ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

newcomer

N UW1 K AH2 M ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -newcomer-, *newcomer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
newcomer(n) คนมาใหม่, See also: สมาชิกใหม่, คนที่เพิ่มมาถึง, Syn. fledgeling, neophyte, starter

English-Thai: Nontri Dictionary
newcomer(n) คนแปลกหน้า, ผู้มาใหม่, สมาชิกใหม่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Next, a newcomer to the Pie Eat, but one we expect great things from in the future, young master David Hogan.ถัดไป นักกินพายคนใหม่ แต่เป็นหนึ่งที่เราคาดหวัง สิ่งยิ่งใหญ่จากในอนาคต นายน้อย เดวิด โฮแกน Stand by Me (1986)
Fiery newcomer Juno's consecutives wins are the hope for all Zerg players.จูโน่ นักเล่นหน้าใหม่ไฟแรงที่ เอาชนะติดต่อกันมาหลายรอบ 650 01: 09: 24, 320 Jenny, Juno (2005)
What are they gonna do, kill a newcomer to get extra credit?พวกนั้นจะทำอะไรฆ่าคนมาใหม่ เพื่อให้ได้เครดิตพิเศษ? No Such Thing as Vampires (2007)
A newcomer price, latelyแต่เป็นรางวัลนักเขียนหน้าใหม่ Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
He's a newcomer to our company...เขาเป็นเด็กใหม่ของบริษัทเรา Departures (2008)
Jason's a newcomer to our flock, but he's been most enthusiastic about the message.เจสันยังใหม่สำหรับพวกเรา แต่เขากระตือรือร้นมากเลย Nothing But the Blood (2009)
Of newcomer 26-Year-Old william van der bilt iii, กับคลื่นลูกใหม่ วิลเลี่ยม วาน เดอ บิล 26 ปี The Grandfather: Part II (2009)
We have a newcomer amongst us today, my friends.วันนี้เรามีสมาชิกใหม่มาเข้าร่วม Rango (2011)
Look, I understand Gossip Girl's probably pretty fascinating to a newcomer like you, but to me, she's just not.ฟังนะ ฉันเข้าใจว่าเรื่อง Gossip Girl อาจจะดูน่าสนใจสำหรับหน้าใหม่อย่างเธอ แต่สำหรับฉัน มันน่าเบื่อ Salon of the Dead (2012)
Our next challenger is a relative newcomer to our pack, but his strength is already legendary.ผู้ท้าคนต่อไปของเราค่อนข้างจะเป็นหน้าใหม่ของฝูง แต่ความแข็งแกร่งของเขานั้นเป็นที่กล่าวขาน Somebody That I Used to Know (2012)
At Crystal Palace today, James Hunt's on pole, with Austrian newcomer Niki Lauda alongside him and Dave Walker completing Row 1.คริสตัลพาเลซในวันนี้เจมส์ล่าบนเสา กับออสเตรียใหม่นิกิเลาดาเคียงข้างเขา และเดฟวอล์คเกอร์จบแถวที่ 1 Rush (2013)
We are newcomers to the cosmos.เราเป็นผู้มาใหม่เพื่อจักรวาล Standing Up in the Milky Way (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
newcomerAcquaint a newcomer with the rules of the club.
newcomerIt will be your job to acquaint the newcomer with the rules of the office.
newcomerThe newcomer carried off the first prize.
newcomerThe newcomer fell short of our expectation.
newcomerThe newcomer sat down at the foot of the table.
newcomerThe newcomers cultivated the immense wilderness.
newcomerThe newcomers will have to compete with each other for a promotion.
newcomerThe villagers had a bias against any newcomer.
newcomerWith both mind and body in their best condition, let's look forward to the newcomers' training camp.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าใหม่(adj) newcomer, See also: new one, Syn. คนใหม่, Ant. หน้าเก่า, Example: เอกพงษ์ดูจะให้ความเอื้ออาทรต่อพวกคนงานหน้าใหม่เป็นพิเศษ, Thai Definition: เกี่ยวกับผู้ที่มาอยู่ใหม่
คนแปลกหน้า(n) stranger, See also: newcomer, Ant. คนรู้จักมักคุ้น, คนรู้จัก, คนคุ้นเคย, Example: สมัยนี้อย่าไว้ใจคนแปลกหน้าง่ายๆ, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ไม่เคยรู้จักกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าใหม่[nā mai] (n, exp) EN: newcomer  FR: nouvelle tête [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NEWCOMER N UW1 K AH2 M ER0
NEWCOMERS N UW1 K AH2 M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
newcomer (n) njˈuːkʌmər (n y uu1 k uh m @ r)
newcomers (n) njˈuːkʌməz (n y uu1 k uh m @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
新人[しんじん, shinjin] (n, adj-no) (1) new face; newcomer; (2) modern humans (from Cro-Magnon man onwards); (P) #1,803 [Add to Longdo]
ニューカマー[nyu-kama-] (n) newcomer [Add to Longdo]
新顔[しんがお, shingao] (n) newcomer; new face; (P) [Add to Longdo]
新参[しんざん, shinzan] (n, adj-no) newcomer; tyro [Add to Longdo]
新参者[しんざんもの, shinzanmono] (n) newcomer [Add to Longdo]
新手[あらて, arate] (n, adj-no) fresh supply of troops; newcomer; new method; (P) [Add to Longdo]
新弟子[しんでし, shindeshi] (n) newcomers in professional sumo [Add to Longdo]
新入り[しんいり, shin'iri] (n) newcomer; initiate; novice [Add to Longdo]
新米[しんまい, shinmai] (exp, n, adj-no) (1) new rice; (2) novice; beginner; tyro; newcomer; newbie; (P) [Add to Longdo]
新来[しんらい, shinrai] (n, adj-no) newcomer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Newcomer \New"com`er\, n.
   One who has lately come.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 newcomer
   n 1: any new participant in some activity [syn: {newcomer},
      {fledgling}, {fledgeling}, {starter}, {neophyte},
      {freshman}, {newbie}, {entrant}]
   2: a recent arrival; "he's a newcomer to Boston"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top