Search result for

leap

(109 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leap-, *leap*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leap[VI] กระโดด, See also: กระโจน, โดด, Syn. jump, bound, spring
leap[VT] กระโดดข้าม (สิ่งกีดขวาง), See also: ข้าม, ผ่านข้าม, Syn. jump over
leap[N] การกระโดด, See also: การกระโจน, การโดด, Syn. jump, spring, bound
leap[N] การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน, See also: การเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
leap[N] การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, Syn. sudden increase
leap[VI] เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว, See also: ดำเนินการอย่างรวดเร็ว, Syn. move quickly, rush
leap[VT] ทำให้ (สัตว์) กระโดดข้าม, See also: ทำให้กระโดด
leap at[PHRV] กระโจนหา, See also: กระโจนไปที่, กระโดดเข้าไปที่, Syn. jump at
leap at[PHRV] กระตือรือร้นที่จะ
leap in[PHRV] กระโดดเข้าไป, See also: กระโจนเข้าไป, Syn. jump in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leap(ลีพ) {leapt/leaped,leaping,leaps} vi. กระโดด,เผ่น,โจน,ข้าม,จู่โจม. vt. กระโดดข้าม,ผ่านข้าม,ทำให้กระโดด. n. การกระโดด,การเผ่น,การโจน,การข้าม,ระยะที่กระโดดได้,ที่ที่กระโดดจาก,ที่ที่ กระโดดถึง,การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน,การเพิ่มขึ้น อย่างกะทันหันและแน่นอน. -Phr. (by leaps and bounds รวรดเร็วมาก) -S...spring,skip,jump
leap yearปีอธิกสุรทิน,ปีที่มี366วันโดยเดือนกุมภาพันธ์มี29 วันมีขึ้นทุก4ปี,ปีอธิกสุรทิน
leapfrog(ลีพ'ฟรอก) n. เกมกระโดดข้ามตัวคนที่ยืนโก้งโค้ง. vt. กระโดดข้าม., See also: leapfrogger n. ดูleapfrog
overleap(โอ'เวอะลีพ) vt. กระโดดข้าม,ทำเลยเถิด,เมินเฉย,เพิกเฉย,กระโดดไกลกว่า

English-Thai: Nontri Dictionary
leap(n) การกระโดด,การเผ่น,การกระโจน,การข้าม
leap(vi) กระโดด,กระโจน,เผ่น,ข้าม,เต้น,จู่โจม
LEAP leap year(n) ปีอธิกสุรทิน
leapfrog(n) การเล่นต้องเต,เกมเสือข้ามห้วย
leapt(vt) pt และ pp ของ leap
overleap(vt) กระโดดข้าม,ทำเลยเถิด,เพิกเฉย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leapfrog procedureวิธีการอุทธรณ์ตรงต่อสภาขุนนาง (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
leap yearปีอธิกสุรทิน, ปกติ 1 ปี มี 365 วัน แต่ในปีอธิกสุรทินซึ่งเป็นปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน ปีนั้น 1 ปีจะมี 366 วัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not a big leap to think He has others that would give him the hair.Not a big leap to think he has others that would give him the hair. Adverse Events (2008)
Subtitles by LeapinLarSubtitles by LeapinLar The Itch (2008)
{\pos(194,215)}Why is everyone leaping to conclude a strong career woman's been made sick by her strong career?ทำไมดูทุกคนรีบสรุปกันนัก ผู้หญิงที่ทำงานหนักนั้นป่วยเพราะงานที่หนักเหรอ? Dying Changes Everything (2008)
- You had my cable disconnected! - That's quite a leap.คุณตัดเคเบิลทีวีผม ต่อมันกลับ Dying Changes Everything (2008)
Subtitles by LeapinLar Synced : AlTiMa2005บทบรรยายไทยโดย Kridsada Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I know my characters are so believable that they seem to leap off the page.ผมรู้ว่าตัวละครของผมมันสมจริงมาก เหมือนกระโดดออกมาจากหน้ากระดาษได้ Inkheart (2008)
Subtitles by LeapinLarThai Subtitle by Abbeybear Inkheart (2008)
Subtitles by LeapinLarแปลไทยโดย Sunrise Vampire, caps The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Subtitles by LeapinLarEnglish subtitles by LeapinLar The Happening (2008)
"The way you're moving in your sleep, the way you look before you leap the strange illusions that you keep, you don't know, but I'm noticing. ""ท่าทางเธอขยับยามหลับไหล สายตาเธอมองมายามเคลื่อนไหว..." "... ภาพมายาต่างๆนาๆเธอซ่อนไว้ หารู้ไม่ ฉันคนนี้ที่แลเห็น" Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Subtitles by LeapinLarSubtitles by LeapinLar 500 Days of Summer (2009)
Subtitles by LeapinLarDay 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leapHis career is progressing in leaps and bounds.
leapThis nation's economy is growing by leaps and bounds in recent years.
leapHe leapt back in alarm.
leapHe leaped over the shallow ditch.
leapLook before you leap.
leapThere is a leap of logic in what he says.
leapHe has risen to the present position by leaps and bounds.
leapShe praised me, saying my English had improved by leaps and bounds.
leapShe leaped for joy.
leapLook before you leap. [Proverb]
leapA fish leaped out of the water.
leapProgress in medicine is going ahead by leaps and bounds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โผน[V] leap away, See also: jump away, spring away, fly, soar, charge, Syn. โลด, โดด, โจน, กระโจน, กระโดด, พุ่ง, ทะยาน, Example: เด็กน้อยพากันโผนลงท้องคลองเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน, Thai definition: ทำให้ตัวโดดลอยออกไป, อาการที่กระโดดเข้าไปทันที
เผ่นพรวด[V] leap suddenly, See also: jump, flee, spring, bound, Syn. โผน, กระโจน, กระโดด, Example: เมื่อตำรวจมาถึง โจรก็เผ่นพรวดออกนอกบ้านอย่างรวดเร็ว, Thai definition: ทะยานไปอย่างรวดเร็ว
เผ่นหนี[V] flee, See also: leap away, escape, run away, Syn. หนีหาย, หลบหนี, หนี, Example: ผู้เห็นเหตุการณ์บอกตำรวจว่าผู้ร้ายเผ่นหนีไปก่อนตำรวจมาถึงเพียงไม่กี่นาที, Thai definition: กระโดดหนี
โผน[V] leap, See also: jump, spring (away), bound, Syn. กระโจน, เผ่น, พุ่ง, ทะยาน, โจน, Example: ช้างชูงวงถอยกลับหลัง แล้วโผนไปข้างหน้าสะบัดหัวเกรี้ยวกราด, Thai definition: ทําให้ตัวโลดลอยออกไป, อาการที่กระโดดเข้าไปทันที
ปีอธิกสุรทิน[N] leap year, Example: เขาใช้ระบบคำนวณปีอธิกสุรทินซึ่งแม่นกว่าใช้ระบบอื่นๆ, Count unit: ปี, Thai definition: ปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน
โลดเต้น[V] jump, See also: leap, spring, hop, Syn. กระโดด, กระโดดโลดเต้น, Example: หนุ่มสาวและเด็กน้อยโลดเต้นไปบนเรืออย่างมีความสุข, Thai definition: อาการที่กระโดดขึ้นลงหลายครั้งหลายหนเพราะความดีอกดีใจเป็นต้น
โดด[V] jump, See also: leap, spring, skip, bound, hop, bounce, Syn. พุ่ง, กระโดด, กระโจน, Example: นักแสดงโดดลงมาจากสะพาน
ถงัน[V] jump forwards, See also: leap forwards, skip forwards, Syn. เผ่นไป
กระโจน[V] leap, See also: bound, jump, spring, Syn. โจน, กระโดด, โผน, Example: เสือดำกระโจนจากหน้าผา, Thai definition: กระโดดพุ่งลงไป, เผ่นข้ามไป
กระโตน[V] jump, See also: leap over, move by bounds, leap, pounce upon, Syn. กระโจน, Example: เด็กๆ กระโตนลงสระ น้ำกระเซ็นเปียกไปทั่ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด้ง[v.] (deng) EN: bounce ; spring back ; recoil ; rebound ; leap ; bound   FR: rebondir
โดด[v.] (dōt) EN: jump ; leap   FR: sauter ; bondir
โจน[v.] (jōn) EN: jump ; spring ; skip ; leap ; bound ; hop ; dive   FR: bondir ; sauter ; plonger
กระเด้ง[v.] (kradēng) EN: spring ; bounce ; leap   FR: rebondir
กระโดด[v.] (kradōt) EN: jump ; leap ; hop ; spring ; bound ; skip   FR: sauter ; bondir
กระโดดขึ้นม้า[v. exp.] (kradōt kheun mā) EN: leap on a horse   
กระโจน[v.] (krajōn) EN: leap ; jump ; spring ; bound ; bounce   FR: bondir ; sauter
โลด[v.] (lōt) EN: jump ; leap ; spring   FR: bondir ; sauter
โลดเต้น[v.] (lōtten) EN: jump ; leap ; spring ; hop ; dance with joy   
เผ่น[v.] (phen) EN: leap ; spring ; bound ; fly ; rush   FR: s'élancer ; bondir

CMU English Pronouncing Dictionary
LEAP    L IY1 P
LEAPS    L IY1 P S
LEAPT    L IY1 P T
LEAPT    L EH1 P T
LEAPED    L IY1 P T
LEAPED    L EH1 P T
LEAPING    L IY1 P IH0 NG
LEAPLEY    L IY1 P L IY0
LEAPFROG    L IY1 P F R AO2 G
LEAPHART    L IY1 P HH AA2 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leap    (v) (l ii1 p)
leaps    (v) (l ii1 p s)
leapt    (v) (l e1 p t)
leaped    (v) (l ii1 p t)
leaping    (v) (l ii1 p i ng)
leapfrog    (v) (l ii1 p f r o g)
leap-year    (n) - (l ii1 p - y @@ r)
leapfrogs    (v) (l ii1 p f r o g z)
leap-years    (n) - (l ii1 p - y @@ z)
leapfrogged    (v) (l ii1 p f r o g d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schaltjahr {n}leap year [Add to Longdo]
Schalttag {m} (29. Februar)leap day [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぴょこぴょこ[, pyokopyoko] (adv-to) (1) (on-mim) up and down; lightly; nimbly; moving in small leaps as a frog or rabbit; (2) (on-mim) (See ひょいひょい・2) casually; (strolling about) without a care [Add to Longdo]
閏日[うるうび, uruubi] (n) leap day [Add to Longdo]
閏年(P);うるう年[うるうどし(P);じゅんねん(閏年), uruudoshi (P); junnen ( uruudoshi )] (n,adj-no) (uk) leap year; (P) [Add to Longdo]
閏秒[うるうびょう, uruubyou] (n) leap second [Add to Longdo]
蛙跳;蛙跳び[かえるとび, kaerutobi] (n) (game of) leapfrog [Add to Longdo]
後の月[のちのつき, nochinotsuki] (n) (1) (arch) (See 十三夜) moon of the 13th day of 9th lunar month; (2) (See 閏月) leap month [Add to Longdo]
雀躍[じゃくやく, jakuyaku] (n,vs) leaping for joy; exultation [Add to Longdo]
正閏[せいじゅん, seijun] (n) (1) normal and leap (years); (2) legitimate and illegitimate dynasties [Add to Longdo]
清水の舞台から飛び降りる[きよみずのぶたいからとびおりる, kiyomizunobutaikaratobioriru] (exp,v1) to make a leap into the dark; to take the plunge; to jump in at the deep end [Add to Longdo]
打っ飛ばす;ぶっ飛ばす[ぶっとばす, buttobasu] (v5s,vt) (1) to strike (as to send flying); to beat; to knock; (2) to jump with force; to leap; (3) to accomplish a task very rapidly; (4) to drive at full speed (e.g. a car) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒng, ㄩㄥˇ, ] leap [Add to Longdo]
[yǒng, ㄩㄥˇ, / ] leap [Add to Longdo]
闰年[rùn nián, ㄖㄨㄣˋ ㄋㄧㄢˊ, / ] leap year; (lunar calendar) year with a thirteen intercalary month [Add to Longdo]
[mò, ㄇㄛˋ, / ] leap on or over; suddenly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
うるう年[うるうどし, uruudoshi] leap year [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leap \Leap\, n. [AS. le['a]p.]
   1. A basket. [Obs.] --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
   2. A weel or wicker trap for fish. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leap \Leap\ (l[=e]p), v. i. [imp. & p. p. {Leaped} (l[=e]pt;
   277), rarely {Leapt} (l[=e]pt or l[e^]pt); p. pr. & vb. n.
   {Leaping}.] [OE. lepen, leapen, AS. hle['a]pan to leap, jump,
   run; akin to OS. [=a]hl[=o]pan, OFries. hlapa, D. loopen, G.
   laufen, OHG. louffan, hlauffan, Icel. hlaupa, Sw. l["o]pa,
   Dan. l["o]be, Goth. ushlaupan. Cf. {Elope}, {Lope},
   {Lapwing}, {Loaf} to loiter.]
   1. To spring clear of the ground, with the feet; to jump; to
    vault; as, a man leaps over a fence, or leaps upon a
    horse. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Leap in with me into this angry flood. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To spring or move suddenly, as by a jump or by jumps; to
    bound; to move swiftly. Also Fig.
    [1913 Webster]
 
       My heart leaps up when I behold
       A rainbow in the sky.         --Wordsworth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leap \Leap\, v. t.
   1. To pass over by a leap or jump; as, to leap a wall, or a
    ditch.
    [1913 Webster]
 
   2. To copulate with (a female beast); to cover.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to leap; as, to leap a horse across a ditch.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leap \Leap\, n.
   1. The act of leaping, or the space passed by leaping; a
    jump; a spring; a bound.
    [1913 Webster]
 
       Wickedness comes on by degrees, . . . and sudden
       leaps from one extreme to another are unnatural.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
       Changes of tone may proceed either by leaps or
       glides.                --H. Sweet.
    [1913 Webster]
 
   2. Copulation with, or coverture of, a female beast.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mining) A fault.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) A passing from one note to another by an interval,
    especially by a long one, or by one including several
    other and intermediate intervals.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leap
   n 1: a light, self-propelled movement upwards or forwards [syn:
      {leap}, {leaping}, {spring}, {saltation}, {bound},
      {bounce}]
   2: an abrupt transition; "a successful leap from college to the
     major leagues" [syn: {leap}, {jump}, {saltation}]
   3: a sudden and decisive increase; "a jump in attendance" [syn:
     {jump}, {leap}]
   4: the distance leaped (or to be leaped); "a leap of 10 feet"
   v 1: move forward by leaps and bounds; "The horse bounded across
      the meadow"; "The child leapt across the puddle"; "Can you
      jump over the fence?" [syn: {jump}, {leap}, {bound},
      {spring}]
   2: pass abruptly from one state or topic to another; "leap into
     fame"; "jump to a conclusion"; "jump from one thing to
     another" [syn: {leap}, {jump}]
   3: jump down from an elevated point; "the parachutist didn't
     want to jump"; "every year, hundreds of people jump off the
     Golden Gate bridge"; "the widow leapt into the funeral pyre"
     [syn: {jump}, {leap}, {jump off}]
   4: cause to jump or leap; "the trainer jumped the tiger through
     the hoop" [syn: {jump}, {leap}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LEAP
     Lightweight Extensible Authentication Protocol (Cisco, EAP,
 cryptography, WLAN)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top