ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

凤凰

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -凤凰-, *凤凰*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凤凰[fèng huáng, ㄈㄥˋ ㄏㄨㄤˊ, / ] phoenix, #5,455 [Add to Longdo]
凤凰[Fèng huáng xiàn, ㄈㄥˋ ㄏㄨㄤˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Fenghuang county in Hunan, #96,656 [Add to Longdo]
凤凰[fèng huáng zuò, ㄈㄥˋ ㄏㄨㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Phoenix (constellation), #342,279 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Said you worked in the Phoenix project in Vietnam. That right?[CN] 你在越南参与过凤凰计划,真的吗? Lethal Weapon (1987)
-Left Phoenix under her own steam?[CN] - 她一个人离开凤凰城? - 是的 Psycho (1960)
They arrested Roberto as soon as he left La Fenice.[CN] 罗伯托刚离开凤凰剧院就被捕了 Senso (1954)
She's like a cockroach what turned into a butterfly![CN] 她像是蟑螂变蝴蝶,野鸡成了凤凰 Pocketful of Miracles (1961)
The girl next door, the girl on the moon. Time has been good to Eve.[CN] 邻家女孩、麻雀变凤凰 平步青云 All About Eve (1950)
It's a private matter. The family wants to forgive her.[CN] 在凤凰城,是家庭纠纷,他们已原谅她了 Psycho (1960)
From Phoenix?[CN] 凤凰城来的吗? Dolores Claiborne (1995)
Did you check in Phoenix? Hospitals? Maybe she had an accident, or a holdup.[CN] 你有没有去凤凰城的医院找 她可能出了车祸,或被抢劫 Psycho (1960)
Well, she left Phoenix a week ago yesterday, without a trace.[CN] 她离开凤凰城一个星期了 - 没有任何消息 Psycho (1960)
It's a pity we have to give up our music, Count, but we cannot allow La Fenice to become a hotbed of sedition.[CN] 不得不放弃我们的音乐确实可惜 伯爵 但绝不能让凤凰歌剧院成为 骚乱的温床 Senso (1954)
And I have a long drive tomorrow, all the way back to Phoenix.[CN] 明天还要开车 回凤凰 Psycho (1960)
-This is Lila Crane from Phoenix.[CN] 这位是凤凰城来的莱拉・克莱 Psycho (1960)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top