Search result for

เทพ

(101 entries)
(0.0511 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เทพ-, *เทพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทพ[N] god, See also: deity, goddess, Syn. เทวดา, Example: ศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกและมีเทพประจำธาตุต่างๆ ประจำสิ่งต่างๆ เช่น ฝนก็มีเทวดาของฝน
เทพ[N] beauty queen, Syn. สาวงาม, นางงาม, Example: ในการประกวดเทพีหรือประกวดนางงาม พระภิกษุไม่ควรไปมีส่วนร่วม, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ชนะประกวดความงาม
เทพ[N] queen of the sowing festival, Syn. นางเทพี, Example: เธอได้รับเลือกเป็นเทพีในพิธีแรกนาในครั้งนี้, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ทำหน้าที่โปรยพืชพรรณธัญญาหารในพิธีแรกนา
เทพดา[N] god, See also: divinity, angel, deity, deva, miracle worker, goddess, Syn. เทพยดา, เทวดา, Count unit: องค์
เทพนม[N] the figure of deva, See also: clasping hand in, token to worship, Count unit: ลาย, ท่า, Thai definition: ชื่อรูปหรือลายมีเทวดาประนมมือ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เทพนม[N] name of a posture in Thai kick-boxing, Thai definition: ชื่อท่ามวยท่าหนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เทพบดี[N] Indra, See also: the god Indra, Syn. พระอินทร์, Thai definition: เจ้าแห่งเทวดา, Notes: (สันสกฤต)
เทพยดา[N] god, See also: diving being, deity, divinity, angel, deva, miracle worker, goddess, seraph, cherub, Syn. เทวดา, Count unit: องค์, Notes: (โบราณ)
เทพสิง[N] deva, See also: god, deity, divinity, angel, Heavenly beings
เทพธิดา[N] goddess, See also: angel, female deity, demigoddess, dryad, fury, muse, Syn. นางฟ้า, Example: นางมณีเมขลาเป็นเทพธิดาองค์หนึ่ง, Count unit: องค์, Thai definition: เทวดาผู้หญิง, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทพ ๑, เทพ-(เทบ, เทบพะ-) น. เทวดา.
เทพน. คำนำหน้าชื่อเพลงไทย เช่น เทพทอง เทพชาตรี เทพบรรทม เทพนิมิต เทพรัญจวน.
เทพน. สมณศักดิ์พระราชาคณะสูงกว่าชั้นราช ตํ่ากว่าชั้นธรรม เรียกว่า ชั้นเทพ เช่น พระเทพโมลี.
เทพกุสุม(เทบ-) น. กานพลู.
เทพจร(เทบพะ-) น. ชื่อเทวดาองค์หนึ่ง
เทพจรชีพจร.
เทพจรลงเท้า(เทบพะ-) ก. อยู่ไม่เป็นที่, ท่องเที่ยวเดินทางไปเรื่อย ๆ, ปัจจุบันใช้ว่า ชีพจรลงเท้า.
เทพชุมนุม(เทบ-) น. ชื่อกลบทชนิดหนึ่ง. (จารึกวัดโพธิ์)
เทพชุมนุมชื่อภาพเขียนรูปเทวดานั่งประนมมือเรียงกันเป็นแถวลำดับกันขึ้นไป ๓ ชั้นถึง ๕ ชั้น เป็นต้น ตามฝาผนังด้านข้างในพระอุโบสถหรือหอพระ.
เทพดา(เทบพะ-) น. เทวดา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fairy taleเทพนิยาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
godเทพเจ้า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fairly taleเทพนิยาย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
เทพเก่งมาก [ศัพท์วัยรุ่น]
เมพขิงๆเทพจริงๆ [ศัพท์วัยรุ่น]
Fairy talesเทพนิยายสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Goddessesเทพเจ้าสตรี [TU Subject Heading]
Gods, Buddhistเทพเจ้าพุทธ [TU Subject Heading]
Gods, Chineseเทพเจ้าจีน [TU Subject Heading]
Gods, Egyptianเทพเจ้าอียิปต์ [TU Subject Heading]
Gods, Greekเทพเจ้ากรีก [TU Subject Heading]
Gods, Hinduเทพเจ้าฮินดู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Every once in a while, a girl craves her fairy-tale ending.ทุกครั้งที่มีคนอยากจะกระหายขึ้นมาเป็นเทพธิดา - นิทานมันจบแล้วสาวๆ Pret-a-Poor-J (2008)
What's the news from your elves at the North Pole?มีข่าวจากเทพยดาของคุณจากขั้วโลกเหนือบ้างไม๊? Odyssey (2008)
I'll start calling you the tooth fairy.ผมจะเริ่มเรียกคุณว่าเทพธิดาฟันบิ่นก็แล้วกัน And How Does That Make You Kill? (2008)
Why not ask Shenlong for help?ทำไมไม่ขอให้ท่านเทพมังกรช่วยหละ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I'm a total fanatic.เค้าว่ากันว่าผมนี่ค่อนข้างเทพเลยนะครับ Scandal Makers (2008)
That is the Buddhist Goddess of Mercy who absolves the suffering of all creatures and leads us to happiness.นั่นคือพระเทพแห่งความเมตตา สำหรับคนที่ สิ้นหวัง และนำพาเราไปพบความสุบสมหวัง Heartbreak Library (2008)
Legend tells of a legendary warrior whose kung fu skills were the stuff of legend.เทพนิยายที่กล่าวขานถึงตำนานนักรบ ผู้ที่มีทักษะด้านกังฟูในตำนาน Kung Fu Panda (2008)
He´s a powerful spiritualist. We had him take a look at a bunch of photos.เค้าเป็นเทพด้านนี้ ดูรูปพวกนี้ดิ Shutter (2008)
Oh, for the love of Theseus!โอ้เทพเจ้ากรีกช่วยลูกด้วย! Inkheart (2008)
Expect us to stand by while you blame such a blatant crime on fairy tales?ให้เรานิ่งเฉยดูท่านโยนความผิด ให้กับสิ่งมีชีวิตในเทพนิยายยังงั้นเหรอ? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Your parents had a fairytale romance.พ่อแม่ของคุณมีความรัก แบบเทพนิยายเลย Episode #1.9 (2008)
Purpose of your visit to Bangkok, Mr. Vincent?จุดประสงค์ที่มากรุงเทพเพื่อทำอะไรครับ, คุณ วินเซ็นท์ ? Bangkok Dangerous (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทพ[n.] (thēp) EN: god ; deity ; divinity ; divine being ; goddess ; deva ; angel ; miracle worker   FR: dieu [m] ; divinité [f] ; élément céleste [m]
เทพ[adj.] (thēp) EN: divine   FR: divin
เทพธิดา[n.] (thēpthidā) EN: goddess ; angel ; female deity ; demigoddess ; dryad ; fury ; muse   FR: divinité [f] ; déesse [f] ; muse [f] ; fée ^f]
เทพนิยาย[n.] (thēpniyāi) EN: myth ; fairy tale   FR: mythe [m]
เทพปกรณัม[n.] (thēppakaranam) EN: mythology   FR: mythologie [f]
เทพยดา[n.] (thēpphayadā) EN: deva ; god ; angel ; miracle worker ; divinity   FR: divinité [f]
เทพยดา[adj.] (thēpphayadā) EN: divine ; fairy   FR: divin
เทพ[n.] (thēphī) EN: beauty queen   
เทพีปักษี[n.] (thēphīpaksī) EN: [a disease in ancient Thai medicine]   
เทพเจ้า[n.] (thēpphajāo) EN: god   FR: dieu [m] ; divinité [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
Pygmalion(n) (ในเทพนิยายกรีก) ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา และตกหลุมรักรูปปั้นนั้น
goddess of mercy(n) เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าแห่งความเมตตา (ซึ่งหมายถึงเจ้าแม่กวนอิม โดยในภาษาอื่นอาจเรียกกันไปในหลายๆ คำ เช่น Quan Yin, Kuan Yim เป็นต้น)
Image:
Bangkok Metropolisกรุงเทพมหานคร
Ramkhamhaeng University(n name uniq) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยแบบไม่ต้องสอบเข้า ไม่จำกัดอายุ เพศ หรืออัตตลักษณ์ทางเพศ ตั้งอยู่ที่ ถ.รามคำแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร, www.RU.ac.th, R. Open University

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angel[N] เทพธิดา, See also: นางฟ้า, เทวดา, Syn. seraph, supernatural being
Aphrodite[N] เทพเจ้าแห่งความรักและความสวยงามของกรีก
bacchanal[N] งานเลี้ยงฉลองเทพเจ้าแบ็กคัส, See also: เทพแห่งเหล้าองุ่น&ความอุดมสมบูรณ์, Syn. carnival, celebration
deity[N] พระเจ้า, See also: เทพเจ้า, เทพ, เทพธิดา, Syn. god, goddess, deva, devi
deva[N] พระเจ้า (ในศาสนาพุทธ หรือฮินดู), See also: เทพเจ้า, เทพ, เทวดา, Syn. god, devi, deity
elf[N] เทพยดา, See also: นางไม้, ภูต, Syn. fairy, sprite
fairy[N] นางฟ้า, See also: เทพธิดา, Syn. elf, spirit
fairy tale[N] เทพนิยาย, Syn. fairy story, folk tale
faun[N] เทพเจ้าโรมันที่มีลำตัวเป็นคน หูแหลม มีเขา หางและขาหลังเป็นแพะ, Syn. woodland deity, satyr
god of war[N] เทพเจ้าแห่งสงคราม, Syn. Mars

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
achelous(แอคคิโล' อัส) n. ชื่อเทพเจ้าแม่น้ำ
achilles(อะคิล' ลีซ) n. ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพัน เว้นแต่ที่ส้นเท้า,จุดอ่อน, จุดเป็นจุดตาย. -Achillean adj.
adonis(อะโด' นิส) หนุ่มรูปงาม, ชื่อเทพบุตรของกรีก (a very handsome young man)
aegir(อี' เจอะ) n. ชื่อเทพเจ้าทะเลของกรีก
aeolus(อี' โอลัส) n. เทพเจ้าแห่งพายุหรือลม
aesculapius(เอสคิวเล' เพียส) ชื่อเทพเจ้าแห่งแพทย์ของโรมัน (god of medicine)
alpheus(แอลพี' อัส) n. ชื่อเทพเจ้าแม่น้ำของกรีก
ambrosia(แอมโบร' เซีย) n. อาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องหอมของเทพยดา,สิ่งที่มีรสอร่อยหรือมีกลิ่นน่าดม. -ambrosial, ambrosian adj., Syn. delicious food)
amoretto(แอมมะเรท' โท) n., (pl. -retti) กามเทพน้อย (a little cupid)
amphitrite(แอมพิไทร' ที) n. เทพเจ้ามหาสมุทรของกรีก (Greek sea goddess)

English-Thai: Nontri Dictionary
angel(n) เทวทูต,เทวดา,เทพธิดา,ผู้ที่น่ารัก,คนดี
angelic(adj) เกี่ยวกับเทวทูต,เกี่ยวกับเทพธิดา,ดีงาม
brownie(n) เทพยดา,พระภูมิ,ขนมบราวนี่
cupid(n) กามเทพ
deity(n) พระเจ้า,เทวดา,เทพ
divine(adj) เกี่ยวกับพระเจ้า,เกี่ยวกับเทพเจ้า,ศักดิ์สิทธิ์
divinity(n) ศาสนศาสตร์,พระเจ้า,เทพเจ้า,เทววิทยา,ความศักดิ์สิทธิ์
elf(n) เทวดา,เทพยดา,นางไม้,เด็กซน,เด็กดื้อ
elfin(adj) เกี่ยวกับเทวดา,เกี่ยวกับเทพยดา
FAIRY fairy tale(n) เทพนิยาย,เรื่องมหัศจรรย์,เรื่องโกหก,เรื่องประหลาด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cronos (name) เทพแห่งเวลาของกรีก หรือบางแห่งก็ว่าเป็นเทพแห่งการเก็บเกี่ยว เป็นบิดาของมหาเทพซูสที่ถูกล้างอำนาจโดยฝีมือของซูส
deityเทพ
greek mythology (n) เทพปกรณัมกรีก
See also: S. Greek myth,
pantheism (n ) เทพนิยม (เทียบ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หน้า 539)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ジュピター[じゅぴたー, jupita-] (n) เทพจูปีเตอร์,ดาวพฤหัส

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
神話[しんわ, shinwa] Thai: เทพนิยาย English: myth

German-Thai: Longdo Dictionary
liegen(n) |etw. lag irgendwo/irgendwie, etw. hat irgendwo/irgendwie gelegen| สิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งวางอยู่(ในแนวนอน) เช่น Chiangmai liegt nördlich von Bangkok. เชียงใหม่ตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงเทพ
verursachen(vt) |verursachte, hat verursacht| ก่อให้เกิด เป็นต้นตอ เช่น Der Verkehr in Bangkok hat die Luftverschmutzung verursacht. การจราจรในกรุงเทพทำให้อากาศเป็นพิษ, See also: führen zu, zur Folge haben, hervorrufen
Verdacht(n) |der, nur Sg.| สถานการณ์ที่กำลังถูกสงสัยอยู่ เช่น Man weiß nicht wo sie ist, aber es besteht Verdacht auf Bangkok. ไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหน แต่มีเหตุการณ์ชี้ว่าเธอน่าจะอยู่ที่กรุงเทพ
Herz(n) |das, nur Sg.| ใจกลาง, ศูนย์กลาง เช่น Bangkok liegt im Herzen Thailands. กรุงเทพตั้งอยู่ตรงใจกลางของประเทศไทย
von(prep) |+D เสมอ| จาก (สถานที่) เช่น Wir fahren von Bangkok ab. เราขับรถออกจากกรุงเทพกัน
eine Panne habenมีปัญหาเครื่องมอเตอร์ไม่ทำงานหรือผิดปกติ เช่น Ich habe eine Panne während der Fahrt nach Bangkok. ฉันมีปัญหาเครื่องยนต์(ของรถยนต์)ระหว่างการเดินทางไปกรุงเทพ

French-Thai: Longdo Dictionary
être(vi) |je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont| (1) เป็น, อยู่, คือ เช่น Vous êtes Monsieur Voltaire? คุณคือคุณโวลแตร์ใช่ไหมครับ/คะ, Je suis à Bangkok. ผมอยู่ที่กรุงเทพ (2) เป็นกริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต passé composé สำหรับกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Je suis venu(e) à sept heures ce matin. ผม(ดิฉัน)มาถึงตอนเจ็ดโมงเมื่อเช้านี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top