ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อินทผลัม

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อินทผลัม-, *อินทผลัม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อินทผลัม[N] date palm, See also: Phoenix dactylifera Linn., Syn. อินทผาลัม, Thai definition: ชื่อปาล์มชนิด Phoenix dactylifera Linn. ในวงศ์ Palmae ผลกินได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อินทผลัม(-ทะผะลำ) น. ชื่อปาล์มชนิด Phoenix dactylifera L. ในวงศ์ Palmae ผลกินได้, (ปาก) อินทผาลัม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- She'll be all right. Have a date.ไปหาผลอินทผลัมกันดีกว่า Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- lt's a date.- มันเป็นผลอินทผลัมIndiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Bad dates.ผลอินทผลัมไม่ดี. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Thy stature is like that of a palm tree and thy breasts like clusters of grapes.นางงามระหงดุจต้นอินทผลัม ถันทั้งสองของนางงามดังพวงองุ่น III. (2014)
I will go up the palm tree and take hold of its fruits."ข้าจึงขอปีนขึ้นต้นอินทผลัมนั้น และขอจับพวงพวงองุ่นเถิด III. (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อินทผลัม[n.] (inthaphalam) EN: date palm   FR: dattier [m]
อินทผลัมใบเงิน [n. exp.] (inthaphalam bai ngoen) EN: India date ; India wild date ; Wild date ; Silver date palm   
อินทผลัมไต้หวัน [n. exp.] (inthaphalam Taiwan) EN: Taiwan date palm   

English-Thai: Nontri Dictionary
date(n) วันที่,ยุค,สมัย,อายุ,วันเดือนปี,อินทผลัม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top