ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โดด

   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดด-, *โดด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดด[V] jump, See also: leap, spring, skip, bound, hop, bounce, Syn. พุ่ง, กระโดด, กระโจน, Example: นักแสดงโดดลงมาจากสะพาน
โดด[V] keep away from working or duties, See also: desert one's post, take French leave, Syn. หลบ, หนี, เลี่ยง, Example: เขาโดดงานเพื่อจะไปเที่ยว
โดด[ADJ] alone, See also: single, solitary, lone, sole, Syn. โดดๆ, เพียงผู้เดียว, โดยลำพัง, ข้างเดียว, หนึ่ง, เดียว, Example: กระต่ายตัวผู้มักใจแคบ ชอบหากินไปแต่ลำพังตัวเดียวโดดๆ, Thai definition: อันเดียวเด่น
โดดร่ม[V] parachute, Syn. กระโดดร่ม, เหินเวหา, ดิ่งพสุธา, Example: ทหารฝึกโดดร่มทุกวัน, Thai definition: โดดจากเครื่องบินโดยมีร่มชูชีพเป็นเครื่องพยุง
โดดร่ม[V] play truant, See also: keep away from working or duties, desert one's post, take French leave, Syn. หนีงาน, หนีโรงเรียน, โดด, เลี่ยง, Example: เขาชอบโดดร่มเงินเดือนของเขาจึงไม่ขึ้น
โดดเด่น[ADJ] outstanding, See also: remarkable, distinguished, splendid, notable, marked, prominent, striking, Syn. สะดุดตา, เด่น, Example: หมู่บ้านหลายแห่งในภาคอีสานมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นจนเป็นที่เลื่องลือไปในที่ต่างๆ, Thai definition: เด่นมากกว่าสิ่งอื่น
โดดเดี่ยว[V] be solitary, See also: be isolated, be lonely, be alone, Syn. สันโดษ, ลำพัง, Example: ถ้าเราออกโรงคัดค้านไปเสียทุกเรื่อง เราก็โดดเดี่ยว มีศัตรูมากกว่ามิตร
โดดเดี่ยว[ADV] alone, See also: solitarily, single-handed, Syn. คนเดียว, เดียวดาย, ลำพัง, เดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, อ้างว้าง, ว้าเหว่, วังเวง, Example: โรงนาเก่าๆ หลังนั้นปลูกอยู่อย่างโดดเดี่ยวข้างคูน้ำเล็กๆ, Thai definition: เดียวเท่านั้น, อยู่ตามลำพังไม่เกี่ยวข้องกับใคร
โดดเดี่ยวเดียวดาย[ADV] solitarily, See also: single-handed, alone, Syn. เดียวดาย, โดดเดี่ยว, ลำพัง, เปล่าเปลี่ยว, อ้างว้าง, ว้าเหว่, เงียบเหงา, Example: ชายชราอยู่ที่กระท่อมอย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย ไร้ลูกหลานดูแล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โดดก. กระโดด เช่น ผู้ร้ายโดดหนีไปทางหน้าต่าง.
โดด ๒, โดดว. อันเดียวเด่น เช่น เขาลูกนี้ตั้งอยู่โดด ๆ ปืนลูกโดด.
โดดร่มก. กระโดดออกจากอากาศยานในขณะอยู่ในอากาศเพื่อลงสู่พื้นดินโดยอาศัยร่มชูชีพ, กระโดดร่ม ก็ว่า
โดดร่มโดยปริยายหมายความว่า หนีงาน หนีโรงเรียน.
โดดเด่นว. พิเศษอย่างเห็นได้ชัด เช่น งานวิจัยเรื่องนี้โดดเด่นมาก.
โดดเดี่ยวว. เดียวเท่านั้น, อยู่ตามลำพังไม่เกี่ยวข้องกับใคร.
โกรดโดดเดี่ยว
ดายโดด, เดี่ยว, เลย, ถ่ายเดียว, (มักใช้ในที่สุดประโยค).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dodineโดดีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jump!โดดAlpha and Omega (2010)
- Dodee.โดดี้ Let the Games Begin (2013)
So, I hopped over.ดังนั้นฉันกระโดดมากกว่า Pinocchio (1940)
Jump!กระโดดPinocchio (1940)
All right now, hop to it, you blokes.ทั้งหมดตอนนี้กระโดดไปคุณ blokes มาในมาใน! Pinocchio (1940)
You gotta jump!คุณด้องกระโดดPinocchio (1940)
Why don't you?ทําไมไม่โดดลงไปล่ะ Rebecca (1940)
Why don't you?ทําไมไม่โดดลงไป Rebecca (1940)
An indifferent autumn sky.ในฤดูใบไม้ร่วงอันโดดเดี่ยว Night and Fog (1956)
To lie down somewhere, anywhere, and die alone.นอนลงที่ไหนก็ได้ ตรงไหนก็ได้ เพื่อตายอย่างโดดเดี่ยว Night and Fog (1956)
Now he should run with the line or jump or sound to the depths below... ... but nothing happened.ตอนนี้เขาควรใช้เส้น หรือกระโดดหรือเสียงเพื่อ ความลึกดังต่อไปนี้ แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น The Old Man and the Sea (1958)
His line was strong and made for heavy fish... ... and he held it until it was so taut that beads of water were jumping from it.สายของเขาเป็นคนเข้มแข็งและ ทำให้ปลาหนัก และเขาถือมันไว้จนกระทั่งมัน ตึงดังนั้น ว่าลูกปัดน้ำกระโดดจากมัน The Old Man and the Sea (1958)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดด[v.] (dōt) EN: jump ; leap   FR: sauter ; bondir
โดด[v.] (dōt) EN: keep away from working ; keep away from duties   
โดด[adj.] (dōt) EN: single ; singleton ; solo ; alone ; solitary   FR: seul
โดดร่ม[v. exp.] (dōt rom) EN: parachute   FR: sauter en parachute
โดดร่ม[v. exp.] (dōt rom) EN: play truant ; play hooky   
โดดเดี่ยว[adj.] (dōtdīo) EN: alone ; solitarily ; single-handed ; single ; singleton ; solo   FR: solitaire ; isolé ; seul

English-Thai: Longdo Dictionary
hooky(n jargon) |Amer.| การโดดเรียน, การขาดเรียน, S. truant (Brit.),
play hooky(jargon) |Amer.| โดดเรียน, ไม่ไปโรงเรียน, S. play truant (Brit.),

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desolate[ADJ] อ้างว้าง, See also: โดดเดี่ยว, เหงา
distinguished[ADJ] มีชื่อเสียง, See also: โดดเด่น, Syn. characterized, labeled, marked, famous
great[ADJ] สำคัญ, See also: โดดเด่น, ยิ่งใหญ่, ใหญ่, Syn. significant, Ant. insignificant
play hookey[IDM] โดดเรียน, See also: โดดการประชุม
isolate[ADJ] โดดเดี่ยว, Syn. alone, Ant. together
isolated[ADJ] โดดเดี่ยว, Syn. alone, lonely, solitary, Ant. together
lone[ADJ] โดดเดี่ยว, See also: คนเดียว, Syn. alone
lorn[ADJ] ถูกทอดทิ้ง, See also: โดดเดี่ยว, สันโดษ
memorable[ADJ] ซึ่งมีค่าน่าจดจำ, See also: โดดเด่น, สะดุดตา, น่าสนใจ, Syn. momentous, critical, interesting
noticeable[ADJ] โดดเด่น, See also: สะดุดตา, ซี่งเห็นได้ชัด, Syn. eminent, manifest, prominent, Ant. unnoticeable, unclear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airdropกระโดดร่มชูชีพจากเครื่องบิน, ทิ้งของจากเครื่องบินด้วยร่มชูชีพ (drop by parachute)
alone(อะโลน') adj.,adv. คนเดียว, ลำพังตนเอง, โดดเดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, เอกเทศ. -aloneness n., Syn. unique, single, solitary, isolated ###A. befriended, together)
aloof(อะลูฟ') adj.,adv. ห่าง, ห่างเหิน, ต่างหาก, ออกห่าง, โดดเดี่ยว, เย็นชา,ไม่สนใจ. -aloofness n., Syn. forbidding, distant, cool)
anchoress(แอง' เคอริส) n. หญิงผู้อยู่อย่างสันโดดเพื่อรักษาศีล (female anchorite)
bail-out(เบล'เอาทฺ) n.การกระโดดร่มจากเครื่องบิน
bailout(เบล'เอาทฺ) n.การกระโดดร่มจากเครื่องบิน
base numberเลขฐานหมายถึง จำนวนสัญลักษณ์ที่ ใช้บอกว่าเลขในระบบนั้น ๆ ว่ามีสัญลักษณ์โดด ๆ กี่ตัว เช่น ระบบฐานสิบมีสัญลักษณ์ 10 ตัว ระบบฐานสิบหกมีสัญลักษณ์ 16 ตัว เป็นต้น ในการเขียน มักจะต้องบอกฐานกำกับไว้ด้วยเสมอ
binary digitเลขโดดฐานสองเรียกย่อ ๆ ว่า bit หมายถึง ตำแหน่งหนึ่งในเลขฐานสอง ซึ่งเป็นได้ 2 ค่า คือ 0 กับ 1 ใช้แทนค่าต่าง ๆ บิตเป็นหน่วยเล็กที่สุดของการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ในการเก็บค่า เรานำบิตมาจัดเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6-7-8 บิต เพื่อใช้เป็นรหัสแทนตัวอักขระต่าง ๆ ดู bit ประกอบ
bob(บอบ) {bobbed,bobbing,bobs} n. การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,ทรงผมสั้นของสตรี,ผมมวย,หางม้าที่ตัดสั้น,ทุ่นตกปลา,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง,การตีเบา vt.,vt. ผงกศีรษะ,ผลุบโผล่,ลอย,แกว่ง,โดดขึ้นโดดลง,ลอยขึ้นมาอีก,ตัดให้สั้น,ตัดผมบ๊อบ,พยายามงับสิ่งที่แขวนอยู่,ตกปลาด้วยเหยื่อและทุ่น
bobble {bobbledn. การกระโดดขึ้นลง,ความผิดพลาด vt. เสียลูก vi. กระโดดขึ้นลง,รับพลาด,เตะพลาด

English-Thai: Nontri Dictionary
alone(adj,adv) โดยลำพัง,เปล่าเปลี่ยว,โดดเดี่ยว,เดียวดาย,เดี่ยว,เอกา
aloof(adj) โดดเดี่ยว,สันโดษ,โดยลำพัง
bob(vt) ผงกศีรษะ,โดดขึ้นลง,ผลุบโผล่,ตีเบาๆ,ตัดให้สั้น
bounce(vi) กระโดด,เต้น,เด้ง
bound(vi) เด้งกลับ,กระโดด
caper(n) การกระโดดโลดเต้น,การกระโดดเล่น
caper(vi) กระโดดโลดเต้น,กระโดดเล่น
cavort(vt) กระโดดโลดเต้น,ขี่ม้า
desolate(adj) อ้างว้าง,โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ไร้ผู้คน,ว่างเปล่า,แห้งแล้ง
digit(n) นิ้วมือ,นิ้วเท้า,เลขโดด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
iconicโดดเด่น, โด่งดัง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
目立つ[めだつ, medatsu] Thai: โดดเด่น English: to stand out

German-Thai: Longdo Dictionary
schwänzen(vt) |schwänzte, hat geschwänt| ไม่เข้าเรียน เช่น die Schule schwänzen โดดเรียน
überragend(adj) ที่โดดเด่น เช่น der überragende Erfolg ความสำเร็จที่โดดเด่น, See also: S. hervorragend,
sehr(adv) |ใช้เติมหน้าำคำคุณศัพท์ หรือ อยู่โดดๆได้| อย่างยิ่ง อย่างมาก เช่น Sie hat sehr geweint. เธอร้องให้มาอย่างหนัก, Er ist sehr reich. เขารวยมาก
Ich habe den Sprung ins kalte Wasser gewagt.กล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรบางอย่าง (แปลตามตรง ฉันกล้าที่จะกระโดดลงไปในน้ำเย็น ในที่นี้ไม่ใช้น้ำร้อนเพราะว่าถ้าโดดลงไปในน้ำร้อน เราก็จะพอเดาผลได้ คือตัวเราเองจะโดนต้มสุก แต่การกระโดดลงไปในน้ำเย็นนั้น เราไม่รู้ว่าเราจะหนาวจนตาย แข็งจนตาย หรือรอดชีวิตได้ เพราะในน้ำเย็นอาจจะต้องใช้เวลาก่อนที่เราจะแข็งเป็นน้ำแข็ง ดังนั้นในที่นี้จึงหมายความว่าเป็นการเสี่ยงในการทำอะไรบางอย่าง โดยที่ไม่รู้ผลลัพธ์ที่ตามมา)

French-Thai: Longdo Dictionary
sauter(vt) กระโดด, ข้ามผ่านไป
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
seulement (n vt ) โดดเดียว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top