ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การแสดง

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การแสดง-, *การแสดง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Expressionsการแสดงความคิด

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
คำนามการแสดงความเสียใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแสดง(n) performance, Syn. การเล่นละคร, Example: เขาไม่เคยเรียนด้านการแสดงเลย แต่ก็มีโชคทางการแสดงเสมอ
การแสดงตัว(n) appearance, Syn. การปรากฏตัว, Example: การแสดงตัวของเขาทำให้ทุกคนรู้ความจริง, Thai Definition: การปรากฏตัวให้เห็น
การแสดงออก(n) expression, See also: show-off, Example: วิธีการเรียนแบบฝรั่งก็ไม่จำเป็นว่าจะดีสำหรับเด็กนักเรียนไทยเพราะวิธีการเรียนและการแสดงออกของเด็กไทยต่างจากเด็กฝรั่ง, Thai Definition: พฤติกรรมที่แสดงออกมา
การแสดงเจตนา(n) declaration of intention, See also: disclosing one's intention, intention representation, Syn. การแสดงความตั้งใจ, การแสดงความจงใจ, การแสดงความมุ่งหมาย, Example: การแสดงเจตนาของผู้เขียนเรื่องนี้ แสดงด้วยถ้อยคำพูดที่ไม่ปรุงแต่งให้สวยงามนัก เพื่อแสดงให้เห็นภาพชัดเจน
การแสดงความยินดี(n) congratulations, See also: felicitation, compliment, Ant. การแสดงความเสียใจ, Example: ผู้ใหญ่ควรฝึกทักษะทางสังคมให้เด็ก เช่น การฟัง การพูดเพราะ การขอบคุณ การแสดงความยินดี เป็นต้น
การแสดงความคิดเห็น(n) opinion, See also: voice, view, idea, point of view, Syn. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, การเสนอความคิดเห็น, Example: รัฐบาลยอมรับการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชุด ๓การแสดงที่ไม่จับเป็นเรื่องราว เช่น ชุดระบำรำฟ้อน ชุดเบิกโรง, การแสดงตอนหนึ่ง ๆ ของโขนเป็นต้น เช่น ชุดพรหมาสตร์ ชุดนางลอย
ท่า ๒การแสดงกิริยายกมือยกเท้าเป็นต้นตามที่กำหนดเป็นแบบไว้ มีชื่อเรียกต่าง ๆ เช่น ท่ามวยมีท่าจระเข้ฟาดหาง ท่ารำมีท่าพรหมสี่หน้า
ศิลป-, ศิลป์ ๑, ศิลปะการแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์ด้วยสื่อต่าง ๆ อย่างเสียง เส้น สี ผิว รูปทรง เป็นต้น เช่น วิจิตรศิลป์ ศิลปะการดนตรี ศิลปะการวาดภาพ ศิลปะการละคร.
สารสนเทศการแสดงหรือชี้แจงข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exhibitionการแสดง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assertion of a falsehoodการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
feminilism; feminismการแสดงคล้ายเพศหญิง, การแสดงคล้ายตัวเมีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feminism; feminilismการแสดงคล้ายเพศหญิง, การแสดงคล้ายตัวเมีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
graphic representationการแสดงด้วยกราฟ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
diagrammatic representationการแสดงด้วยแผนภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
presenceการแสดงตน, การอวดธง (ว่าพร้อมที่จะใช้พลานุภาพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disclosure of interestการแสดงทรัพย์สิน (ก่อนเข้ารับตำแหน่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demonstration, navalการแสดงนาวิกานุภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
naval demonstrationการแสดงนาวิกานุภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Book displayการแสดงหนังสือ, นิทรรศการหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book exhibitionการแสดงหนังสือ, นิทรรศการหนังสือ, Example: <p>ตัวอย่างการจัดนิทรรศการอ่านงานเขียนเรื่องสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ : <p><img src="http://stks.or.th/thaiglossary/sites/default/files/20091003-lib-exhibition-01.jpg" alt="Book exhibition">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://stks.or.th/thaiglossary/sites/default/files/20091003-lib-exhibition-02_0.jpg" alt="Book exhibition"> [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Gene expressionการแสดงออกของยีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Economic implicationการแสดงความเกี่ยวพันทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Actingการแสดงบทบาท [TU Subject Heading]
Air showsการแสดงทางอากาศ [TU Subject Heading]
Applauseการแสดงการสรรเสริญ [TU Subject Heading]
Clowningการแสดงตลก [TU Subject Heading]
Fashion showsการแสดงแบบเครื่องแต่งกายสมัยนิยม [TU Subject Heading]
Motion picture actingการแสดงภาพยนตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They ain't actin' this way for nothin'.พวกเขาไม่ได้การแสดง'วิธีนี้ เพื่ออะไร' Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Ladies and gentlemen, to conclude the performance of this great show, ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ที่จะสรุป ประสิทธิภาพของการแสดงที่ ยอดเยี่ยมนี้ Pinocchio (1940)
I'll make it the most famous showplace in England, if you like, and people will visit us and envy us, and say we're the luckiest, happiest couple in the country."ฉันจะทําให้มันเป็นการแสดง ที่โด่งดังที่สุดในอังกฤษถ้าคุณต้องการ" "แล้วผู้คนก็จะแห่มาดูเรา อิจฉาเรา และบอกว่าเรา เป็นคู่ที่โชคดีและมีความสุขที่สุดในประเทศ" Rebecca (1940)
I guess it's just they have peculiar ways of expressing themselves.ผมคิดว่ามันเป็นเพียงแค่พวกเขามีวิธีการที่แปลกประหลาดของการแสดงตัวเอง 12 Angry Men (1957)
Brother, I've seen all kinds of dishonesty in my day, but this little display takes the cake.พี่ชายผมเคยเห็นทุกชนิดของการทุจริตในวันของฉัน แต่การแสดงเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้จะใช้เวลาเค้ก 12 Angry Men (1957)
They come over here and before they can take a breath, they're telling us how to run the show.พวกเขามาที่นี่และก่อนที่พวกเขาสามารถใช้ลมหายใจ พวกเขากำลังบอกเราว่าวิธีการทำงานการแสดง 12 Angry Men (1957)
We are... (all) Third Troop of the Fourth Muskets acting in an independent role as infantry, lorried behind the enemy lines with sports equipment.เรามีสามกองร้อยของปืนที่สี่ การแสดงในบทบาทที่เป็น อิสระเป็นทหารราบ ขับเคลื่อนหลังเส้นศัตรู How I Won the War (1967)
But any one of you might be called upon to be conversant with the triangle.แต่หนึ่งของคุณใด ๆ ที่อาจจะมี การเรียกร้อง ที่จะคุ้นเคยกับตามบัญชีและ การแสดงของสามเหลี่ยม ดังกล่าวข้างต้น How I Won the War (1967)
We hope you will enjoy the showเราหวังว่าคุณจะสนุกกับการแสดง Yellow Submarine (1968)
I don't really wanna stop the show, But I thought you might like to knowฉันไม่ต้องการที่จะหยุดการแสดง แค่ฉันคิดว่าคุณอาจต้องการทราบ Yellow Submarine (1968)
We trained her for five years. Singing, acting, dancing lessons.เราผ่านการฝึกอบรมของเธอเป็นเวลาห้าปี ร้องเพลง, การแสดง, เรียนเต้นรำ The Godfather (1972)
If you interfere, you'll have to appear before the judge and show cause.ถ้าคุณยุ่ง, คุณจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาและการแสดงเพราะ The Godfather (1972)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแสดง[kān sadaēng] (n) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting  FR: exposition [ f ] ; démonstration [ f ] ; show [ m ] ; théâtre [ m ] ; expression [ m ]
การแสดงความขอบคุณ[kān sadaēng khwām khøpkhun] (n, exp) EN: acknowledgement  FR: reconnaissance [ f ]
การแสดงความคิดเห็น[kān sadaēng khwām khit-hen] (n, exp) EN: opinion ; voice ; view ; idea ; point of view  FR: opinion [ f ] ; point de vue [ m ]
การแสดงความยินดี[kān sadaēng khwām yindī] (n, exp) EN: congratulations ; felicitation ; compliment ; acclaim  FR: félicitations [ fpl ] ; compliment [ m ]
การแสดงคำ[kān sadaēng kham] (n, prop) EN: representation  FR: représentation [ f ]
การแสดงตัว[kān sadaēng tūa] (n, exp) EN: appearance  FR: apparence [ f ]
การแสดงรถยนต์[kān sadaēng rotyon] (n, exp) EN: motor show  FR: salon automobile [ m ]
การแสดงวิทยาศาสตร์[kān sadaēng witthayāsāt] (n, exp) EN: science show  FR: exposition scientifique [ f ]
การแสดงสินค้า[kān sadaēng sinkhā] (n, exp) EN: exposition  FR: foire (commerciale) [ f ]
การแสดงออก[kān sadaēng-øk] (n) EN: expression ; show-off

English-Thai: Longdo Dictionary
gig(n) การแสดงเปิดแผ่นเสียงของดีเจ, ปาร์ตี้ เช่น There is a gig in London, 18th April with loads of bands around the UK playing.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acknowledgement(n) การแสดงความขอบคุณ, Syn. acknowledgment, appreciation, gratefulness
acknowledgement(n) การแสดงว่าได้รับ, See also: การรับรู้, Syn. acknowledgment
acknowledgment(n) การแสดงความขอบคุณ, Syn. acknowledgement, appreciation, gratefulness
acknowledgment(n) การแสดงว่าได้รับ, See also: การรับรู้, Syn. acknowledgement
acting(n) การแสดง, Syn. performing, playing
benefit(n) การแสดงเพื่อการกุศล, See also: การแข่งขันเพื่อการกุศล
bigotry(n) การแสดงความรู้สึกหรือความเชื่อที่ไม่มีเหตุผล
binomial(n) การแสดงค่าผลบวกหรือผลต่างของสองจำนวน
bravado(n) การแสดงความกล้าหาญที่ไม่จริง, Syn. swagger
cabaret(n) การแสดงบนเวที (เช่น การเต้นรำ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
acting(แอค' ทิง) adj., n. รักษาการ, ว่าที่, สำหรับการแสดง, เหมาะแก่การแสดง, อาชีพการแสดง, ศิลปะการแสดง, Syn. officiating, substituting, deputy, Ant. permanent
ad lib(แอดลิบ' แอด' ลิบ) การแสดงสด, การพูดกลอนสด
allocution(แอลโลคิว' เชิน) n. การแสดงสุนทรพจน์ (formal speech)
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
antimasque(แอน' ทิมาสคฺ) n. การแสดงที่ตลกหรือแปลกประหลาด (ก่อนหรือระหว่างฉากละครระหว่างฉากละครปลอมหน้า. -antimasquer, antimasker n.
apparition(แอพพะริช'เชิน) n. ผี, สิ่งที่ดูน่ากลัว, การปรากฎของจินตภาพ, การแสดงออก
approval(อะพรู'เวิล) n. การเห็นด้วย, การอนุญาต, การแสดงความพอใจ, Syn. approbation, acceptance, favour, Ant. disapproval
aquacade(แอด'วะเคด) n. การแสดงทางน้ำ (ว่ายน้ำ ดำน้ำและมักมีดนตรี) (aquatic exhibition)
b.t.u.abbr. British thermal unit หน่วยวัดค่าความร้อนแบบหนึ่งของอังกฤษ มักใช้ในการแสดงถึงความสามารถในการลดความร้อนของเครื่องปรับอากาศ

English-Thai: Nontri Dictionary
acrobatic(adj) เกี่ยวกับการแสดงผาดโผน
acrobatics(n) การแสดงปาหี่, การแสดงผาดโผน
action(n) การกระทำ, การปฏิบัติ, พฤติกรรม, กิริยา, การแสดง
affectation(n) การเสแสร้ง, การออกท่าออกทาง, การแสดงท่า
amour(n) ความรัก, การแสดงความรัก, เรื่องรักๆใคร่ๆ
antics(n) การแสดงกล, การแสดงตลก
application(n) ใบสมัครงาน, การสมัครงาน, คำร้องขอ, การแสดงความจำนง
assertion(n) การยืนยัน, การอ้างสิทธิ์, การถือสิทธิ์, การแสดงสิทธิ์
buffoonery(n) การเล่นตลก, การแสดงตลก
concert(n) การแสดงดนตรี, มโหรี, สังคีต, คอนเสิร์ต, การเห็นพ้องต้องกัน, ความร่วมมือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
promissing[พรอมมิสซิ่ง] (adj) การแสดงสัญญาณที่ดีหรือบ่งถึงความสำเร็จ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お祝い[おいわい, oiwai] (n) การแสดงความยินดี
引責辞任[いんせきじにん, insekijinin] (n) การแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
表示[ひょうじ, hyouji] การแสดงให้เข้าใจ การแสดงด้วยตาราง
表現[ひょうげん, hyougen] (n, vt) การแสดงออก

German-Thai: Longdo Dictionary
versäumen(vt) |versäumte, hat versäumt| พลาด เช่น Er hat die Ausstellung von Monets Kunstwerk versäumt. เขาพลาดงานนิทรรศการแสดงภาพของโมเนต์, See also: verpassen
neunmalkluges Gerede(n) |das, pl. neunmalkluge Gerede| การแสดงออกหรือคำพูดที่แสดงว่าผู้พูดรู้ในสิ่งต่างๆ ดีกว่าคนอื่นๆ, การอวดรู้, Syn. die Angeberei
Tätigkeit(n) |die, pl. Tätigkeiten| งานหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่(ไม่จำเป็นต้องเป็นงานประจำเสมอ) เช่น Zu seinem einzigartigem Lebenswerk gehöre neben seiner Schauspielerkarriere auch seine erfolgreiche Tätigkeit als Maler, Regisseur, und Autor. นอกเหนือจากอาชีพนักแสดงแล้ว ผลงานชิ้นเอกของเขายังมี งานที่ประสบความสำเร็จในฐานะจิตรกร ผู้กำกับการแสดง และนักประพันธ์อีกด้วย, Syn. Beschäftigung
heutig(adj, adv) ของวันนี้ เช่น heutige Veranstaltungen การแสดงของวันนี้

French-Thai: Longdo Dictionary
louer(vt) เช่า หรือ จองเอาไว้ล่วงหน้า เช่น Louer une maison = เช่าบ้าน , Louer une place de théâtre = จองที่นั่งชมการแสดงละคร
soutenance d'une thèse(n) |f| การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Les spectacles traditionnels au milieu d'eau[เล สเปคตาค ทราดิซิยองแนล โอ มิลิเยอ โดว] (n, name, uniq) การแสดงละตรพื้นบ้านกลางน้ำ เช่น การแสดงละครพื้นบ้าน กลางน้ำที่ตลาดน้ำคลองสระบัว จังหวัดอยุธยา

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top