ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unix

Y UW1 N IH0 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unix-, *unix*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unixยูนิกซ์เป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ของคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งใช้กันมากในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้งานร่วมกันหลายราย (multiusers) โปรแกรมระบบนี้เขียนด้วยภาษาซี (ซี) พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยเบลล์ ของบริษัท TT&T เริ่มใช้กันมาตั้งแต่ราวปลายทศวรรษ 1960 ใช้ได้ทั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (ชนิด 32 บิต) มินิคอมพิวเตอร์ และเมนเฟรมโปรแกรมระบบยูนิกซ์นั้น กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกที มี่โปรแกรมสำเร็จจำนวนมากที่เขียนภายใต้ระบบนี้ ระบบนี้มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างระบบดอส (DOS) และระบบกุย (GUI) ดู DOS และGUI ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Unixยูนิกซ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Unixยูนิกซ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unixยูนิกซ์, ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบ 32 บิต พัฒนาขึ้นโดย AT&T สามารถทำงานได้หลายงาน โดยผู้ใช้หลายๆคน ใช้ได้กับโปรแกรมระบบงานมากมาย และรองรับภาษาโปรแกรมได้หลายภาษา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
UNIX (Computer operating system)ยูนิกซ์ (ระบบปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
UNIX Shell (Computer programs)ยูนิกซ์ เชลล์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNIX Y UW1 N IH0 K S

Japanese-English: EDICT Dictionary
デーモン[de-mon] (n) (1) demon; (2) { comp } daemon (in Unix, etc.); (P) #15,697 [Add to Longdo]
Iノード[アイノード, aino-do] (n) { comp } i-node (Unix) [Add to Longdo]
システム5[システムファイブ, shisutemufaibu] (n) { comp } System V (variety of Unix); System 5 [Add to Longdo]
フリーUNIX[フリーユニックス, furi-yunikkusu] (n) { comp } free UNIX [Add to Longdo]
ユニックス[yunikkusu] (n) { comp } Unix [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Iノード[I のーど, I no-do] i-node (Unix) [Add to Longdo]
ユニックス[ゆにっくす, yunikkusu] UNIX [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 UNIX
   n 1: trademark for a powerful operating system [syn: {UNIX},
      {UNIX system}, {UNIX operating system}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 Unix
  /yoo'niks/, n.
 
   [In the authors' words, ?A weak pun on Multics?; very early on it was
   ?UNICS?] (also ?UNIX?) An interactive timesharing system invented in 1969
   by Ken Thompson after Bell Labs left the Multics project, originally so he
   could play games on his scavenged PDP-7. Dennis Ritchie, the inventor of C,
   is considered a co-author of the system. The turning point in Unix's
   history came when it was reimplemented almost entirely in C during
   1972?1974, making it the first source-portable OS. Unix subsequently
   underwent mutations and expansions at the hands of many different people,
   resulting in a uniquely flexible and developer-friendly environment. By
   1991, Unix had become the most widely used multiuser general-purpose
   operating system in the world ? and since 1996 the variant called {Linux}
   has been at the cutting edge of the {open source} movement. Many people
   consider the success of Unix the most important victory yet of hackerdom
   over industry opposition (but see {Unix weenie} and {Unix conspiracy} for
   an opposing point of view). See {Version 7}, {BSD}, {Linux}.
 
   [richiethom]
 
   Archetypal hackers ken (left) and dmr (right).
 
   Some people are confused over whether this word is appropriately ?UNIX? or
   ?Unix?; both forms are common, and used interchangeably. Dennis Ritchie
   says that the ?UNIX? spelling originally happened in CACM's 1974 paper The
   UNIX Time-Sharing System because ?we had a new typesetter and {troff} had
   just been invented and we were intoxicated by being able to produce small
   caps.? Later, dmr tried to get the spelling changed to ?Unix? in a couple
   of Bell Labs papers, on the grounds that the word is not acronymic. He
   failed, and eventually (his words) ?wimped out? on the issue. So, while the
   trademark today is ?UNIX?, both capitalizations are grounded in ancient
   usage; the Jargon File uses ?Unix? in deference to dmr's wishes.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top