ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เผ่น

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เผ่น-, *เผ่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผ่นหนี[V] flee, See also: leap away, escape, run away, Syn. หนีหาย, หลบหนี, หนี, Example: ผู้เห็นเหตุการณ์บอกตำรวจว่าผู้ร้ายเผ่นหนีไปก่อนตำรวจมาถึงเพียงไม่กี่นาที, Thai definition: กระโดดหนี
เผ่นพรวด[V] leap suddenly, See also: jump, flee, spring, bound, Syn. โผน, กระโจน, กระโดด, Example: เมื่อตำรวจมาถึง โจรก็เผ่นพรวดออกนอกบ้านอย่างรวดเร็ว, Thai definition: ทะยานไปอย่างรวดเร็ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เผ่นก. อาการที่กระโดดโจนไปโดยไม่รั้งรอ เช่น สิงโตเผ่น เผ่นข้ามหน้าต่าง, หลบหน้าไปอย่างรวดเร็ว เช่น เมื่อตำรวจมาถึง โจรก็เผ่นไปไกลแล้ว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look out! Run!ให้ตายสิ เผ่นเร็ว The Great Dictator (1940)
- In her planking.- ที่เเผ่นกระดาน Rebecca (1940)
Well, those holes in the planking, for one thing.ก็เรื่องรูบนเเผ่นกระดานนั่น Rebecca (1940)
Let's get the hell out of here!เผ่นจากที่นี่กันเร็ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You see as soon as these cowards hear there are blue shirts around they run.เห็นไหม พอได้ยินว่าพวกเสื้อน้ำเงินมา ไอ้ขี้ขลาดพวกนี้ก็เผ่นแน่บ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
"Yea, he will murder his brother to possess his brother's land."เเละความโลภ อนิจจา... มันฆ่าฟันพี่น้องเพื่อครองเเผ่นดิน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Now we must replenish the lands that were ravaged by the humans with new, improved feeding grounds.บัดนี้เราต้องกวาดล้างเเผ่นดิน ซึ่งมนุษย์เคยครอบครอง โดยมิให้มันใช้เป็นพื้นที่หากิน Beneath the Planet of the Apes (1970)
I gotta get out.ฉันต้องรีบเผ่น Beneath the Planet of the Apes (1970)
We also plan to bring in experts from the Oceanographic Institute on the mainland.เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันวิจัยทางทะเลจากเเผ่นดินใหญ่มาด้วย Jaws (1975)
Martin sits in his car when we go on the ferry to the mainland.มาร์ตินต้องนั่งในรถเขา ตอนที่เรานั่งเรือเฟอร์รี่ไปเเผ่นดินใหญ่ Jaws (1975)
we're not doctors. we've got to leave here immediately!เราไม่ได้เป็นหมอ ต้องรีบเผ่นแล้ว Spies Like Us (1985)
let's get out of here.- เผ่นกันเหอะ Spies Like Us (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เผ่น[v.] (phen) EN: leap ; spring ; bound ; fly ; rush   FR: s'élancer ; bondir
เผ่นพรวด[v. exp.] (phenphrūat) EN: leap suddenly ; jump ; flee ; spring ; bound   
เผ่นหนี[v.] (phennī) EN: flee ; leap away ; escape ; run away   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flee[VI] หนี, See also: เผ่นหนี, โกย, Syn. run away, take flight
flee[VT] หลบหนี, See also: เผ่นหนี, โกย, หนี, Syn. escape, shun, elude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leap(ลีพ) {leapt/leaped,leaping,leaps} vi. กระโดด,เผ่น,โจน,ข้าม,จู่โจม. vt. กระโดดข้าม,ผ่านข้าม,ทำให้กระโดด. n. การกระโดด,การเผ่น,การโจน,การข้าม,ระยะที่กระโดดได้,ที่ที่กระโดดจาก,ที่ที่ กระโดดถึง,การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน,การเพิ่มขึ้น อย่างกะทันหันและแน่นอน. -Phr. (by leaps and bounds รวรดเร็วมาก) -S...spring,skip,jump

English-Thai: Nontri Dictionary
bolt(vt) กรอง,ร่อน,เผ่น,วิ่งหนี,เขมือบ
dart(vi,vt) ถลา,โผ,พุ่ง,ซัด,เผ่น,หัน,โถม
dash(vi) รีบไป,เผ่น,โผ,โฉบ,พุ่ง,โถม,ชน,กระแทก
jump(vi,vt) กระโดด,ผุดลุก,กระดก,สะดุ้ง,เผ่น
leap(n) การกระโดด,การเผ่น,การกระโจน,การข้าม
leap(vi) กระโดด,กระโจน,เผ่น,ข้าม,เต้น,จู่โจม
skip(vt) หนี,กระโดดข้าม,เผ่นหนี,หลบหนี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top