ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spectre

S P EH1 K T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spectre-, *spectre*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spectre(สเพค'เทอะ) n. ผี, สถานที่น่ากลัว, ความหวาดกลัว, Syn. apparition

English-Thai: Nontri Dictionary
spectre(n) ปีศาจ, ผี, เปรต, ลาง, เงา, ภาพที่น่ากลัว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not at all... But why you? A spectre seen in the night a few weeks ag..."แต่ทำไมถึงได้มาหลบในเงามืดเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน?" Pola X (1999)
It was me, Dollar Bill, Mothman Captain Metropolis, Hooded Justice Silk Spectre and the Comedian.ตอนนั้นมีฉัน, ดอลล่าห์ บิลล์, มอธแมน, กัปตันเมโทรโปลิส, ฮู้ดด์ จัสติส, ซิลค์ สเป็คเตอร์ แล้วก็ ดิ คอมเมเดี้ยน Watchmen (2009)
The first Silk Spectre is a bloated, aging whore dying in a California rest resort.ซิลค์ สเปคเตอร์ รุ่นหนึ่ง กลายเป็นนางโลมหญิงอ้วนชรา... ...รอวันสิ้นลมในรีสอร์ทพักใจวัยทอง Watchmen (2009)
(mews report): The spectre of starvation is haunting Africa once again.อีแร้งที่หิวโหย กำลังล่าเหยื่อชาวอัฟริกันอีกครั้ง The Bang Bang Club (2010)
Against the spectre of my countrymen.กับดวงวิญญาณของเพื่อนร่วมชาติ Great and Unfortunate Things (2010)
A spectre is an avenging ghost.สเป็คเตอร์คือผีที่ตามล้างแค้น Southern Comfort (2012)
Uh, the last spectre he encountered rose shortly after someone desecrated a nearby grave.เอ่อ สเป็คเตอร์ตัวสุดท้ายที่เขาเจอ โผล่มาหลังจากที่มีคนทำลายสุสานใกล้ๆ Southern Comfort (2012)
And this spectre hitched a ride with it.และก็มีสเป็คเตอร์เกาะติดไปด้วย Southern Comfort (2012)
Oh, the spectre likes you.โอ้ สเป็คเตอร์ชอบนายน่ะ Southern Comfort (2012)
Is it true you exhume putrid spectre of decimation?จริงหรือไม่ ที่เจ้าขุดเอาสิ่งเก่าเสื่อมโทรมน่ารังเกียจดังวิธีการสังหารหมู่มาใช้น่ะ? Blood Brothers (2013)
Chasing veiled spectre of the man himself. We were charged with bringing- ดังนั้นเขาจะไล่ผีของมนุษย์ Victory (2013)
There should always be a spectre at the feast.บางทีก็ต้องมีคนทำให้งานกร่อยบ้าง The Sign of Three (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหง[hōng] (n) EN: ghost ; spirit ; apparition  FR: esprit[ m ] ; démon [ m ] ; fantôme [ m ] ; spectre [ m ]
ผี[phī] (n) EN: spirit ; ghost ; jinn ; spook ; devil ; genie ; demon ; phantom ; ghoul ; bad spirit  FR: esprit [ m ] ; fantôme [ m ] ; démon [ m ] ; génie [ m ] ; spectre [ m ]
สาง[sāng] (n) EN: ghost ; spirit ; spook (inf.) ; apparition ; spectre ; wraith  FR: esprit [ m ] ; fantôme [ m ] ; spectre [ m ] ; apparition [ f ] ; revenant [ m ]
สเปกตรัม[sápēktram] (n) EN: spectrum  FR: spectre [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPECTRE S P EH1 K T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spectre (n) spˈɛktər (s p e1 k t @ r)
spectres (n) spˈɛktəz (s p e1 k t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
妖怪[ようかい, youkai] (n) ghost; apparition; phantom; spectre; specter; demon; monster; goblin; (P) #3,667 [Add to Longdo]
幽霊[ゆうれい, yuurei] (n) ghost; specter; spectre; apparition; phantom; (P) #7,250 [Add to Longdo]
スペクター[supekuta-] (n) spectre; specter [Add to Longdo]
ブロッケン現象[ブロッケンげんしょう, burokken genshou] (n) (See 御来迎) Brocken spectre; Brocken bow [Add to Longdo]
化け物(P);化物[ばけもの(P);ばけもん(ik);バケモン, bakemono (P); bakemon (ik); bakemon] (n) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter; (P) [Add to Longdo]
眼鏡猿[めがねざる;メガネザル, meganezaru ; meganezaru] (n) (uk) tarsier (Tarsius syrichta); specter lemur; spectre lemur [Add to Longdo]
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter [Add to Longdo]
御来迎[ごらいごう, goraigou] (n) Brocken spectre; Brocken bow [Add to Longdo]
邪気[じゃき;じゃけ(ok);ざけ(ok), jaki ; jake (ok); zake (ok)] (n) (1) (じゃき only) maliciousness; ill will; (2) (じゃき only) noxious gas; (3) (arch) (See 物の怪) (vengeful) ghost; specter; spectre [Add to Longdo]
物の怪;物の気[もののけ, mononoke] (n) (vengeful) ghost; specter; spectre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spectre \Spec"tre\, n.
   See {Specter}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Specter \Spec"ter\, Spectre \Spec"tre\, n. [F. spectre, fr. L.
   spectrum an appearance, image, specter, fr. specere to look.
   See {Spy}, and cf. {Spectrum}.]
   1. Something preternaturally visible; an apparition; a ghost;
    a phantom.
    [1913 Webster]
 
       The ghosts of traitors from the bridge descend,
       With bold fanatic specters to rejoice. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.)
    (a) The tarsius.
    (b) A stick insect.
      [1913 Webster]
 
   {Specter bat} (Zool.), any phyllostome bat.
 
   {Specter candle} (Zool.), a belemnite.
 
   {Specter shrimp} (Zool.), a skeleton shrimp. See under
    {Skeleton}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spectre
   n 1: a ghostly appearing figure; "we were unprepared for the
      apparition that confronted us" [syn: {apparition},
      {phantom}, {phantasm}, {phantasma}, {fantasm}, {specter},
      {spectre}]
   2: a mental representation of some haunting experience; "he
     looked like he had seen a ghost"; "it aroused specters from
     his past" [syn: {ghost}, {shade}, {spook}, {wraith},
     {specter}, {spectre}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top