ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不死鳥

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不死鳥-, *不死鳥*
Japanese-English: EDICT Dictionary
不死鳥[ふしちょう, fushichou] (n) phoenix bird [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Phoenix. Risen from the ashes.[JA] フェニックス 灰の中から生まれ変わる不死鳥 Ruby Slippers (2012)
- Of the Order of the Phoenix.[JA] 不死鳥の騎士団 Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
It mean phoenix.[JA] 不死鳥の意味なの The Quiet American (2002)
She'll rise again. Like a phoenix from the ashes.[JA] 灰の中の不死鳥のように 蘇るさ The Watch (2012)
It so happens that the phoenix whose tail feather resides in your wand, gave another feather.[JA] この杖には不死鳥の尾羽が 使われておるのだが 同じ不死鳥の尾羽を使って 作られた杖が他にもある Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I am here to announce the first Universal Congress of The Cause to be held May 21st, 1950, in Phoenix, Arizona, a city named for that glorious bird, whose resurrection from the ashes fits our own.[JA] この席で発表いたします 1950年5月21日 アリゾナ フェニックス 不死鳥の名をつけられた都で The Master (2012)
Original Order of the Phoenix.[JA] 初代 "不死鳥の騎士団"だ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
From every crucible, a phoenix takes flight[JA] すべての試練から 不死鳥が飛び立ちます Red Cliff (2008)
The fiery creation who defies the laws of man and nature.[JA] 人間界や自然界の規則に 敢然と挑む不死鳥 Ruby Slippers (2012)
Two phoenixes risen from the ashes.[JA] 灰の中から生まれ変わった2羽の不死鳥 A Giant Gun, Filled with Drugs (2013)
I'm not saying that from the ashes of captivity never has a greater Phoenix metaphor been personified in human history.[JA] 僕は囚われの身になり 死にかけた僕が不死鳥のように 戻ったなんて事を言うつもりはない Iron Man 2 (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top