ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

phoenixes

F IY1 N IH0 K S   
93 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -phoenixes-, *phoenixes*, phoenixe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา phoenixes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *phoenixes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phoenix[N] นกฟินิกซ์, See also: นกอมตะ, นกเทพนิยายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความตายและการฟื้นคืนชีพมาใหม่, Syn. phenix
phoenix[N] คนที่ดีเลิศ, See also: สิ่งดีเลิศ, Syn. paragon
phoenix[N] คนหรือสิ่งที่ฟื้นจากการทนทุกข์ทรมานจากภัยพิบัติหรือความเลวร้ายต่างๆ
phoenix[N] กลุ่มดวงดาวฟีนิกซ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
phoenix(ฟิ'นิคซฺ) n. นกนิยายขนาดใหญ่ที่สวยงาม มีอายุถึง500-600ปีมันสามารถเผาตัวมันเองให้ตายและจากเถ้าถ่านนั้นมันจะกลายเป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนนานต่อไป,บุคคลหรือสิ่งที่เป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนนานต่อไป บุคคลหรือสิ่งที่สวยงามหาที่เปรียบไม่ได้,บุคคลหรือสิ่งที่ดีเลิศ,ต้นปาล์มชนิดหนึ่ง,ชื่อดวงดาว

English-Thai: Nontri Dictionary
phoenix(n) นกในเทพนิยาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In Phoenix.ในฟีนิกซ์ Don Juan DeMarco (1994)
I just seen your grandmother and she's got the bizarre impression that your name is John Arnold DeMarco... that you grew up in Phoenix, Arizona... and that your father died in a car crash.ผมแค่ไปพบคุณย่าคุณ และเธอก็มีความคิดแผลงๆ ว่าชื่อคุณคือจอห์น อาร์โนล์ด ดีมาร์โก้ Don Juan DeMarco (1994)
- In Phoenix, Arizona.ในฟีนิกซ์ อริโซน่า Don Juan DeMarco (1994)
You mean you never lived in Phoenix, Arizona?คุณหมายถึงคุณไม่เคยอยู่ใน ฟีนิกซ์ อริโซน่า Don Juan DeMarco (1994)
No, I never lived in Phoenix, Arizona.ไม่ ผมไม่เคยอยู่ใน ฟีนิกซ์ อริโซน่า Don Juan DeMarco (1994)
She said that you met Tony in Queens, New York, and until recently she said she only saw her grandson once in her life, when she was in Phoenix, Arizona.เธอบอกว่าคุณพบกันใน ควีนส์ นิวยอร์ค และจนกระทั่งเร็วๆ นี้ เธอบอกว่าเธอเห็นหลานชายเพียงครั้งเดียว ครั้งเดียวในชีวิต ตอนเธออยู่ใน ฟีนิกซ์ อริโซน่า Don Juan DeMarco (1994)
Me and my parents moved to Phoenix when I was a kid.ผมและพ่อแม่ผมย้ายไป ฟีนิกซ์ ตอนผมเป็นเด็ก Don Juan DeMarco (1994)
He said no... 'cause he in Phoenix.เพราะเขาไปฟีนิกซ์ Heat (1995)
By the time I get to Phoenix♪ ขณะที่ฉันไปถึงฟีนิกซ์ Heat (1995)
I think you'll agree, my dear, that together... we've created something of a phoenix from the ashes.เธอจะเห็นว่าเราได้ร่วมกัน สร้างไก่ป่าให้เป็นไก่ฟ้าได้ทันทีเลย Titanic (1997)
I'm Shining Phoenix Mountain Gou.ฉันคือนกฟีนิซเงา กูภูเขา Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
It so happens that the phoenix whose tail feather resides in your wand, gave another feather.มันบังเอิญว่านกฟีนิกซ์ ที่ให้ขนหางในไม้ของคุณนี่ ได้ให้ขนอีกอัน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Fawkes is a phoenix, Harry.ฟอกส์ เป็นนกฟีนิกซ์ แฮร์รี่ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Fascinating creatures, phoenixes.เป็นสัตว์น่าพิศวง ฟีนิกซ์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Phoenix tears have healing powers.น้ำตานกฟีนิกซ์สมานแผล Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
In 1999, he established Phoenix Software, which exports various games to international markets.ในปี 1999 เขาได้เปิดบริษัท Phoenix Software ซึ่งเป็นบริษัทที่ส่งออกเกมส์ต่างๆ ไปยังนานาประเทศ Crazy First Love (2003)
I lined up a job in Phoenix and I'm going straight to Arizona State. I'm not coming back.ฉันจะหางานทำในฟีนิกซ์ และจะตรงไปรัฐอริโซน่า ฉันจะไม่กลับมาอีกแล้ว Raise Your Voice (2004)
Head down the Phoenix for a roast, veg out in the pub for a bit then wander home, watch a bit of telly, go to bed.คืออย่างนี้ ดูเหมือนว่าแกจะไม่ใช่ขโมย ที่เก่งอะไรนักหนา บางทีแกน่าจะลองทำอย่างอื่นดูบ้าง Shaun of the Dead (2004)
The only other option is Phoenix.มีทางเลือกเดียวคือ ฟินิกส์ Just Like Heaven (2005)
- Would you consider it? - Phoenix, San Francisco.แล้วคุณจะเลือกอะไรล่ะ ฟีนิกส์ หรือ ซานฟราน Just Like Heaven (2005)
I have an offer in Phoenix. Life's good.ผมได้ตำแหน่งที่ ฟีนิกส์ล่ะ โชคดีจริงๆ Just Like Heaven (2005)
Please. He's doing high fives he's not in Phoenix.หยุดเลย มันออกจะดีใจที่ไม่ต้องไปฟีนิกซ์ Just Like Heaven (2005)
You don't understand? It means make a Phoenix Fist and hit with all your might.ไม่เข้าใจงั้นเหรอ? House of Fury (2005)
This is from the phoenix office, bradshaw college in tempe, 6 fires in 7 months.นี่มาจากสำนักงานที่ฟินิกซ์/Nวิทยาลัย แบรดชอว์ ในเทมป์ ไฟไหม้6 ครั้งในรอบ 7 เดิอน Compulsion (2005)
Phoenix, I have eye on the prize.ฟีนิกซ์, เห็นรางวัลแล้ว Mission: Impossible III (2006)
Phoenix, get to the LZ now.ฟีนิกซ์, ไปจุดนัดพบเดี๋ยวนี้ Mission: Impossible III (2006)
A personality that, in our sessions, came to call itself the Phoenix.ส่วนอีกด้านหนึ่งจะกระทำโดยสัญชาตญาณ ทั้งความกระหาย ความสุข และความรุนแรง X-Men: The Last Stand (2006)
Far more critical is whether the woman in front of us is the Jean Grey we know, or the Phoenix furiously struggling to be free.หรือนกฟีนิกส์ที่ทุรนทุรายหาอิสรภาพ - เธอดูสงบนิ่งในสายตาผม - ก็เพราะผมทำให้เป็นอย่างนั้น X-Men: The Last Stand (2006)
Looks like we're going to Phoenix.รู้ไหม เราจะไปฟรินนิกกัน The Marine (2006)
There's this guy in Phoenix-คนซื้อเพชร มันอยู่ในฟรินนิก The Marine (2006)
I got worried when you didn't call. How's Phoenix?คุณไม่โทรมาเลยฉันเป็นห่วง ที่ฟีนิกซ์เป็นไงคะ Big Momma's House 2 (2006)
Oh, Phoenix? The convention.อ๋อ ฟีนิกซ์ ประชุมน่ะเหรอ Big Momma's House 2 (2006)
Wanna give you a call from, uh - from Phoenix.โทรมาหาคุณจาก... ฟีนิกซ์ Big Momma's House 2 (2006)
...give you a call from, uh - from Phoenix.โทรมาหาคุณจาก... ฟีนิกซ์ Big Momma's House 2 (2006)
It will rise like a phoenix from the ashes of Mode...จากกองขี้เถ้าของ "โหมด" Grin and Bear It (2007)
The Order of The Phoenix.ภาคีนกฟินิกส์ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Orginal Order of the Phoenix.ภาคีนกฟีนิกซ์รุ่นก่อน Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
I would miss Phoenix.ตัดสินใจ จากบ้านมา Twilight (2008)
You're not in Phoenix anymore, Bells.สัตว์หรอ? Twilight (2008)
CHARLIE: Your mom's not even in Phoenix.บ้านเหรอ? Twilight (2008)
Was your school here in Phoenix?ที่โรงเรียนมีประตูโค้งแบบนั้น Twilight (2008)
PHOENIX,ARIZONAฟินิกซ์ รัฐอริโซน่า Brothers in Arms (2008)
Earlier this evening, the phoenix police force lost two of our own.ช่วงเย็นนี้ เราเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฟินิกซ์ของเราไป 2 คน Brothers in Arms (2008)
After the first shooting, the phoenix police department assumed gang involvement.หลังจากการยิงครั้งแรกสถานีตำรวจฟินิกซ์ คิดว่าเป็นฝีมือพวกแก๊ง Brothers in Arms (2008)
Apparently every saturday night, phoenix p.d.sets up a dui checkpoint.ดูเหมือนว่าทุกคืนวันเสาร์ กรมตำรวจฟีนิกซ์จะมีการตั้งด่านไว้ Brothers in Arms (2008)
Phoenix p.d.'s still going to have to do their job.กรมตำรวจฟินิกซ์ยังต้องทำงานของพวกเค้า Brothers in Arms (2008)
Garcia, i need you to pull everything you can on a phoenix gangbanger called diablo.การ์เซีย ผมอยากให้คุณดึงรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกแก๊งค์ชื่อ เดียโบล Brothers in Arms (2008)
Garcia, can you pull everything in the phoenix areaการ์เซีย เธอดึงข้อมูลทุกอย่างของฟินิกซ์ได้มั้ย? Brothers in Arms (2008)
Ok. So i'm searching homicides in phoenix in, what, the last 2 months?โอเค ชั้นกำลังค้นหาคดีฆาตกรรมในฟินิกซ์ ย้อนไปเท่าไหร สองเดือนล่าสุดเหรอ? Brothers in Arms (2008)
A bouncer at a bar in downtown phoenix, mickey reese.คนเฝ้าประตูที่บาร์ในตัวเมืองฟินิกซ์ มิกกี้ รีส Brothers in Arms (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
phoenixPhoenix is the capital of Arizona.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป้ง[N] Phoenix humilis, See also: Phoenix paludosa, Syn. ต้นเป้ง, Example: ในสวนสาธารณะนี้มีต้นเป้งอยู่หลายต้น, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่ม 3 ชนิดในสกุล Phoenix วงศ์ Palmae ก้านใบมีหนาม คือ เป้งทะเล (P. paludosa Roxb.) ขึ้นตามชายทะเล, เป้งดอย (P. humilis Royle) ขึ้นตามป่าดอน, และ เป้งบก หรือ ปุ้มเป้ง (P. acaulis Ham.) ขึ้นในป่าเต็งรัง
อินทผลัม[N] date palm, See also: Phoenix dactylifera Linn., Syn. อินทผาลัม, Thai definition: ชื่อปาล์มชนิด Phoenix dactylifera Linn. ในวงศ์ Palmae ผลกินได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หงส์[n.] (hong) EN: Chinese legendary phoenix   
หงส์ร่อนมังกรรำ[n. exp.] (hong rǿn mangkøn ram) EN: hovering phoenix, dancing dragon   
คนที่ดีเลิศ[n.] (khon thī dīloēt) EN: phoenix ; paragon   
นกฟินิกซ์ [n. exp.] (nok Finik) EN: Phoenix   

CMU English Pronouncing Dictionary
PHOENIX    F IY1 N IH0 K S
PHOENIX'S    F IY1 N IH0 K S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Phoenix    (n) fˈiːnɪks (f ii1 n i k s)
phoenix    (n) fˈiːnɪks (f ii1 n i k s)
phoenixes    (n) fˈiːnɪksɪz (f ii1 n i k s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèng, ㄈㄥˋ, / ] phoenix; surname Feng, #4,465 [Add to Longdo]
凤凰[fèng huáng, ㄈㄥˋ ㄏㄨㄤˊ, / ] phoenix, #5,455 [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] phoenix, #19,733 [Add to Longdo]
龙飞凤舞[lóng fēi fèng wǔ, ㄌㄨㄥˊ ㄈㄟ ㄈㄥˋ ˇ, / ] lit. dragon flies, phoenix dances (成语 saw); fig. flamboyant, #56,178 [Add to Longdo]
菲尼克斯[Fēi ní kè sī, ㄈㄟ ㄋㄧˊ ㄎㄜˋ ㄙ, ] Phoenix, capital of Arizona, #81,098 [Add to Longdo]
雏凤[chú fèng, ㄔㄨˊ ㄈㄥˋ, / ] lit. phoenix in embryo; fig. young talent; budding genius, #140,835 [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] phoenix; river gull, #270,591 [Add to Longdo]
凤凰座[fèng huáng zuò, ㄈㄥˋ ㄏㄨㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Phoenix (constellation), #342,279 [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, ] young phoenix, #417,623 [Add to Longdo]
威凤一羽[wēi fèng yī yǔ, ㄨㄟ ㄈㄥˋ ㄧ ㄩˇ, / ] lit. one phoenix feather; fig. a glimpse that reveals the whole [Add to Longdo]
翔凤[xiáng fèng, ㄒㄧㄤˊ ㄈㄥˋ, / ] Soaring Phoenix (Chinese built Advanced Regional Jet passenger plane, model number ARJ-900 etc) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Phoenix (Stadt in USA)Phoenix (city in USA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フェニックス[, fenikkusu] (n) phoenix (lat [Add to Longdo]
燕雀鴻鵠[えんじゃくこうこく, enjakukoukoku] (exp) How can a small bird (a sparrow, a petty person) understand the aspirations of a great bird (a phoenix); Only a hero can understand a hero [Add to Longdo]
火の鳥[ひのとり, hinotori] (n) (See 鳳凰) phoenix (esp. fenghuang, the Chinese phoenix) [Add to Longdo]
梧桐;青桐[あおぎり;ごとう;アオギリ, aogiri ; gotou ; aogiri] (n) (uk) Chinese parasol-tree (Firmiana simplex); Chinese-bottletree; Japanese varnishtree; phoenix-tree [Add to Longdo]
蒼梧[そうご, sougo] (n) (uk) (See 梧桐) Chinese parasol-tree (Firmiana simplex); Chinese bottletree; Japanese varnishtree; phoenix-tree [Add to Longdo]
大鳥;鳳;鵬[おおとり, ootori] (n) (1) large bird; (2) (esp. 鵬) (See 鵬・ほう) kun (in Chinese mythology, giant bird said to be able to turn into a fish); (3) (esp. 鳳) (See 鳳凰) fenghuang (Chinese phoenix) [Add to Longdo]
不死鳥[ふしちょう, fushichou] (n) phoenix bird [Add to Longdo]
鳳凰[ほうおう, houou] (n) mythical Firebird Goddess (sometimes erroneously associated with 'phoenix'); female Hinotori [Add to Longdo]
鳳凰座[ほうおうざ, hououza] (n) (constellation) Phoenix [Add to Longdo]
鵬翼[ほうよく, houyoku] (n) phoenix wings; aeroplane wings; airplane wings [Add to Longdo]
[おおとり, ootori] (n) (obsc) (See 鳳凰) phoenix [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top