ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นกฟินิกซ์

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นกฟินิกซ์-, *นกฟินิกซ์*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you get me, you'd get a phoenix, Beggar Ahjussi.ถ้าคุณได้ฉัน, เท่ากับคุณได้นกฟินิกซ์นะ, คุณขอทาน Episode #1.7 (2008)
In my life, I won't have any phoenix.ในชีวิตของผม, ผมไม่ต้องการนกฟินิกซ์ Episode #1.7 (2008)
If you catch a hold of me, it's like catching a phoenix.ถ้าคุณจับฉันไว้ได้, จะเหมือนกับจับนกฟินิกซ์ได้ Episode #1.8 (2008)
I told you before that holding on to me would be equivalent to holding onto a phoenix (great fortune), right?ฉันบอกคุณไว้ว่า ถ้าคุณจับฉันไว้ได้ จะเทียบ เท่าจับได้นกฟินิกซ์ (โชคดีมากๆ), ใช่มัย? Episode #1.9 (2008)
Didn't I tell you before that I'm a phoenix?ฉันไม่ได้บอกไว้ก่อนหรือว่า ฉันเป็นนกฟินิกซ์Episode #1.9 (2008)
You're the one who should obey your father's words, and hold on to the phoenix (Mike).คุณคือคนที่ต้องเชื่อฟังคำของพ่อคุณ, และจับนกฟินิกซ์ให้มั่นๆ (ไมค์). Episode #1.9 (2008)
I'm a phoenix, Ahjussi.ฉันเป็นนกฟินิกซ์, นะคุณ. Episode #1.9 (2008)
- And we were dressed up. - Yeah. I was dressed as a fire bird.แล้วเราก็แต่งตัวกัน ใช่ แล้วพ่อก็แต่งตัวเป็นนกฟินิกซ์ No Strings Attached (2011)
And like a phoenix rising from the ashes,และดูเหมือน นกฟินิกซ์คืนชีพจะเข้าทาง A Dance with Death (2012)
The phoenix from the flames.นกฟินิกซ์จากกองเพลิง The Secret of Sales (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกฟินิกซ์ [n. exp.] (nok Finik) EN: Phoenix   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phenix[N] นกขนาดใหญ่ที่สวยงามในเทพนิยายซึ่งมีอายุถึง 500 ปี, See also: นกฟินิกซ์, Syn. phoenix
phoenix[N] นกฟินิกซ์, See also: นกอมตะ, นกเทพนิยายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความตายและการฟื้นคืนชีพมาใหม่, Syn. phenix

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top