ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แบบใหม่

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แบบใหม่-, *แบบใหม่*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
yeah, with new voice-scramblers.- ครับ เพิ่มระบบเข้ารหัสแบบใหม่ให้ด้วย Spies Like Us (1985)
You could do analytic deconstruction, Neo-Geo, hard-edge.คุณอาจทำด้านวิเคราะห์โครงสร้าง ภูมิศาสตร์แบบใหม่ แบบล้ำยุค *batteries not included (1987)
He's developed a fantastic new energy weapon.เขาได้พัฒนาอาวุธที่ใช้พลังแบบใหม่ The Lawnmower Man (1992)
But I think it's some kind of Star Wars, cybertech, newfangled hardware, right?แต่ผมคิดว่า นี่คล้ายเป็นเครื่องมือโลหะบางอย่าง แบบใหม่ ไซเบอร์เทคเหมือน Star Wars แบบนั้น ? Squeeze (1993)
Just jumping, we're working on anew routine.กระโดดยาง เรากำลังลองแบบใหม่กัน ที่โรงเรียนจะมีประกวดน่ะ จริงหรอ Ken Park (2002)
Well, there's something new.คืนนี้มาแบบใหม่ The Time Machine (2002)
The newest form of mass-distributed art:รูปแบบใหม่ของการกระจายงานศิลป์ Mona Lisa Smile (2003)
Matthew, Clapton reinvented the electric guitar.แคลปตัน ทำให้กีต้าร์ไฟฟ้า ก้าวสู่รูปแบบใหม่นะ The Dreamers (2003)
Hey, hey. I'm the one who taught her the special methods of tutoring.เฮ้ย เฮ้ย ฉันสอนให้เธอรู้จักวิธีสอนแบบใหม่เอง My Tutor Friend (2003)
He said it doesn't sell well since it's too modern lookingเขาบอกว่าหมู่นี้ขายไม่ดี /Nเพราะการออกแบบใหม่ที่ทันสมัยเกินไป Uninvited (2003)
We'll just have to change the designเราน่าจะเปลี่ยนการออกแบบใหม่ Uninvited (2003)
That's the only way were going tore design re think re-constitute what capital and property can doนั่นคือหนทางเดียวที่เราจะออกแบบใหม่ คิดใหม่ วางกฎเกณฑ์ใหม่ว่าทุนและทรัพย์สินควรทำอะไรได้บ้าง The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบใหม่[n. exp.] (baēp mai) EN: new model   FR: nouveau modèle [m] ; nouvelle édition [f]
แบบใหม่ที่สุด[n. exp.] (baēp mai thīsut) FR: dernier modèle [m] ; tout dernier modèle [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
new[ADJ] ใหม่, See also: แบบใหม่, ร่วมสมัย, Syn. fresh, inexperienced, Ant. experienced

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mutant(มิว'เทินทฺ) adj. ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง n. สิ่งมีชีวิตแบบใหม่ที่เกิดจากกระบวนการmutation (ดู)
pentium(เพนเทียม) หมายถึง ชิป (chip) แบบใหม่ล่าสุดที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี ผลิตโดยบริษัท Intel ชิปรุ่นนี้ทำงานได้เร็วกว่า และมีสมรรถนะสูงกว่ารุ่น 80486 มากมาย เดิมทีเดียว เขาจะใช้ชื่อ Intel 586 แต่เกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องลิขสิทธิ์ ทำให้มิอาจใช้ชื่อนั้นได้จึงต้องตั้งชื่อใหม่ว่า pentium
reform(รีฟอร์ม') vt.,vi.,n. (การ) ปฏิรูป,เปลี่ยนรูป,ปรับปรุง,เข้าแถวใหม่,เข้ารูปแบบใหม่,แก้ไขใหม่,กลับเนื้อกลับตัว,ดัดนิสัย, See also: reformable adj. reformative adj. reformer n. reformingly adv., Syn. improvement,corr
regenerate(รีเจน'นะเรท) vt. ทำให้เกิดใหม่,สร้างใหม่,ให้ชีวิตใหม่,ทำให้มีพลังงานใหม่ vi.,adj. ปฏิรูป,สร้างรูปแบบใหม่,เกิดใหม่, See also: regenerable adj. regeneracy n. regeneration n. regenerative adj. regenerator n. -S...
rehash(รีแฮช') vt. ปรับปรุงใหม่,ทำให้รูปแบบใหม่,n. การปรับปรุงใหม่,การทำในรูปแบบใหม่,สิ่งที่ได้รับการปรับปรุงหรือปฏิรูป

English-Thai: Nontri Dictionary
newfangled(adj) เป็นแบบใหม่,เป็นของใหม่,เป็นแฟชั่นใหม่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
新型[しんがた, shingata] (n) แบบใหม่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
最新[さいしん, saishin] Thai: แบบใหม่

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top