้มทารก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Unixยูนิกซ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Unixยูนิกซ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
XENIX ซีนิกซ์ [TU Subject Heading]
Dynix (Computer system)ไดนิกซ์ (ระบบคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
UNIX (Computer operating system)ยูนิกซ์ (ระบบปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
UNIX Shell (Computer programs)ยูนิกซ์ เชลล์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Conjunctiva of the Fornixเยื่อบุนัยน์ตาบริเวณโฟนิกซ์ [การแพทย์]
Conjunctive Fornixซอกเยื่อบุตา [การแพทย์]
Fornixกระพุ้ง [การแพทย์]
Fornix, Anteriorผนังช่องคลอด,ด้านหน้าของปากมดลูก [การแพทย์]
Fornix, Lowerฟอร์นิกซ์ล่าง [การแพทย์]
Fornix, Posteriorหลังตัวปากมดลูก,บริเวณที่ลึกที่สุดของหลืบ,ที่สุดปลายช่องคลอดด้านหลัง [การแพทย์]
Fornix, Upperโฟนิกซ์บน [การแพทย์]
Unixยูนิกซ์, ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบ 32 บิต พัฒนาขึ้นโดย AT&T สามารถทำงานได้หลายงาน โดยผู้ใช้หลายๆคน ใช้ได้กับโปรแกรมระบบงานมากมาย และรองรับภาษาโปรแกรมได้หลายภาษา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nix (n ) เล่น dota แล้ว noob

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nix.NixChristmas in July (1940)
No.- Du nix Kirche? Hunting Scenes from Bavaria (1969)
Phoenix?PhönixClash (2009)
Nixie?Nixie? Zac's Return to Mako (2013)
Remember when we had to move to chamonixจำได้ไหม ตอนที่เราย้ายไปชาโมนิค Chuck in Real Life (2008)
Sorry to interrupt your meeting, Mannix.ขอโทษที่ขัดจังหวะ คุณมีประชุม Lucky Thirteen (2008)
If you get me, you'd get a phoenix, Beggar Ahjussi.ถ้าคุณได้ฉัน, เท่ากับคุณได้นกฟินิกซ์นะ, คุณขอทาน Episode #1.7 (2008)
In my life, I won't have any phoenix.ในชีวิตของผม, ผมไม่ต้องการนกฟินิกซ์ Episode #1.7 (2008)
If you catch a hold of me, it's like catching a phoenix.ถ้าคุณจับฉันไว้ได้, จะเหมือนกับจับนกฟินิกซ์ได้ Episode #1.8 (2008)
I told you before that holding on to me would be equivalent to holding onto a phoenix (great fortune), right?ฉันบอกคุณไว้ว่า ถ้าคุณจับฉันไว้ได้ จะเทียบ เท่าจับได้นกฟินิกซ์ (โชคดีมากๆ), ใช่มัย? Episode #1.9 (2008)
Didn't I tell you before that I'm a phoenix?ฉันไม่ได้บอกไว้ก่อนหรือว่า ฉันเป็นนกฟินิกซ์? Episode #1.9 (2008)
You're the one who should obey your father's words, and hold on to the phoenix (Mike).คุณคือคนที่ต้องเชื่อฟังคำของพ่อคุณ, และจับนกฟินิกซ์ให้มั่นๆ (ไมค์). Episode #1.9 (2008)
I'm a phoenix, Ahjussi.ฉันเป็นนกฟินิกซ์, นะคุณ. Episode #1.9 (2008)
A man arrested trying to bug the offices of the Democratic National Committee in Washington turns out to be an employee of President Richard Nixon's re-election campaign committee.ชายคนที่โดนจับ พยายามดักฟังเสียง สนง. พรรคแดโมแครตในกรุงวอร์ชิงตัน กลายเป็นลูกจ้าง Frost/Nixon (2008)
A consultant of President Richard Nixon's re-election campaign committee.เป็นที่ปรึกษาของปธน.นิกสัน ในส่วนกรรมการรณรงค์เลือกตั้ง Frost/Nixon (2008)
John Dean, the ex-White House Counsel, testified today that President Nixon knew about the Watergate cover-up.จอห์น ดีน อดีตที่ปรึกษา ทำเนียบข่าวให้ปากคำในวันนี้ ที่ปธน.นิกสันรู้ เรื่องคดีวอร์เตอร์เกต Frost/Nixon (2008)
President Nixon will be appearing before the people, perhaps for the last time as President of the United States.ท่านปธน.นิกสันจะปรากฏตัว\ ต่อหน้าสาธารณะ บางทีอาจเป็นครั้งสุดท้ายขณะ\ ดำรงตำแหน่งปธน. Frost/Nixon (2008)
"Turn on the TV right now. Richard Nixon's going down."จงเปิดโทรทัศน์ซะในตอนนี้ ริชาร์ด นิกสันกำลังลาออก Frost/Nixon (2008)
Nixon was rushed to hospital with an acute attack of phlebitis.นิกสันถูกพาตรงดิ่งไปรพ. \ เขาเป็นโรคหลอดเลือดอักเสบ Frost/Nixon (2008)
Well, we in the Nixon camp really didn't know that much about David Frost, other than he was a British talk show host with something of a playboy reputation.ครับ เราอยู่ในค่ายนิกสัน เราไม่เคยรู้อะไรมากนัก\ เกี่ยวกับนายเดวิท โฟส์ท รู้แ่ต่ว่าเขาเป็นพิธีกร ทอร์คโชว์ทางทีวีอังกฤษ Frost/Nixon (2008)
Nixon leaving the White House.นิกสันกำลังลาออกจากทำเนียบขาว Frost/Nixon (2008)
A dark day for Richard Nixon, who has drawn crowds to the vast Ellipse south of the White House before.เป็นวันที่มืดมนสำหรับริชาร์ด นิกสัน คนที่ถูกผู้คนห้อมล้อม ไปยังห้องรูปไข่ด้านทิศใต้ ของทำเนียบขาว Frost/Nixon (2008)
Are witnesses to the saddest day in the life of Richard Nixon, his last moments as President of the United States, a moment unlike any other in the history of this country.มีสักขีพยานจำนวนมากในวัน ที่เศร้าที่สุดในชีวิตริชาร์ด นิกสัน ช่วงสุดท้ายในสถานภาพปธน. ของสหรัฐฯ Frost/Nixon (2008)
Richard Nixon, who goes now from the power of the presidency to a form of exile in California.ริชาร์ด นิสัน คนที่หลุดตำแหน่งไปแล้ว จากการทรงอำนาจปธน. จะกลายเป็นคนธรรมดาหนึ่งในแคลิฟอร์เนีย Frost/Nixon (2008)
They'd gotten rid of Richard Nixon, their bogeyman.พวกเขาอยากกำจัดริชาร์ด นิกสัน ปีศาจหลอนของเขา Frost/Nixon (2008)
Richard Nixon.ริชาร์ด นิกสัน Frost/Nixon (2008)
Richard Nixon?ริชาร์ด นิกสันรึ? Frost/Nixon (2008)
Surely the only thing that would interest anyone about Richard Nixon would be a confession.ก็แ่น่สิ สิ่งเดียวที่จะทำให้คนสนใจคือ ริชาร์ด นิกสัน สารภาพผิด Frost/Nixon (2008)
From Richard Nixon?จากริชาร์ด นิกสันเนี้ยะน่ะ Frost/Nixon (2008)
I think it was around this time that Gerald Ford, who was the new President, and who was desperate to move the agenda on from Watergate, gave Nixon a full, free and absolute pardon.ผมคิดว่า คงเป็นรอบของ เจอร์ราด ฟอร์ด ได้เป็นปธน.คนใหม่ ึคนซึ่งย้ายข้อมูลสำคัญๆ\ ออกไปจากวอร์เตอร์เกต Frost/Nixon (2008)
President of the United States, have granted, and by these presents do grant, a full, free and absolute pardon unto Richard Nixon for all offenses against the United States.ประธานาธิบดี\ แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ยินยอมพร้อมของกำนัลเหล่านี้ ก่อตั้งกองทุน ทั้งหมด ฟรี และขออภัยอย่างสุดซึ้ง Frost/Nixon (2008)
A public opinion poll indicates a two-to-one disapproval of the pardoning of Richard Nixon.ผลการสำรวจโพลล์ระบุว่า สองต่อหนึ่งไม่พอใจ การกล่าวขอโทษของริชาร์ด นิกสัน Frost/Nixon (2008)
It's probably the only chance I'm gonna get to put the record straight and remind people the Nixon years weren't all bad.บางทีก็เป็นหนทางเดียว ที่ผมจะทำให้การบันทึกตรงชัดเจน และตอกย้ำประชาชนว่า ในช่วงปีของนิกสันไม่ได้เลวร้ายไปทั้งหมด Frost/Nixon (2008)
Swifty Lazar. I represent President Nixon.อีฟวิง เลเซอร์ ผมเป็นตัวแทนของปธน.นิกสัน Frost/Nixon (2008)
To meet Richard Nixon.ไปพบริชาร์ด นิกสัน Frost/Nixon (2008)
Really? Richard Nixon in a beachside villa?จริงหรือค่ะ ริชาร์ด นิกสัน พักอยู่ในวิลลาริมทะเล Frost/Nixon (2008)
To meet Nixon?ไปพบนิกสันนี่หรือ Frost/Nixon (2008)
Richard M. Nixon.ริชาร์ด เอ็ม นิกสัน Frost/Nixon (2008)
Nixon the horse?นิกสันเป็นม้ารึ? Frost/Nixon (2008)
Jim here teaches at the University of North Carolina and is writing a book about the criminal dishonesty, corruption, paranoia and abuses of power of Richard Nixon.ส่วนจิมสอนหนังสืออยู่ มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา กำลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับ อาชญากรรม ความไม่ซื่อสัตย์ คอรัปชั่น จิตระแวง และการใช้อำนาจในทางที่ผิด ของริชาร์ด นิกสัน Frost/Nixon (2008)
I'd like to give Richard Nixon the trial he never had.ผมอยากให้ริชาร์ด นิกสัน โดนไต่สวนสักครั้ง Frost/Nixon (2008)
Right now, I submit it's impossible to feel anything close to sympathy for Richard Nixon.ในตอนนี้ ผมสรุปว่ามันเป็นไปไม่ได้ ไม่มีอะไรใกล้เคียง กับความรู้สึกผิดอย่างลึกซึ้ง จากริชาร์ด นิกสันเลย Frost/Nixon (2008)
And if in years to come, people look back and say it was in this interview that Richard Nixon exonerated himself, that would be the worst crime of all.แล้วเมื่อเวลาผ่านไป\ แล้วคนรุ่นหลังย้อนกลับมามอง แล้วพูดว่า มันปรากฎอยู่ในรายการสัมภาษณ์นี้ ที่ริชาร์ด นิกสัน ทำตัวเองให้พ้นผิด Frost/Nixon (2008)
Sympathy for Richard Nixon?ให้ริชาร์ด นิกสัน รู้สำนึกผิดรึ? Frost/Nixon (2008)
And then across the table, Mrs. Nixon and Chairman Mao himself, well, they stared at one another, too.ฝั่งตรงข้ามภรรยาผมกับ ท่านประธานเหม๋า ก็เริ่มคุยกันและกัน อยู่ตรงนั้น Frost/Nixon (2008)
Domestic Affairs, Foreign Policy, and Nixon the Man.ิกิจการภายในประเทศ/Nนโยบายต่างประเทศ และนิกสันชายคนนั้น Frost/Nixon (2008)
"Nixon the Man"?นิกสันชายคนนั้น? Frost/Nixon (2008)
NIXON ON TAPE: But they've traced the money to him.แต่พวกนั่นก็ยัดเงินให้เขา Frost/Nixon (2008)
We can't ask him about his brother, 'cause frankly, if Donald Nixon was my brother,แต่รู้อะไรกันมั้ย เราไม่สามารถ\ ถามถึงพี่ชายของเขาได้ อันที่จริง ถ้าโดนัล นิกสัน เป็นพี่ชายผม Frost/Nixon (2008)
Because I had written about and watched Nixon for years,เพราะว่าผมได้เขียนและ จับตานิกสันมาเป็นปีๆ Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nixRichard Nixon dropped from public attention.
nixPhoenix is the capital of Arizona.
nixNixon tried to stonewall through Watergate by ignoring it, but it didn't work.
nixWe skied down to Chamonix.
nixTektronix's new software perfectly responds to the needs of customers using logic analysers.
nixNixon was caught lying because he bugged his own office.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป้ง[N] Phoenix humilis, See also: Phoenix paludosa, Syn. ต้นเป้ง, Example: ในสวนสาธารณะนี้มีต้นเป้งอยู่หลายต้น, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่ม 3 ชนิดในสกุล Phoenix วงศ์ Palmae ก้านใบมีหนาม คือ เป้งทะเล (P. paludosa Roxb.) ขึ้นตามชายทะเล, เป้งดอย (P. humilis Royle) ขึ้นตามป่าดอน, และ เป้งบก หรือ ปุ้มเป้ง (P. acaulis Ham.) ขึ้นในป่าเต็งรัง
อินทผลัม[N] date palm, See also: Phoenix dactylifera Linn., Syn. อินทผาลัม, Thai definition: ชื่อปาล์มชนิด Phoenix dactylifera Linn. ในวงศ์ Palmae ผลกินได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หงส์[n.] (hong) EN: Chinese legendary phoenix   
หงส์ร่อนมังกรรำ[n. exp.] (hong rǿn mangkøn ram) EN: hovering phoenix, dancing dragon   
คนที่ดีเลิศ[n.] (khon thī dīloēt) EN: phoenix ; paragon   
นกฟินิกซ์ [n. exp.] (nok Finik) EN: Phoenix   
นกคุ่มอืดเล็ก[n. exp.] (nok khum eūt lek) EN: Small Buttonquail ; Little Buttonquail   FR: Turnix d’Andalousie [m] ; Turnix mugissant [m] ; Turnix sauvage [m] ; Turnix d'Afrique [m] ; Turnix tachydrome [m] ; Caille bédouine [f]
นกคุ่มอืดใหญ่[n. exp.] (nok khum eūt yai) EN: Yellow-legged Buttonquail   FR: Turnix indien [m] ; Turnix à nuque rouge [m] ; Hémipode moucheté [m] ; Turnix moucheté [m]
นกคุ่มอกลาย[n. exp.] (nok khum ok lāi) EN: Barred Buttonquail   FR: Turnix combattant [m] ; Hémipode batailleur [m] ; Hémipode outarde [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NIX    N IH1 K S
UNIX    Y UW1 N IH0 K S
ENIX    EH1 N IH0 K S
PENIX    P EH1 N IH0 K S
NIXON    N IH1 K S AH0 N
NIXIE    N IH1 K S IY0
NIXES    N IH1 K S AH0 Z
NIXED    N IH1 K S T
MINIX    M IH1 N IH0 K S
NIXONS    N IH1 K S AH0 N Z
MANNIX    M AE1 N IH0 K S
MINNIX    M IH1 N IH0 K S
PHENIX    F EH1 N IH0 K S
PINNIX    P IH1 N IH0 K S
MULNIX    M AH1 L N IH0 K S
PENNIX    P EH1 N IH0 K S
PHOENIX    F IY1 N IH0 K S
SCONNIX    S K AA1 N IH0 K S
ANIXTER    AE1 N IH0 K S T ER0
NIXDORF    N IH1 K S D AO2 R F
NIXON'S    N IH1 K S AH0 N Z
MULLENIX    M AH1 L AH0 N IH0 K S
MULLINIX    M AH1 L IH2 N IH0 K S
MULLENIX    M UW1 L AH0 N IH0 K S
PHOENIX'S    F IY1 N IH0 K S AH0 Z
NIXDORF'S    N IH1 K S D AO2 R F S
SILICONIX    S IH2 L IH0 K AA1 N IH0 K S
TEKTRONIX    T EH2 K T R AA1 N IH0 K S
COMPTRONIX    K AA2 M P T R AA1 N IH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nix    (n) (n i1 k s)
Phoenix    (n) (f ii1 n i k s)
phoenix    (n) (f ii1 n i k s)
phoenixes    (n) (f ii1 n i k s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nixe {f} | Nixen {pl}mermaid | mermaids [Add to Longdo]
Wassernixe {f} | Wassernixen {pl}mermaid | mermaids [Add to Longdo]
Wassernixe {f} | Wassernixen {pl}nixie | nixies [Add to Longdo]
nix; nichtsnix [Add to Longdo]
verbieten; ablehnento nix [Am.] [Add to Longdo]
verneinen | verneinend | verneinend | verneinend | verneint | verneint | verneinte | verneinteto negate | negating | negativing | nixing | negates | negatives | negated | negatived [Add to Longdo]
über den Haufen werfento nix [Am.] [Add to Longdo]
Außen fix, innen nix!All show and no substance! [Add to Longdo]
Nebelkrähe {f} [ornith.]Hooded Crow (Corvus cornix) [Add to Longdo]
Wachtel {f} [ornith.]Common Quail (Coturnix coturnix) [Add to Longdo]
Phönixsturmvogel {m} [ornith.]Phoenix Petrel [Add to Longdo]
Wasser-Haarnixe {f} (Cabomba)fanwort [Add to Longdo]
Phoenix (Stadt in USA)Phoenix (city in USA) [Add to Longdo]
GNU ist nicht Unix.GNU : GNU's Not Unix [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Iノード[アイノード, aino-do] (n) {comp} i-node (Unix) [Add to Longdo]
システム5[システムファイブ, shisutemufaibu] (n) {comp} System V (variety of Unix); System 5 [Add to Longdo]
デーモン[, de-mon] (n) (1) demon; (2) {comp} daemon (in Unix, etc.); (P) [Add to Longdo]
ナメラハギ[, namerahagi] (n) chronixis surgeonfish (Acanthurus chronixis, Western-Pacific species of tang from Kapingamarangi in the Caroline Islands) [Add to Longdo]
ニクソンショック[, nikusonshokku] (n) Nixon shock [Add to Longdo]
フェニックス[, fenikkusu] (n) phoenix (lat [Add to Longdo]
フリーUNIX[フリーユニックス, furi-yunikkusu] (n) {comp} free UNIX [Add to Longdo]
ユニックス[, yunikkusu] (n) {comp} Unix [Add to Longdo]
燕雀鴻鵠[えんじゃくこうこく, enjakukoukoku] (exp) How can a small bird (a sparrow, a petty person) understand the aspirations of a great bird (a phoenix); Only a hero can understand a hero [Add to Longdo]
火の鳥[ひのとり, hinotori] (n) (See 鳳凰) phoenix (esp. fenghuang, the Chinese phoenix) [Add to Longdo]
梧桐;青桐[あおぎり;ごとう;アオギリ, aogiri ; gotou ; aogiri] (n) (uk) Chinese parasol-tree (Firmiana simplex); Chinese-bottletree; Japanese varnishtree; phoenix-tree [Add to Longdo]
三斑鶉;三府鶉[みふうずら;ミフウズラ, mifuuzura ; mifuuzura] (n) (uk) barred button quail (Turnix suscitator) [Add to Longdo]
蒼梧[そうご, sougo] (n) (uk) (See 梧桐) Chinese parasol-tree (Firmiana simplex); Chinese bottletree; Japanese varnishtree; phoenix-tree [Add to Longdo]
大鳥;鳳;鵬[おおとり, ootori] (n) (1) large bird; (2) (esp. 鵬) (See 鵬・ほう) kun (in Chinese mythology, giant bird said to be able to turn into a fish); (3) (esp. 鳳) (See 鳳凰) fenghuang (Chinese phoenix) [Add to Longdo]
日本鶉[にほんうずら;ニホンウズラ, nihon'uzura ; nihon'uzura] (n) (uk) Japanese quail (Coturnix japonica) [Add to Longdo]
不死鳥[ふしちょう, fushichou] (n) phoenix bird [Add to Longdo]
鳳凰[ほうおう, houou] (n) mythical Firebird Goddess (sometimes erroneously associated with 'phoenix'); female Hinotori [Add to Longdo]
鳳凰座[ほうおうざ, hououza] (n) (constellation) Phoenix [Add to Longdo]
鳳凰木;鳳凰樹(iK)[ほうおうぼく;ホウオウボク, hououboku ; hououboku] (n) (uk) royal poinciana (Delonix regia); flamboyant [Add to Longdo]
鵬翼[ほうよく, houyoku] (n) phoenix wings; aeroplane wings; airplane wings [Add to Longdo]
[おおとり, ootori] (n) (obsc) (See 鳳凰) phoenix [Add to Longdo]
[うずら;ウズラ, uzura ; uzura] (n) (1) (uk) quail; (2) Japanese quail (Coturnix japonica) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] phoenix [Add to Longdo]
威凤一羽[wēi fèng yī yǔ, ㄨㄟ ㄈㄥˋ ㄧ ㄩˇ, / ] lit. one phoenix feather; fig. a glimpse that reveals the whole [Add to Longdo]
实例[shí lì, ㄕˊ ㄌㄧˋ, / ] an actual example; UNIX shell [Add to Longdo]
尼克森[Ní kè sēn, ㄋㄧˊ ㄎㄜˋ ㄙㄣ, ] Nixon (name); Richard M Nixon (1913-1994), US president 1969-1974 [Add to Longdo]
尼克松[Ní kè sōng, ㄋㄧˊ ㄎㄜˋ ㄙㄨㄥ, / ] Nixon [Add to Longdo]
翔凤[xiáng fèng, ㄒㄧㄤˊ ㄈㄥˋ, / ] Soaring Phoenix (Chinese built Advanced Regional Jet passenger plane, model number ARJ-900 etc) [Add to Longdo]
菲尼克斯[Fēi ní kè sī, ㄈㄟ ㄋㄧˊ ㄎㄜˋ ㄙ, ] Phoenix, capital of Arizona [Add to Longdo]
部份[bù fen, ㄅㄨˋ ㄈㄣ˙, ] part (of a whole); piece; section; share; shell (Unix) [Add to Longdo]
雏凤[chú fèng, ㄔㄨˊ ㄈㄥˋ, / ] lit. phoenix in embryo; fig. young talent; budding genius [Add to Longdo]
[fèng, ㄈㄥˋ, / ] phoenix; surname Feng [Add to Longdo]
凤凰[fèng huáng, ㄈㄥˋ ㄏㄨㄤˊ, / ] phoenix [Add to Longdo]
凤凰座[fèng huáng zuò, ㄈㄥˋ ㄏㄨㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Phoenix (constellation) [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] phoenix; river gull [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, ] young phoenix [Add to Longdo]
龙飞凤舞[lóng fēi fèng wǔ, ㄌㄨㄥˊ ㄈㄟ ㄈㄥˋ ˇ, / ] lit. dragon flies, phoenix dances (成语 saw); fig. flamboyant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Iノード[I のーど, I no-do] i-node (Unix) [Add to Longdo]
ユニックス[ゆにっくす, yunikkusu] UNIX [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top