ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

新闻

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -新闻-, *新闻*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新闻[xīn wén, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] news, #712 [Add to Longdo]
新闻发布会[xīn wén fā bù huì, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a news conference, #4,079 [Add to Longdo]
新闻发布会[xīn wén fā bù huì, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a news conference, #4,079 [Add to Longdo]
新闻[xīn wén jiè, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄝˋ, / ] the press; the media, #15,381 [Add to Longdo]
新闻记者[xīn wén jì zhě, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] journalist, #24,999 [Add to Longdo]
朝日新闻[Cháo rì Xīn wén, ㄔㄠˊ ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] Asahi Shimbun (Japanese newspaper), #35,675 [Add to Longdo]
新闻稿[xīn wén gǎo, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄍㄠˇ, 稿 / 稿] press release, #38,423 [Add to Longdo]
新闻[xīn wén chù, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄔㄨˋ, / ] news service; information agency, #38,979 [Add to Longdo]
读卖新闻[Dú mài xīn wén, ㄉㄨˊ ㄇㄞˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] Yomiuri Shimbun (Japanese newspaper), #39,215 [Add to Longdo]
新闻自由[xīn wén zì yóu, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄗˋ ㄧㄡˊ, / ] freedom of the press, #51,834 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The news...[CN] 新闻... Roseanna's Grave (1997)
50 dollars?[CN] 国外头条新闻不是有报导过 那些巨星用过的东西 Episode #1.2 (2004)
You wouldn't know a newspaper story if it kicked you in the pants.[CN] 你根本写不出新闻 It Happened One Night (1934)
You're just a headline to me.[CN] 你对我而言只是大新闻罢了 It Happened One Night (1934)
I got one now.[CN] 我现在就有大新闻 It Happened One Night (1934)
Take that story there, for instance.[CN] 比如说这则新闻 It Happened One Night (1934)
News.[CN] 新闻 From Time to Time (2009)
What about your story?[CN] 那你的新闻怎么办 It Happened One Night (1934)
You'll have a great story, won't you? Yeah.[CN] 而你则有头条新闻可写 It Happened One Night (1934)
Oh.[CN] 排练竞赛的新闻报告... Slap Her, She's French! (2002)
Anytime I could help you, ran across a good story I came running to you with it.[CN] 我一找到好新闻就会找你 It Happened One Night (1934)
Makes too good a story.[CN] 当然不 这是条好新闻 It Happened One Night (1934)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top