ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apparition

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apparition-, *apparition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apparition(n) การปรากฎตัวของผี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apparition(แอพพะริช'เชิน) n. ผี, สิ่งที่ดูน่ากลัว, การปรากฎของจินตภาพ, การแสดงออก

English-Thai: Nontri Dictionary
apparition(n) ผี, ปีศาจ

WordNet (3.0)
apparition(n) a ghostly appearing figure, Syn. phantom, phantasma, fantasm, phantasm, spectre, specter
apparition(n) the appearance of a ghostlike figure
apparition(n) something existing in perception only, Syn. phantom, phantasma, fantasm, shadow, phantasm
apparition(n) an act of appearing or becoming visible unexpectedly
apparitional(adj) resembling or characteristic of a phantom, Syn. ghostly, spiritual, phantasmal, spectral, ghostlike

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Apparition

n. [ F. apparition, L. apparitio, fr. apparere. See Appear. ] 1. The act of becoming visible; appearance; visibility. Milton. [ 1913 Webster ]

The sudden apparition of the Spaniards. Prescott. [ 1913 Webster ]

The apparition of Lawyer Clippurse occasioned much speculation in that portion of the world. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

2. The thing appearing; a visible object; a form. [ 1913 Webster ]

Which apparition, it seems, was you. Tatler. [ 1913 Webster ]

3. An unexpected, wonderful, or preternatural appearance; a ghost; a specter; a phantom. “The heavenly bands . . . a glorious apparition.” Milton. [ 1913 Webster ]

I think it is the weakness of mine eyes
That shapes this monstrous apparition. Shak. [ 1913 Webster ]

4. (Astron.) The first appearance of a star or other luminary after having been invisible or obscured; -- opposed to occultation. [ 1913 Webster ]


Circle of perpetual apparition. See under Circle.
[ 1913 Webster ]

Apparitional

a. Pertaining to an apparition or to apparitions; spectral. “An apparitional soul.” Tylor. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(MAN SIGHING) God. An apparition. I saw it.ฉันเห็นจริงๆ สาบานได้ The Illusionist (2006)
Bilocation, crisis apparitions, fetches.การย้ายร่าง การล่องหน, การถอดร่าง In My Time of Dying (2006)
yes. well [ sighs ] once i saw the apparition, that's when i started to run.ค่ะ เอ่อ ตอนที่ฉันเห็นวิญญาณ ฉันเลยวิ่งหนีมัน Wishful Thinking (2008)
Is this some apparition I see before real?\ ที่ฉันเหนมันเป็นจินตนาการเหรอไง? Bolt (2008)
* Cold apparitions, demons ** Cold apparitions, demons * Questions and Antlers (2010)
After its closure in 1963, reports of ghostly apparitions, objects moving on their own.และได้ปิดลงในปี 1963 มีผู้คนพบเห็นผีมากมาย เช่น สิ่งของเคลื่อนไหวได้เอง และบางจะได้ยินเสียง Grave Encounters (2011)
Full spectral apparition.การปรากฎตัวของวิญญาณ Grave Encounters (2011)
This is the hallway where the apparition of the patient with the shaved head, was seen floating down at the end of the hallway.ที่คุณเห็นนี่คือทางเดิน ที่ปรากฎของผีที่ถูกโกนหัว ยืนอยู่ที่สุดทางเดินนั่น Grave Encounters (2011)
That said, I do know a 3-year-old boy that once met a friendly apparition named Leverett Saltonstall.ผมเคยรู้จักเด็ก 3 ขวบ ที่ครั้งนึงเคยเห็นผีใจดี ที่ชื่อเลเวอเร็ท ซัลตันสตอล Self Fulfilling Prophecy (2011)
♪ like apparitions of an infantry ♪# like apparitions of an infantry # Shut Up and Eat Your Bologna (2011)
♪ and deny we're apparitions of sympathy... ♪# and deny we're apparitions of sympathy... # Shut Up and Eat Your Bologna (2011)
Apparition-American.ชาวอเมริกันลูกผสม Demons (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
apparition
apparitions

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apparition
apparitions

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erscheinung { f }; Geistererscheinung { f } | Erscheinungen { pl }; Geistererscheinungen { pl }apparition | apparitions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
変化[へんげ, henge] (n, vs) goblin; ghost; apparition; bugbear #1,435 [Add to Longdo]
妖怪[ようかい, youkai] (n) ghost; apparition; phantom; spectre; specter; demon; monster; goblin; (P) #3,667 [Add to Longdo]
幽霊[ゆうれい, yuurei] (n) ghost; specter; spectre; apparition; phantom; (P) #7,250 [Add to Longdo]
魔物[まもの, mamono] (n) goblin; apparition #9,717 [Add to Longdo]
お化け(P);御化け(P)[おばけ, obake] (n) goblin; apparition; monster; ghost; (P) #19,265 [Add to Longdo]
怨霊[おんりょう, onryou] (n) revengeful ghost; apparition [Add to Longdo]
化け物(P);化物[ばけもの(P);ばけもん(ik);バケモン, bakemono (P); bakemon (ik); bakemon] (n) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter; (P) [Add to Longdo]
怪鳥;化鳥[けちょう;かいちょう(怪鳥), kechou ; kaichou ( kaichou )] (n) (See 鵺・1) suspicious bird; strange bird; eerie bird; ominous bird; apparition transformed into a bird [Add to Longdo]
鬼魅[きび, kibi] (n) demon; monster; apparition [Add to Longdo]
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top