Search result for

หัวต่อ

(42 entries)
(0.0092 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัวต่อ-, *หัวต่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวต่อ[N] jump head, See also: turn head, Example: พ่อซื้อหัวต่อของก็อกน้ำมาเปลี่ยนใหม่ เพราะอันเก่าสนิมกินหมดแล้ว, Count unit: หัว, Thai definition: ส่วนต้นแห่งสิ่งของที่ใช้เชื่อมต่อกับสิ่งอื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวต่อน. ที่ซึ่ง ๒ ส่วนมาติดกัน, ระยะตรงที่เวลา ข้อความ หรือเหตุการณ์ติดเนื่องกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hose coupling nippleหัวต่อท่ออ่อน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
steering knuckle; knuckleหัวต่อแกนล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
knuckle; steering knuckleหัวต่อแกนล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Elliott steering knuckleหัวต่อแกนล้อแบบเอลเลียต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse Elliott steering knuckleหัวต่อแกนล้อแบบเอลเลียตผันกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Connect, Quickหัวต่อชนิดต่ออย่างรวดเร็ว [การแพทย์]
Couplers, Quickหัวต่อชนิดต่ออย่างรวดเร็ว [การแพทย์]
Fuse Linkหัวต่อฟิวส์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Even now, his allies may be conspiring against usตอนนี้ พันธมิตรของเขาอาจจะกำลัง รวมหัวต่อต้านเราอยู่ก็ได้ Cloak of Darkness (2008)
And a white man made my mothers and fathers wear this to bend them to his will.และพวกคนขาวก็เอาไอ้นี่ใส่ให้แม่กับพ่อผม เพื่อให้ก้มหัวต่อความต้องการพวกมัน The Bank Job (2008)
Can I bend you to my will, Mr. Brown?คุณก้มหัวต่อความต้องการ ของผมได้มั้ยล่ะ คุณบราวน์ The Bank Job (2008)
Clearly I have chosen the wrong pressure point.แน่นอน ตอนนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Puberty is a difficult time in a young man's life.วัยรุ่นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ของคนเรา Superhero Movie (2008)
If you saved every paycheck you earn for the rest of your life and then multiply it by ten, you could probably buy my muffler.แล้วเอามาคูณด้วย 10 นายคงซื้อหัวต่อท่อไอเสียได้ จะท้าแข่งใช่ไหม? Bedtime Stories (2008)
Not quite sure what to do with their new curves yet, though.ยังไม่แน่ใจใช่มั้ยว่า หัวเลี้ยวหัวต่อของพวกเธอ จะเป็นอย่างไร Blowback (2010)
When it all hit the fan, you didn't flinch.ตอนหัวเลี้ยวหัวต่อ นายไม่ลังเล As You Were (2010)
I'm in too much of an awkward situation to discuss the sale at this juncture.ผมเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากใจในการปรึกษา เรื่องการขายในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้เหมือนกัน Midas (2011)
This is one of those crossroad moments in life.นี่มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตเลยนะ Michael (2012)
I.D.E connector.หัวต่อ IDE No Quarter (2012)
When our parents died. It was his rebel phase.ตอนที่พ่อแม่ของเราตาย เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเขาเลย Stand by Me (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวต่อ[v.] (hūatø) EN: jump head ; turn head ; joint ; junction   
หัวต่อหัวเลี้ยว[n. exp.] (hūatø-hūalīo) FR: transition [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corner[N] หัวถนน, See also: หัวต่อถนน, จุดที่ถนนสองสายมาบรรจบกัน
tap[N] หัวต่อไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boycott(บอย'คอท) {boycotted,boycotting,boycotts} vt. รวมหัวต่อต้าน,พร้อมใจกันตัดสัมพันธ์ไมตรีไม่ซื้อสินค้า/ไม่ส่งสินค้าหรืออื่น, See also: boycotter n. ดูboycott
butt jointn. หัวต่อโลหะหรือไม้โดยไม่มีรอยทาบ
climacteric(ไคลแมค'เทอริค) n. ช่วงระยะหมดระดู,ช่วงระยะที่เปลี่ยนวัย,ระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ adj. เกี่ยวกับระยะดังกล่าว,สำคัญ,, Syn. critical
corner(คอร์'เนอะ) {cornered,cornering,corners} n. มุม,หัวเลี้ยว,หัวต่อ,หัวโค้ง,หัวถนน,ลูกมุม (ฟุตบอล) vt.,vi. ต้อนเข้ามุม,ทำให้จนตรอก,ผูกขาด,กักตุน., Syn. trap
crisis(ไคร'ซิส) n. วิกฤติกาล,เหตุการณ์ฉุกเฉิน,ขั้นฉุกเฉิน,ขั้นที่เป็นตายเท่ากัน,ช่วงเวลาชี้ขาด,ขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อ, See also: crisic adj. ดูcrisis --pl. crises -Conf. crises, Syn. turning point,emergency
joint(จอยทฺ) {jointed,jointing,joints} n. ข้อต่อ,รอยต่อ,หัวต่อ,เดือย,ปล้อง,ข้อ,ตาไม้,ส่วนตอ,ตะเข็บ,ที่บรรจบ adj. ร่วมกัน,สัมพันธ์กัน,ในเวลาเดียวกัน,เชื่อม vt.,vi. เชื่อมกัน,ต่อกัน, Syn. juncture
junction(จังคฺ'เชิน) n. การเชื่อมต่อ,หัวต่อ,ชุมทาง,ที่,บรรจบ,จุดประสาน,สิ่งเชื่อมต่อ.
juncture(จังคฺ'เชอะ) n. วิกฤติการณ์,จุดเชื่อมต่อจุดประสาน,ชุมทาง,ที่บรรจบ,หัวต่อ,สิ่งเชื่อมต่อ, Syn. union
swivel(สวิฟ'เวิล) n. ห่วงสับ,เดือยสับ,ขอสับ,หัวต่อหมุน, Syn. swing
transit(แทรน'ซิท) vt.,vi.,n. (การ) ผ่าน,ส่งผ่าน,โคจรผ่าน. vi. ผ่าน,ส่งผ่าน,โคจรผ่านมการเปลี่ยนแปลง,การส่งข้ามเขตแดน,สภาพหัวเลี้ยวหัวต่อ, See also: transitable adj., Syn. transportation,transition

English-Thai: Nontri Dictionary
corner(n) มุม,หัวมุม,หัวโค้ง,หัวถนน,หัวเลี้ยวหัวต่อ,หุ้นส่วน
coupling(n) หัวต่อรถ,เครื่องต่อ,เครื่องพ่วง,การเชื่อมต่อ
interregnum(n) เวลาผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน,เวลาหัวเลี้ยวหัวต่อ,เวลาว่าง
junction(n) ชุมทาง,หัวต่อ,ที่บรรจุ
juncture(n) หัวต่อ,ที่บรรจบ,ชุมทาง,จุดเชื่อมต่อ,วิกฤตกาล
transition(n) การเปลี่ยนแปลง,การผ่าน,ระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top