ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

纽约

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -纽约-, *纽约*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纽约[Niǔ Yuē, ㄋㄧㄡˇ ㄩㄝ, / ] New York, #3,447 [Add to Longdo]
纽约时报[Niǔ Yuē Shí bào, ㄋㄧㄡˇ ㄩㄝ ㄕˊ ㄅㄠˋ, / ] New York Times (newspaper), #15,121 [Add to Longdo]
纽约[Niǔ Yuē shì, ㄋㄧㄡˇ ㄩㄝ ㄕˋ, / ] New York City, #24,963 [Add to Longdo]
纽约[Niǔ yuē zhōu, ㄋㄧㄡˇ ㄩㄝ ㄓㄡ, / ] New York state, #31,987 [Add to Longdo]
纽约证券交易所[Niǔ yuē Zhèng quàn Jiāo yì suǒ, ㄋㄧㄡˇ ㄩㄝ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] New York Stock Exchange, #48,216 [Add to Longdo]
纽约大学[Niǔ yuē Dà xué, ㄋㄧㄡˇ ㄩㄝ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] New York University, #65,340 [Add to Longdo]
纽约[Niǔ yuē rén, ㄋㄧㄡˇ ㄩㄝ ㄖㄣˊ, / ] New Yorker [Add to Longdo]
纽约[Niǔ yuē kè, ㄋㄧㄡˇ ㄩㄝ ㄎㄜˋ, / ] The New Yorker, US magazine; resident of New York [Add to Longdo]
纽约帝国大厦[Niǔ yuē dì guó dà shà, ㄋㄧㄡˇ ㄩㄝ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, / ] Empire State Building [Add to Longdo]
纽约邮报[Niǔ Yuē yóu bào, ㄋㄧㄡˇ ㄩㄝ ㄧㄡˊ ㄅㄠˋ, / ] New York post (newspaper) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mrs. Oscar F. Plunkett, Utica, New York.[CN] 奥斯卡・普朗克夫人 纽约州伍迪卡市 Design for Living (1933)
Hippodrome, in New York...[CN] -还有纽约的赛马场 The Blue Angel (1930)
Where's the bus to New York?[CN] 到纽约的巴士呢 It Happened One Night (1934)
Ticket for New York, please.[CN] 请给我一张往纽约的车票 It Happened One Night (1934)
When you get back to New York, you keep far away from this office.[CN] 你回到纽约后 离我远一点 It Happened One Night (1934)
Bus leaving for Savannah, Charleston, Columbia, Greensboro, Richmond Washington, Baltimore, Philadelphia, New York....[CN] 车子要开了 开往萨凡纳 查尔斯顿 哥伦比亚 格林斯博罗 里士满 华盛顿 巴尔的摩 费城 纽约 It Happened One Night (1934)
I've got to get to New York without being stopped.[CN] 我一定要到纽约 It Happened One Night (1934)
"To Joe Gordon, in care of New York Mail, New York.[CN] 至纽约的邮报 乔·高登 It Happened One Night (1934)
Palm Beach, Savannah, Jacksonville New York, Philadelphia.[CN] 上车啦 棕榈滩 萨凡纳 杰克逊维尔 纽约 费城 It Happened One Night (1934)
Your father will stop you before you get halfway to New York.[CN] 你父亲在你还没到纽约之前就会找到你 It Happened One Night (1934)
I'll give you my address. You can contact me in New York.[CN] 我把我的地址给你 你一到纽约就跟我联络 It Happened One Night (1934)
How will you get to New York at this rate?[CN] 你这样下去怎么到得了纽约 It Happened One Night (1934)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top