ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jump

JH AH1 M P   
154 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jump-, *jump*
English-Thai: Longdo Dictionary
jump-start(vt) พ่วงแบตเตอรี่ เช่น Check your owner's manual before jump-starting your car or using it to jump-start another car., S. jump start

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jump[VI] กระโดด, See also: พุ่ง, โดด, Syn. leap, bounce, skip
jump[VT] กระโดดข้าม, See also: ข้าม, ก้าวข้าม, Syn. pass over, leap
jump[N] การกระโดด, Syn. leap, bound, spring
jump[N] การขึ้นราคาพรวดพราด, Syn. increase, rise, surge
jump[VI] ขึ้นราคาพรวดๆ, See also: เพิ่มราคา, Syn. increase, rise, Ant. go down, fall
jump[VI] สะดุ้งโหยง, See also: สะดุ้ง, เสียวสะดุ้ง, Syn. wince, flinch, jerk
jump[N] สิ่งกีดขวาง, Syn. barrier, obstacle
jump[ADJ] ที่ตกใจง่าย, See also: ขี้ตกใจ, ผวา, ขวัญอ่อน, Syn. jittery, nervous, anxious, Ant. fearless, bold
jumper[N] เสื้อถักด้วยไหมพรมหรือขนสัตว์อย่างหนา, Syn. sweater, jersey
jumper[N] ผู้กระโดด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jump(จัมพฺ) {jumped,jumping,jumps} vi.,n. (การ) กระโดด,กระดก,โลดเต้น,ไปอย่างรวดเร็ว,จู่โจม n. การกระโดด,สิ่งกีดขวาง,การกระโดดร่ม,การขึ้นพรวดขึ้นอย่างกะทันหัน (เช่นราคา) ,การเปลี่ยนอย่างกะทันหัน,การกระโดดแข่งขัน adj. (ดนตรีแจ๊ช) เล่นจังหวะเขย่า,adv. แน่ชัด,แม่นยำ
jump balln. ลูกบาสเกตบอลที่กรรมการโยนขึ้นกลางอากาศให้คู่ต่อสู้แย่งกัน
jump bidn. การประมูลที่ให้ราคาสูงเกินไป
jumper(จัม'เพอะ) n. ผู้กระโดด,สิ่งที่กระโดด,เครื่องเจาะ,รูที่เด้งขึ้น,สว่านยาว,เสื้อเสวตเตอร์ไร้แขน
jumpy(จัม'พี) adj. ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน,น่ากลัว,อกสั่นขวัญหาย,โลด,เต้น., See also: jumpily adv. ดูjumble jumpiness n. ดูjumble, Syn. twitchy
high jumpกีฬากระโดดสูงข้ามคาน., See also: high jumper n.
long jumpn. กระโดดไกล
pole jumpn. การกระโดดค้ำถ่อ
skijumpn. การกระโดดลงมาของนักเล่นสกี,กีฬาแล่นสกีลงจากเนินเขาและร่อนลงมาเป็นระยะทางไกลบนอากาศสู่พื้นหิมะข้างล่าง., See also: skijumper

English-Thai: Nontri Dictionary
jump(vi,vt) กระโดด,ผุดลุก,กระดก,สะดุ้ง,เผ่น
jumper(n) ผู้กระโดด,เสื้อยืด,เสื้อถักไหมพรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jump๑. กระโดด๒. การกระโดด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
jump๑. กระโดด๒. การกระโดด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jump discontinuityภาวะไม่ต่อเนื่องกระโดด [มีความหมายเหมือนกับ ordinary discontinuity] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
jump instructionคำสั่งกระโดด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
jump lead; jumper cableสายไฟพ่วง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
jump spark; sparkประกายไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
jump-startingติดเครื่องด้วยการพ่นไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
jumperตัวข้าม, ตัวโยง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jumperตัวข้าม, ตัวโยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
jumper cable; jump leadสายไฟพ่วง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jump and Bendกระโดดตบ-ก้มตัว [การแพทย์]
jump height curvejump height curve, โค้งความสูงน้ำโจน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Jump, Broadยืนกระโดดไกล [การแพทย์]
Jumping (Horsemanship)การขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง [TU Subject Heading]
Jumping Jackกระโดดตบ [การแพทย์]
Jumpyสั่น [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
jump rope (n ) กระโดดเชือก
jump/climb/get on the bandwagon (phrase ) ทำตามกระแส, ทำตามเทรนด์,ทำตามคนอื่น, เกาะกระแส, โหนกระแส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now he should run with the line or jump or sound to the depths below... ... but nothing happened.ตอนนี้เขาควรใช้เส้น หรือกระโดดหรือเสียงเพื่อ ความลึกดังต่อไปนี้ แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น The Old Man and the Sea (1958)
Let him jump so that he will fill the sacs along his backbone with air... ... and then he cannot go deep to die. "ปล่อยให้เขากระโดดเพื่อที่เขา จะเติมถุง พร้อมแกนนำของเขากับอากาศ และแล้วเขาก็ไม่สามารถไปลึก ที่จะตาย The Old Man and the Sea (1958)
Do you mind if I gives a jump of admiration here, sir?คุณคิดว่าฉันจะช่วยให้กระโดด เล็ก ๆ น้อย ๆ ชื่นชมนี่และตอนนี้ครับ? How I Won the War (1967)
I'd jump into the River Mersey, but it looks like rain.ฉันกระโดดลงไปในแม่น้ำ เมอร์สี แค่ดูเหมือนว่าฝน Yellow Submarine (1968)
Jump in, we'll get my friends.กระโดดในเราจะได้รับเพื่อนของฉัน Yellow Submarine (1968)
I hired you people to try to get a little track laid not to jump around like a bunch of Kansas City faggots!ฉันจ้างมาวางรางรถไฟนะ ...ไม่ใช่มาเต้นเหยงๆ ยังกับม้า Blazing Saddles (1974)
"... then jump on your belly, and bust your balloon.♪ แล้วก็โดดทับ ตะปบอึ๋ม ♪ Blazing Saddles (1974)
Then we'll jump miles at a time A million smiles at a timeแล้วกระโดดไปด้วยกันทีละหลายไมล์ ยิ้มไปด้วยกันเป็นล้านครั้ง The Little Prince (1974)
I had to jump over the puddles.ฉัน มีการ กระโดดข้ามแอ่งน้ำ I Spit on Your Grave (1978)
You can make that live, breathe and jump again.คุณสามารถทำให้มีชีวิตเพื่อหายใจและกระโดดได้อีกครั้ง The Blues Brothers (1980)
Don't you ever wear blue jeans or jump suits... like Wayne Cochran and the C.C. Riders?คุณเคยสวมใส่กางเกงยีนสีฟ้าหรือชุดสูทกระโดด เหมือน แวยนโคคแรน และ เตอะซีซีไรเดอส The Blues Brothers (1980)
Jump in, I'll make sure you head in the right direction, huh!เข้าใน ผมจะให้แน่ใจว่าคุณมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง ฮะ First Blood (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jumpA cat jumped onto the chair and lay motionless.
jumpA dog jumped onto the chair and lay motionless for five minutes.
jumpA dog suddenly jumped at me.
jumpA loud noise made him jump.
jumpAnd so the two little rabbits lived together happily in the big forest; eating dandelions, playing Jump The Daisies, Run Through The Clover and Find The Acorn all day long.
jumpAs I was frightened by the strange sound, I jumped up.
jumpBeing a hasty person, he is likely to jump to conclusions.
jumpBeing told the news, she jumped for joy.
jumpBob brought such good news that they jumped up with joy.
jumpCookie jumped over Kate.
jumpDid he dare to jump the brook?
jumpDon't jump to conclusions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุ่งพรวด[V] dart, See also: jump, hurtle, Example: เมื่อปลายโซ่หลุดกระเด็นไป ช้างก็เสียหลัก พุ่งพรวดไปอย่างแรง, Thai definition: อาการที่พุ่งออกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง
การกระโดดเชือก[N] skipping, See also: jumping rope
หัวต่อ[N] jump head, See also: turn head, Example: พ่อซื้อหัวต่อของก็อกน้ำมาเปลี่ยนใหม่ เพราะอันเก่าสนิมกินหมดแล้ว, Count unit: หัว, Thai definition: ส่วนต้นแห่งสิ่งของที่ใช้เชื่อมต่อกับสิ่งอื่น
โผน[V] leap away, See also: jump away, spring away, fly, soar, charge, Syn. โลด, โดด, โจน, กระโจน, กระโดด, พุ่ง, ทะยาน, Example: เด็กน้อยพากันโผนลงท้องคลองเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน, Thai definition: ทำให้ตัวโดดลอยออกไป, อาการที่กระโดดเข้าไปทันที
เผ่นพรวด[V] leap suddenly, See also: jump, flee, spring, bound, Syn. โผน, กระโจน, กระโดด, Example: เมื่อตำรวจมาถึง โจรก็เผ่นพรวดออกนอกบ้านอย่างรวดเร็ว, Thai definition: ทะยานไปอย่างรวดเร็ว
โผน[V] leap, See also: jump, spring (away), bound, Syn. กระโจน, เผ่น, พุ่ง, ทะยาน, โจน, Example: ช้างชูงวงถอยกลับหลัง แล้วโผนไปข้างหน้าสะบัดหัวเกรี้ยวกราด, Thai definition: ทําให้ตัวโลดลอยออกไป, อาการที่กระโดดเข้าไปทันที
โลดเต้น[V] jump, See also: leap, spring, hop, Syn. กระโดด, กระโดดโลดเต้น, Example: หนุ่มสาวและเด็กน้อยโลดเต้นไปบนเรืออย่างมีความสุข, Thai definition: อาการที่กระโดดขึ้นลงหลายครั้งหลายหนเพราะความดีอกดีใจเป็นต้น
ออกยักษ์ออกโขน[V] jump noisily as in a masked play, See also: act as a masked player or actor, Syn. ออกโขน, Example: ปล่อยให้เขาออกยักษ์ออกโขนไปตามเรื่องเถอะ, Thai definition: กระโดดโลดเต้นอึกทึกครึกโครมอย่างเล่นโขน
โดด[V] jump, See also: leap, spring, skip, bound, hop, bounce, Syn. พุ่ง, กระโดด, กระโจน, Example: นักแสดงโดดลงมาจากสะพาน
ถงัน[V] jump forwards, See also: leap forwards, skip forwards, Syn. เผ่นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดด[v.] (dōt) EN: jump ; leap   FR: sauter ; bondir
ฝ่าไฟแดง[v. exp.] (fā fai daēng) EN: run a red light ; jump the lights   FR: brûler un feu rouge ; griller un feu rouge (fig.)
หัวต่อ[v.] (hūatø) EN: jump head ; turn head ; joint ; junction   
โจน[v.] (jōn) EN: jump ; spring ; skip ; leap ; bound ; hop ; dive   FR: bondir ; sauter ; plonger
ข้าม[v.] (khām) EN: go over ; pass over ; get over ; jump over ; skip ; overcome   FR: franchir ; surmonter
เขย่งเก็งกอย[v.] (khayengkengkøi) EN: hop-skip-and-jump ; tiptoe   
กระโดด[v.] (kradōt) EN: jump ; leap ; hop ; spring ; bound ; skip   FR: sauter ; bondir
กระโดดขึ้นรถ[v. exp.] (kradōt kheun rot) EN: jump in the car   FR: sauter dans la voiture
กระโดดไกล[n. exp.] (kradōt klai) EN: long jump ; broad jump   FR: saut en longueur [m]
กระโดดโลดเต้น[v.] (kradōt-lōtten) EN: dance and jump with joy   

CMU English Pronouncing Dictionary
JUMP    JH AH1 M P
JUMPS    JH AH1 M P S
JUMPY    JH AH1 M P IY0
JUMPER    JH AH1 M P ER0
JUMPED    JH AH1 M P T
JUMPERS    JH AH1 M P ER0 Z
JUMPING    JH AH1 M P IH0 NG
JUMPSUIT    JH AH1 M P S UW2 T
JUMPSTART    JH AH1 M P S T AA2 R T
JUMPSUITS    JH AH1 M P S UW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jump    (v) ʤˈʌmp (jh uh1 m p)
jumps    (v) ʤˈʌmps (jh uh1 m p s)
jumpy    (j) ʤˈʌmpiː (jh uh1 m p ii)
jumped    (v) ʤˈʌmpt (jh uh1 m p t)
jumper    (n) ʤˈʌmpər (jh uh1 m p @ r)
jumpers    (n) ʤˈʌmpəz (jh uh1 m p @ z)
jumpier    (j) ʤˈʌmpɪəʳr (jh uh1 m p i@ r)
jumping    (v) ʤˈʌmpɪŋ (jh uh1 m p i ng)
jumpiest    (j) ʤˈʌmpɪɪst (jh uh1 m p i i s t)
jumped-up    (j) ʤˈʌmpt-ʌp (jh uh1 m p t - uh p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiào, ㄊㄧㄠˋ, ] jump; hop; skip (a grade); to leap; to bounce; to beat, #1,796 [Add to Longdo]
蹿[cuān, ㄘㄨㄢ, 蹿 / ] jump up, #16,770 [Add to Longdo]
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, ] jump, #50,520 [Add to Longdo]
[bào, ㄅㄠˋ, ] jump; leap, #60,359 [Add to Longdo]
神经过敏[shén jīng guò mǐn, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ, / ] jumpy; nervous; oversensitive, #74,230 [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, ] jump [Add to Longdo]
跨接器[kuà jiē qì, ㄎㄨㄚˋ ㄐㄧㄝ ㄑㄧˋ, ] jumper [Add to Longdo]
钻圈[zuān quān, ㄗㄨㄢ ㄑㄩㄢ, / ] jumping through hoops (as acrobatic show) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jumper {m}; elektrische Brücke; Steckbrücke {f} [electr.]jumper [Add to Longdo]
Notsitz {m}; Klappsitz {m}jump seat [Add to Longdo]
Overall {m}; Arbeitsanzug {m}jump suit [Add to Longdo]
Springreiter {m}; Springreiterin {f} [sport]jump jockey [Br.] [Add to Longdo]
Sprungadresse {f} [comp.]jump address [Add to Longdo]
Sprungbefehl {m} [comp.]jump signal [Add to Longdo]
Sprungseil {n} [sport]jump rope [Add to Longdo]
Sprungstelle {f} [math.]jump discontinuity [Add to Longdo]
Starthilfekabel {n} [auto]jump leads [Add to Longdo]
Geh dahin, wo der Pfeffer wächst!Jump in the lake! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
アクセル[, akuseru] (n) (1) (abbr) (See アクセラレータ) accelerator; (2) (abbr) (See アクセルジャンプ) Axel (figure skating jump); axel; (P) [Add to Longdo]
アクセルジャンプ;アクセル・ジャンプ[, akuserujanpu ; akuseru . janpu] (n) Axel jump (figure skating) [Add to Longdo]
アクセルパウルゼンジャンプ;アクセル・パウルゼン・ジャンプ[, akuserupauruzenjanpu ; akuseru . pauruzen . janpu] (n) (obsc) (See アクセルジャンプ) Axel Paulsen jump (figure skating) [Add to Longdo]
ウサギ跳び;兎跳び[ウサギとび(ウサギ跳び);うさぎとび(兎跳び), usagi tobi ( usagi tobi ); usagitobi ( usagi tobi )] (n,vs) jumping along in a squatting position; rabbit jumping [Add to Longdo]
コンバインドレース[, konbaindore-su] (n) combined race (skiing event with cross country and ski jumping) [Add to Longdo]
コンビネーションジャンプ[, konbine-shonjanpu] (n) combination jump [Add to Longdo]
シザースジャンプ[, shiza-sujanpu] (n) scissors jump [Add to Longdo]
シャンツェ[, shantsue] (n) ski jump (Schanze) (ger [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャンパ[じゃんぱ, janpa] jumper [Add to Longdo]
ジャンパオプション[じゃんぱおぷしょん, janpaopushon] strapping option, jumper option [Add to Longdo]
ジャンパピン[じゃんぱぴん, janpapin] jumper pin [Add to Longdo]
ジャンパ選択可能[ジャンパせんたくかのう, janpa sentakukanou] jumper selectable [Add to Longdo]
ジャンプ[じゃんぷ, janpu] jump [Add to Longdo]
ストラップオプション[すとらっぷおぷしょん, sutorappuopushon] strapping option, jumper option [Add to Longdo]
条件付きジャンプ[じょうけんつきジャンプ, joukentsuki janpu] conditional jump [Add to Longdo]
条件付きジャンプ(飛び越し)[じょうけんつきとびこし, joukentsukitobikoshi] conditional jump [Add to Longdo]
条件付き飛越し命令[じょうけんつきとびこしめいれい, joukentsukitobikoshimeirei] conditional jump instruction [Add to Longdo]
飛越し[とびこし, tobikoshi] jump [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 jump \jump\ (j[u^]mp), n. [Cf. F. jupe a long petticoat, a
   skirt. Cf. {juppon}.]
   (a) A kind of loose jacket for men.
   (b) pl. A bodice worn instead of stays by women in the 18th
     century.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 jump \jump\, v. i. [imp. & p. p. {jumped} (j[u^]mt; 215); p. pr.
   & vb. n. {jumping}.] [Akin to OD. gumpen, dial. G. gumpen,
   jumpen.]
   [1913 Webster]
   1. To spring free from the ground by the muscular action of
    the feet and legs; to project one's self through the air;
    to spring; to bound; to leap.
    [1913 Webster]
 
       Not the worst of the three but jumps twelve foot and
       a half by the square.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To move as if by jumping; to bounce; to jolt. "The jumping
    chariots." --Nahum iii. 2.
    [1913 Webster]
 
       A flock of geese jump down together. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To coincide; to agree; to accord; to tally; -- followed by
    with. "It jumps with my humor." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To jump at}, to spring to; hence, fig., to accept suddenly
    or eagerly; as, a fish jumps at a bait; to jump at a
    chance.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jump \Jump\, v. t.
   1. To pass over by means of a spring or leap; to overleap;
    as, to jump a stream.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to jump; as, he jumped his horse across the
    ditch.
    [1913 Webster]
 
   3. To expose to danger; to risk; to hazard. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To jump a body with a dangerous physic. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Smithwork)
    (a) To join by a butt weld.
    (b) To thicken or enlarge by endwise blows; to upset.
      [1913 Webster]
 
   5. (Quarrying) To bore with a jumper.
    [1913 Webster]
 
   {To jump a claim}, to enter upon and take possession of land
    to which another has acquired a claim by prior entry and
    occupation. [Western U. S. & Australia] See {Claim}, n.,
    3.
 
   {To jump one's bail}, to abscond while at liberty under bail
    bonds. [Slang, U. S.]
 
   {To jump the gun}, to begin to run (in a footrace) before the
    starting gun has fired; hence, (fig.) to begin any
    activity before the designated starting time.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jump \Jump\, a.
   Nice; exact; matched; fitting; precise. [Obs.] "Jump names."
   --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jump \Jump\, adv.
   Exactly; pat. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 jump \jump\ (j[u^]mp), n.
   same as {jump-start}, n..
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 jump \jump\ (j[u^]mp), v. t.
   same as {jump-start}, v. t..
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jump \Jump\, n.
   1. The act of jumping; a leap; a spring; a bound. "To advance
    by jumps." --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. An effort; an attempt; a venture. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Our fortune lies
       Upon thisjump.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The space traversed by a leap.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mining) A dislocation in a stratum; a fault.
    [1913 Webster]
 
   5. (Arch.) An abrupt interruption of level in a piece of
    brickwork or masonry.
    [1913 Webster]
 
   6. A jump-start; as, to get a jump from a passing mmotorist.
    [PJC]
 
   {From the jump}, from the start or beginning. [Colloq.]
 
   {Jump joint}.
    (a) A butt joint.
    (b) A flush joint, as of plank in carvel-built vessels.
 
   {Jump seat}.
    (a) A movable carriage seat.
    (b) A carriage constructed with a seat which may be
      shifted so as to make room for second or extra seat.
      Also used adjectively; as, a jump-seat wagon.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jump-start \Jump"-start`\, n.
   The action or event of jump-starting. For motor vehicles, the
   jump-starting of an engine is also called a {jump}.
   [PJC] Jump suit

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jupon \Ju*pon"\, Juppon \Jup*pon"\, n. [F. jupon, fr. jupe
   skirt, Sp. aljuba a Moorish garment, Ar. jubba.] [Written
   variously {jupe}, {jump}, {juppo}, etc.]
   [1913 Webster]
   1. A sleeveless jacket worn over the armor in the 14th
    century. It fitted closely, and descended below the hips.
    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A petticoat. --Halliwell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jump
   n 1: a sudden and decisive increase; "a jump in attendance"
      [syn: {jump}, {leap}]
   2: an abrupt transition; "a successful leap from college to the
     major leagues" [syn: {leap}, {jump}, {saltation}]
   3: (film) an abrupt transition from one scene to another
   4: a sudden involuntary movement; "he awoke with a start" [syn:
     {startle}, {jump}, {start}]
   5: descent with a parachute; "he had done a lot of parachuting
     in the army" [syn: {jump}, {parachuting}]
   6: the act of jumping; propelling yourself off the ground; "he
     advanced in a series of jumps"; "the jumping was unexpected"
     [syn: {jump}, {jumping}]
   v 1: move forward by leaps and bounds; "The horse bounded across
      the meadow"; "The child leapt across the puddle"; "Can you
      jump over the fence?" [syn: {jump}, {leap}, {bound},
      {spring}]
   2: move or jump suddenly, as if in surprise or alarm; "She
     startled when I walked into the room" [syn: {startle},
     {jump}, {start}]
   3: make a sudden physical attack on; "The muggers jumped the
     woman in the fur coat"
   4: increase suddenly and significantly; "Prices jumped
     overnight"
   5: be highly noticeable [syn: {leap out}, {jump out}, {jump},
     {stand out}, {stick out}]
   6: enter eagerly into; "He jumped into the game"
   7: rise in rank or status; "Her new novel jumped high on the
     bestseller list" [syn: {rise}, {jump}, {climb up}]
   8: jump down from an elevated point; "the parachutist didn't
     want to jump"; "every year, hundreds of people jump off the
     Golden Gate bridge"; "the widow leapt into the funeral pyre"
     [syn: {jump}, {leap}, {jump off}]
   9: run off or leave the rails; "the train derailed because a cow
     was standing on the tracks" [syn: {derail}, {jump}]
   10: jump from an airplane and descend with a parachute [syn:
     {chute}, {parachute}, {jump}]
   11: cause to jump or leap; "the trainer jumped the tiger through
     the hoop" [syn: {jump}, {leap}]
   12: start (a car engine whose battery is dead) by connecting it
     to another car's battery [syn: {jumpstart}, {jump-start},
     {jump}]
   13: bypass; "He skipped a row in the text and so the sentence
     was incomprehensible" [syn: {jump}, {pass over}, {skip},
     {skip over}]
   14: pass abruptly from one state or topic to another; "leap into
     fame"; "jump to a conclusion"; "jump from one thing to
     another" [syn: {leap}, {jump}]
   15: go back and forth; swing back and forth between two states
     or conditions [syn: {alternate}, {jump}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 JUMP
     JUelich MultiProcessor (IBM)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top