ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขี้ตกใจ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขี้ตกใจ-, *ขี้ตกใจ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That horse has a low startle point.มันขี้ตกใจน่ะ Brokeback Mountain (2005)
Is he driving a white van,too?เค้าดูขี้ตกใจ กระวนกระวาย เขาทำผมกลัวๆยังไงไม่รู้ L.D.S.K. (2005)
He's jumpy.เขาขี้ตกใจ Flyboys (2006)
Look, Ozzie, I hate to be the paranoid old spook, but those two guys seem very interested in you.ฉันไม่อยากเป็นสายลับขี้ตกใจนะ แต่ท่าทางสองคนนั่นสนใจนาย Burn After Reading (2008)
Half the people here know someone... who died because of your fu...นี่ผมเอง พักนี้ฉันขี้ตกใจ My Bloody Valentine (2009)
- What? ! You know you could try being a bit nicer to your brother, he's just scared.ช่วยเห็นใจน้องหน่อยเหอะ เค้าเด็กอยู่เลยขี้ตกใจนะ The Impossible (2012)
You're fortunate I'm not easily frightened. Really?โชคดีที่ข้าไม่ใช่คนขี้ตกใจ จริงเหรอ The Death Song of Uther Pendragon (2012)
I'm exposed. Like a nerve.โดนรังสี ขี้ตกใจ The Avengers (2012)
I tend to get a little squeamish though, so...ผมเป็นคนขี้ตกใจนิดหน่อย ก็เลย... อู๊ย Tattoo (2013)
Aw, jumpy?ขี้ตกใจเหรอ? Heat Run (2013)
No. Too squeamish. I--ไม่ คือผมขี้ตกใจง่าย Wedding in Red (2013)
Do you think I'm easily shocked?เจ้าคิดว่าข้าเป็นคนขี้ตกใจหรือ First of His Name (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jump[ADJ] ที่ตกใจง่าย, See also: ขี้ตกใจ, ผวา, ขวัญอ่อน, Syn. jittery, nervous, anxious, Ant. fearless, bold

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scary(สแค'รี) adj. ทำให้ตกใจ,ทำให้ตกอกตกใจ,ใจฝ่อ,ขี้ตกใจ,ตกใจง่าย., Syn. frightening

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top