ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drama

D R AA1 M AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drama-, *drama*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drama(n) บทละคร, See also: ละคร, บทโทรทัศน์, บทวิทยุ, Syn. play, production
dramatic(adj) ที่เกี่ยวกับละคร, See also: ที่มีลักษณะเกี่ยวกับละคร
dramatics(n) การแสดงละคร, See also: การผลิตละคร
dramatics(n) พฤติกรรมเกินจริง
dramatics(n) ศิลปการละคร
dramatise(vt) ทำให้เกินความเป็นจริง, Syn. exaggerate, magnify, Ant. understate, minimize
dramatist(n) นักเขียนบทละคร, Syn. playwright, scriptwriter
dramatize(vt) ทำให้เกินความเป็นจริง, Syn. exaggerate, magnify, Ant. understate, minimize
dramatically(adv) เป็นอย่างละคร
dramatisation(n) การทำให้เกินความเป็นจริง, See also: การแสดงเกินจริง, Syn. melodrama

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dramatic(ดระแมท'ทิค) adj. น่าทึ่งใจ, ตื่นเต้นเร้าใจ
dramatics(ดระแมท'ทิคซฺ) n. การแสดงละคร, พฤติกรรมที่มีลักษณะเหมือนละคร
dramatise(แดรม'มะไทซ) vt. แปลงละคร, ทำให้มีลักษณะคล้ายละคร, ทำให้เป็นเรื่องน่าทึ่ง., See also: dramatiz s able adj. dramatiz s er n., Syn. intensify
dramatist(แดรม'มะทิสทฺ) n. นักเขียนละคร
dramatize(แดรม'มะไทซ) vt. แปลงละคร, ทำให้มีลักษณะคล้ายละคร, ทำให้เป็นเรื่องน่าทึ่ง., See also: dramatiz s able adj. dramatiz s er n., Syn. intensify
melodrama(เมล'ละดรา'มะ, -แดรม'มะ) n. ละครประโลมโลก, ละครเกินความจริง, ละครยั่วยวน

English-Thai: Nontri Dictionary
drama(n) ละคร, เรื่องน่าทึ่ง, เรื่องเร้าใจ
dramatic(adj) เกี่ยวกับละคร, น่าทึ่ง, เร้าอารมณ์, เร้าใจ, เหมือนละคร
dramatics(n) การละคร, การแสดงละคร, การสร้างบทละคร, เรื่องละคร
DRAMATIS dramatis personae(n) รายชื่อตัวละคร, ตัวละคร
dramatist(n) ผู้เขียนบทละคร, นักแต่งบทละคร
dramatize(vt) ทำเป็นละคร, แปลงเป็นละคร, ทำให้เป็นเรื่องน่าทึ่ง
melodrama(n) ละครเร้าอารมณ์, เรื่องประโลมโลก
melodramatic(adj) เหมือนตัวละคร, ที่ดูดดื่ม, ที่ยั่วยวนใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drama๑. บทละคร๒. ละคร, นาฏกรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dramatic ironyการแฝงนัยเชิงละคร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dramatic monologueบทพูดเดี่ยวเชิงละคร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dramatis personaeรายชื่อตัวละคร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dramatizationการแปลงเป็นบทละคร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dramaบทละคร [TU Subject Heading]
Drama in educationละครเพื่อการศึกษา [TU Subject Heading]
Dramamineดรามามีน [การแพทย์]
Dramatic criticismการวิจารณ์ละคร [TU Subject Heading]
Dramatic musicดนตรีประกอบละคร [TU Subject Heading]
Dramatic productionการผลิตเป็นละคร [TU Subject Heading]
Dramatic Skitการแสดงละครสมมติ [การแพทย์]
Dramatists, Thaiนักเขียนบทละครไทย [TU Subject Heading]
Dramatizeแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางมากเกินไป [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
dramatically(adv) อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll take part in the drama club's final event.คุณจะเข้าร่วมชมรมการแสดงในการแสดงล่าสุดนี้ A Walk to Remember (2002)
All that drama about artificial insemination, kids' names, we got pictures of our friends' babies all over the place.ชื่อเด็ก... . เรามีรูปของลูกเพื่อนๆ อยู่ทุกที่ทั่วไปหมด 21 Grams (2003)
Oh, stop being such a drama king.โอ้, เราเลิกพูกเกี่ยวกับเรื่อง เล็ก ๆ น้อยนี่เถอะ. Shrek 2 (2004)
He's um... more drama than a Mexican soap opera.น้ำเน่ายิ่งกว่าละครน้ำเน่าของเม็กซิกันซะอีก Wicker Park (2004)
Oh, girl, please, save all that drama for the soap operas. You are going to that dance.โอ้ หนูน้อย ได้โปรด เก็บบทละครนั้นไว้สำหรับ โอเปร่าน้ำเน่าเถอะ เธอต้องไปงานเต้นรำคืนนี้ A Cinderella Story (2004)
But isn't the drama and suffering less if we do the ball thing every day?เราจะไม่เจ็บปวดน้อยลงเหรอ หากเราเล่นบอลทุกวัน I Heart Huckabees (2004)
I'll prove it to you. Human drama is inevitable.วังวนแห่งชีวิตเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ เรากำจัดความเจ็บปวดไม่ได้ I Heart Huckabees (2004)
-This is too much drama for me.- น้ำเน่ากันจริงๆ Raise Your Voice (2004)
All the drama from last year just wasn't important anymore.เรื่องราวทั้งหมดในปีก่อนนั้นไม่ได้สำคัญอีกต่อไป Mean Girls (2004)
I wonder how far this river flows... This drama is fictional.หนูสงสัยจังว่า แม่น้ำนี่ไหลไปไกลแค่ไหน... เรื่องนี้ได้ถูกแต่งขึ้น แต่มีเด็กทั่วโลกอีกมาก ที่เหมือนกับ เซตะ และ เซตซึโกะ ที่มีชีวิตท่ามกลางไฟสงคราม บรรยายไทยโดย tandotcom, aidata50, r_bukit, reelphil Grave of the Fireflys (2005)
Why don't you just watch TV drama instead?ทำไมเธอไม่ไปดูละครน้ำเน่าแทนซะล่ะ? Ing (2006)
This drama is fictional. Group names are fictitious.ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งขึ้นซึ่งอาจบังเอิญไปคล้ายกับคนใดคนหนึ่งจริงๆ ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อปลมทั้งสิ้น Episode #1.1 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dramaA drama where you can enjoy the delicate workings of a woman's mind.
dramaAll the characters in this drama are fictitious.
dramaBob is in the drama club.
dramaBy the end of the century, the earth will have experienced a dramatic increase in temperature.
dramaEach episode of that TV drama ends with somebody delivering a profound line.
drama"From the north country" is a TV drama produced by Fuji TV and set in Furano in Hokkaido.
dramaHe had the role of narrating the television drama.
dramaHe is a dramatist.
dramaHe majored in drama at college.
dramaHe watched the drama holding his breath.
dramaHe won a dramatic success.
dramaHis life was full of drama.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละครกึ่งสารคดี(n) docudrama, See also: drama-documentary, dramadoc, Example: ล่าสุดเนชั่นเทเลวิชั่นเริ่มผลิตละครกึ่งสารคดีเรื่องใหม่อีก 2 เรื่อง, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: ภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ที่อ้างอิงจากเหตุการณ์
ละครกึ่งสารคดี(n) docudrama, See also: drama-documentary, drama-doc, dramadoc, Thai Definition: ภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ที่อ้างอิงจากเหตุการณ์
นาฎกรรม(n) drama, See also: dramatic performance, dramatics, theatricals, histrionics, Syn. การละคร, การฟ้อนรำ, Example: สังคมแต่ละสังคมมีงานศิลปะและนันทนาการของตนไว้หลายรูปแบบ เช่น วรรณกรรม นาฏกรรม สถาปัตยกรรม เป็นต้น, Notes: (สันสกฤต)
เป็นคุ้งเป็นแคว(adv) dramatically, See also: vividly, Syn. ยืดยาว, ต่างๆ นาๆ, Example: เขาสามารถอธิบายได้เป็นคุ้งเป็นแควว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างไร
นาฏกรรม(n) dramatic works, Syn. การละคร, การฟ้อนรำ, Example: เดือนนี้มีการจัดแสดงนาฏกรรมที่ท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว, Thai Definition: งานเกี่ยวกับการรำ การเต้น การทำท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว และหมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย, Notes: (สันสกฤต)
บทละคร(n) play, See also: drama, dramatic composition, script, Example: ผู้ที่เรียนวรรณกรรมตะวันตกย่อมต้องรู้จักบทละครโรเมโอ-จูเลียตของเชคสเปียร์เป็นอย่างดี, Count Unit: บท, เรื่อง, Thai Definition: คำประพันธ์ที่เขียนขึ้นสำหรับแสดงละคร
การละคร(n) drama, See also: play, stage, performance, Syn. การแสดง, Example: นักแสดงละครเวทีควรมีพื้นฐานทางด้านการละครด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันเทิงเริงรมย์[banthoēng roēng-rom] (adj) EN: melodramatic
บทละคร[bot lakhøn] (n) EN: play ; drama ; dramatic composition ; script  FR: pièce de théâtre [ f ]
คณะละคร[khana lakhøn] (n, exp) EN: drama troupe
โขน[khōn] (n) EN: Thai classical masked ballet ; Thai classic masked drama (enacting scenes from the Ramayana) ; masked play  FR: ballet traditionnel masqué [ m ]
ละคร[lakhøn] (n) EN: theater ; play ; drama ; theatrical performance ; stage performance ; show ; ldance drama ; lakorn  FR: théâtre [ m ] ; pièce de théâtre [ f ] ; comédie [ f ] ; drame [ m ] ; représentation théâtrale [ f ] ; spectacle de théâtre [ m ]
ละครพูด[lakhøn phūt] (n, exp) EN: legitimate drama  FR: théâtre sérieux [ m ]
ละครรำ[lakhøn ram] (n, exp) EN: dance drama  FR: drame classique thaï [ m ]
ลิเก[likē] (n) EN: Thai traditional dramatic performance ; musical folk drama  FR: drame musical populaire [ m ]
นาฏกรรม[nāttakam] (n) EN: dramatic works
เป็นคุ้งเป็นแคว[pen khung pen khwaē] (adv) EN: dramatically ; vividly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DRAMA D R AA1 M AH0
DRAMAS D R AA1 M AH0 Z
DRAMATIC D R AH0 M AE1 T IH0 K
DRAMATIZE D R AE1 M AH0 T AY2 Z
DRAMATIST D R AA1 M AH0 T IH0 S T
DRAMATICS D R AH0 M AE1 T IH0 K S
DRAMATIZE D R AA1 M AH0 T AY2 Z
DRAMAMINE D R AE1 M AH0 M IY2 N
DRAMATIZES D R AE1 M AH0 T AY2 Z IH0 Z
DRAMATIZED D R AE1 M AH0 T AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drama (n) drˈaːmə (d r aa1 m @)
dramas (n) drˈaːməz (d r aa1 m @ z)
dramatic (j) drˈəmˈætɪk (d r @1 m a1 t i k)
dramatics (n) drˈəmˈætɪks (d r @1 m a1 t i k s)
dramatist (n) drˈæmətɪst (d r a1 m @ t i s t)
dramatize (v) drˈæmətaɪz (d r a1 m @ t ai z)
dramatists (n) drˈæmətɪsts (d r a1 m @ t i s t s)
dramatized (v) drˈæmətaɪzd (d r a1 m @ t ai z d)
dramatizes (v) drˈæmətaɪzɪz (d r a1 m @ t ai z i z)
dramatizing (v) drˈæmətaɪzɪŋ (d r a1 m @ t ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jù, ㄐㄩˋ, / ] drama; play; show; severe #1,715 [Add to Longdo]
戏剧[xì jù, ㄒㄧˋ ㄐㄩˋ, / ] drama; play; theater #6,373 [Add to Longdo]
戏剧性[xì jù xìng, ㄒㄧˋ ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] dramatic #18,046 [Add to Longdo]
剧增[jù zēng, ㄐㄩˋ ㄗㄥ, / ] dramatic increase #28,472 [Add to Longdo]
戏剧家[xì jù jiā, ㄒㄧˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄚ, / ] dramatist; playwright [Add to Longdo]
戏说[xì shuō, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, / ] dramatic form consisting of historical narration; history as jocular narrative; to stretch history for a joking story; amusing story with strained interpretations of history; to make an unreasonable comparison in jest [Add to Longdo]
历朝通俗演义[lì cháo tōng sú yǎn yì, ㄌㄧˋ ㄔㄠˊ ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Dramatized history of successive dynasties (from Han to Republican China) by Cai Dongfan 蔡東藩|蔡东藩 [Add to Longdo]
民国通俗演义[Mín guó tōng sú yǎn yì, ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Dramatized history of Republican China until 1927 by Cai Dongfan 蔡東藩|蔡东藩, and later chapters by Xu Qinfu 許廑父|许廑父 [Add to Longdo]
隋唐演义[Suí Táng yǎn yì, ㄙㄨㄟˊ ㄊㄤˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Dramatized History of Sui and Tang, novel by Qing dynasty author Chu Renhuo 褚人獲|褚人获 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drama { n } | Dramen { pl }drama | dramas [Add to Longdo]
Dramatik { f }dramatic art [Add to Longdo]
Dramatiker { m }playwright [Add to Longdo]
Dramaturg { m }dramatic adviser [Add to Longdo]
Dramaturgie { f }dramaturgy; dramatic composition [Add to Longdo]
Dramaturgie { f }script department [Add to Longdo]
dramatisch { adv }dramatically [Add to Longdo]
dramatischdramatic [Add to Longdo]
dramatisierento dramatize; to dramatise [ Br. ] [Add to Longdo]
dramatisierenddramatizing; dramatising [ Br. ] [Add to Longdo]
dramatisiertdramatized; dramatised [ Br. ] [Add to Longdo]
dramaturgisch { adj }dramaturgic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドラマ[dorama] (n) (1) drama; (2) (abbr) (See テレビドラマ) TV drama; teledrama; play; (P) #274 [Add to Longdo]
[げき, geki] (n) (1) drama; play; (2) (abbr) (abbr of 劇薬) powerful drug; (P) #1,428 [Add to Longdo]
演劇[えんげき, engeki] (n, adj-no) drama; theatre; theater; play; (P) #2,875 [Add to Longdo]
大河ドラマ[たいがドラマ, taiga dorama] (n) (See 大河小説) long-running historical drama series on NHK TV #5,634 [Add to Longdo]
歌舞伎(P);歌舞妓[かぶき, kabuki] (n) kabuki; Japanese classical drama; (P) #5,903 [Add to Longdo]
戯曲[ぎきょく, gikyoku] (n, adj-no) play; drama; (P) #7,170 [Add to Longdo]
芝居[しばい, shibai] (n) play; drama; (P) #7,631 [Add to Longdo]
子役[こやく, koyaku] (n) dramatic role for child; child actor; (P) #8,052 [Add to Longdo]
ラジオドラマ[rajiodorama] (n) radio drama #10,686 [Add to Longdo]
会う(P);逢う(P);遭う(P);遇う[あう, au] (v5u, vi) (1) (逢う is often used for close friends, etc. and may be associated with drama or pathos; 遭う may have an undesirable nuance) to meet; to encounter; (2) (uk) (esp. 遭う when in kanji) to have an accident; to have a bad experience; (P) #11,591 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
劇的[げきてき, gekiteki] dramatisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drama \Dra"ma\ (dr[aum]"m[.a] or dr[=a]"m[.a]; 277), n. [L.
   drama, Gr. dra^ma, fr. dra^n to do, act; cf. Lith. daryti.]
   1. A composition, in prose or poetry, accommodated to action,
    and intended to exhibit a picture of human life, or to
    depict a series of grave or humorous actions of more than
    ordinary interest, tending toward some striking result. It
    is commonly designed to be spoken and represented by
    actors on the stage.
    [1913 Webster]
 
       A divine pastoral drama in the Song of Solomon.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A series of real events invested with a dramatic unity and
    interest. "The drama of war." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       Westward the course of empire takes its way;
       The four first acts already past,
       A fifth shall close the drama with the day;
       Time's noblest offspring is the last. --Berkeley.
    [1913 Webster]
 
       The drama and contrivances of God's providence.
                          --Sharp.
    [1913 Webster]
 
   3. Dramatic composition and the literature pertaining to or
    illustrating it; dramatic literature.
    [1913 Webster]
 
   Note: The principal species of the drama are {tragedy} and
      {comedy}; inferior species are {tragi-comedy},
      {melodrama}, {operas}, {burlettas}, and {farces}.
      [1913 Webster]
 
   {The romantic drama}, the kind of drama whose aim is to
    present a tale or history in scenes, and whose plays (like
    those of Shakespeare, Marlowe, and others) are stories
    told in dialogue by actors on the stage. --J. A. Symonds.
    Dramatic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drama
   n 1: a dramatic work intended for performance by actors on a
      stage; "he wrote several plays but only one was produced on
      Broadway" [syn: {play}, {drama}, {dramatic play}]
   2: an episode that is turbulent or highly emotional [syn:
     {drama}, {dramatic event}]
   3: the literary genre of works intended for the theater
   4: the quality of being arresting or highly emotional

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 drama
  drama

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 drama
  drama

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Drama /draːmaː/ 
  drama

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 drama /drama/
  drama

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 drama
  drama

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top