ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

フェニックス

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -フェニックス-, *フェニックス*
Japanese-English: EDICT Dictionary
フェニックス[, fenikkusu] (n) phoenix (lat [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Phoenix is the capital of Arizona.フェニックスはアリゾナの州都である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He'll be rising[JA] . ♪ 俺がフェニックスに着くころ Heat (1995)
He said no 'cause he in Phoenix.[JA] - 彼はフェニックスに住んでるんだ Heat (1995)
Because we started late morning we get out of Louisiana... after 16 hours we will be near Phoenix, Arizona... and then we are 8 hours from LA[JA] 出発が遅かったから 今日はルイジアナまで 早寝早起きだ 翌日は16〜18時間走って フェニックスに到着 Due Date (2010)
Real good numbers out of Phoenix, Ry guy.[JA] フェニックスでは好成績だったな Up in the Air (2009)
Are the girls in Phoenix that bad?[JA] フェニックスの女って こんなに不細工? Detour (1945)
The Phoenix is the most diverse. The Fly Club... Roosevelt punched the Porc.[JA] 飛躍するフェニックスか ルーズベルトの招待状か The Social Network (2010)
Teddy Roosevelt didn't get elected president because he was a member of the Phoenix Club.[JA] ルーズベルトは フェニックスだったら大統領に? The Social Network (2010)
Oh sure, Phoenix.[JA] わかった フェニックス Detour (1945)
Conference in Phoenix. I had to wait two hours for you to call me.[JA] 会議フェニックスインチ私は待つ必要があった あなたのため2時間の私に電話する。 The Hangover (2009)
What if the bone loss was due to some kind of malformation as a child? Bray:[JA] 被害者が消えた時に フェニックスにいた 長寿の研究所で働いてた Bones (2005)
You look just like a Phoenix girl.[JA] フェニックスの女っぽい Detour (1945)
-Phoenix.[JA] フェニックス ABQ (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top